Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ

Komunikaty | 14 maja 2018 11:05 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU PAN GRZEGORZ SIKORSKI UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE W DNIU 16 MAJA 2018 ROKU O GODZ. 13.00 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GLINOJECKU ODBĘDZIE SIĘ NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU zwołaną na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) Proponowany porządek o ad: Otwarcie, stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku o ad. Powołanie Sekretarza O ad. Interpelacje i zapytania Radnych. Podjęcie uchwał: 1) w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy... więcej...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie sieci kanalizacji deszczowej na terenie nieruchomości położonej w Giżycku przy ul. Mazurskiej, nr ewidencyjny działki 2-155.

Komunikaty | 14 maja 2018 08:56 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie sieci kanalizacji deszczowej na terenie nieruchomości położonej w Giżycku... więcej...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę linii kablowej zastępujacą napowietrzną linię elektroenergetyczną średniego napięcia Stalowa Wola- Nisko na odcinku od słupa nr 51 do słupa nr 68- w rejonie ul. Modrzewiowej i ul. Dębinki w Nisku.

Komunikaty | 11 maja 2018 15:18 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 11.05.2018r. PPB.6733.1.22.2018.MS OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 08.05.2018r. (data wpływu 10.05.2018r) PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Stalowa Wola,37-450 Stalowa... więcej...

Burze z gradem!

Komunikaty | 11 maja 2018 14:38 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zjawisko: burze z gradem Stopień zagrożenia: 1 Obszar: województwo kujawsko-pomorskie Ważność: od godz. 10:00 dnia 11.05.2018 do godz. 24:00 dnia 11.05.2018 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 % Uwagi: Brak Dyżurny synoptyk: Sławomir Guzek Źródło informacji: IMGW-PIB... więcej...

OBWIESZCZENIE BiZ.6733.12.2018 Stawiguda, 11.05.2018 r.

Komunikaty | 11 maja 2018 13:20 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

Stawiguda, 11.05.2018 r. BiZ.6733.12.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) z a w i a d a m i a: w dniu 17.04.2018 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku krytej pływalni... więcej...

Wykaz umorzeń 2017

Komunikaty | 11 maja 2018 13:18 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

... więcej...