Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 27 Listopada 2017r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Komunikaty | 27 listopada 2017 13:30 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r oplanowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (j.t.Dz.U.z2017rpoz.1073) Zawiadamiam że w dniu 27 listopada 2017 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego w miejscowości Hucisko. Inwestycja będzie realizowana na działkach nr145/2, 146/2, 146/3, 149, 150, 151 położonych w o ębie miejscowości Hucisko. W terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości , wUrzędzie Gminy Harasiuki - Referacie Rozwoju Gospodarczego... więcej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 24.11.2017 r. znak: ROŚ.6341.53.2017

Komunikaty | 27 listopada 2017 10:31 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania na rzecz Nadleśnictwa Bolesławiec, ul. M. Brody 2a, 59-700 Bolesławiec pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych w ramach zadania pn. „Budowa zbiornika małej retencji w Leśnictwie Głuszec w oddz. 43” (o ęb Przejęsław, gmina Osiecznica). Z dokumentami dołączonymi do wniosku w powyższej sprawie można zapoznać się w... więcej...

Obwieszczenie Nr 85/2017 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie

Komunikaty | 24 listopada 2017 16:42 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 85/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2016.2147 ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i w użyczenie. Część nieruchomości niezabudowanej położonej w Giżycku przy ul. Słowiańskiej wydzielonej z działki o nr geod. 868/8 opisanej w KW OL1G/00047950/0; Powierzchnia działki o nr geod. 868/8: 1,5324ha; Zastrzega się, że przedmiotem dzierżawy... więcej...

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Dzierzgowo informuje, że w dniu 27 listopada 2017 r. o godz. 9-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Dzierzgowo.

Komunikaty | 24 listopada 2017 11:52 | Publikujący: Urząd Gminy Dzierzgowo

http://dzierzgowo.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/124022/zawiadomienie_o_sesji_rady_gminy Przewodniczący Rady Gminy Dzierzgowo informuje, że w dniu 27 listopada 2017 r. o godz. 9-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Dzierzgowo. Proponowany porządek o ad w załączniku.... więcej...

Obwieszczenie Nr 86/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia - lokal użytkowy ul. Warszawska 14/4 cz. dz. nr 680/6

Komunikaty | 24 listopada 2017 09:39 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 86/1/2017 W związku z uprawomocnieniem się decyzji Burmistrza Miasta Giżycka znak WM.6831.22.2017.JK z dnia 6 grudnia 2017r. zatwierdzającej podział nieruchomości o numerze geodezyjnym nr 680/6 opow.0,1798 ha położonej przy ul. Warszawskiej 14 w Giżycku na następujące działki: - dz. nr 680/59 o pow. 0,0219 ha, - dz. nr 680/60 o pow. 0,0072 ha, - dz. nr 680/61 o pow. 0,0056 ha, - dz. nr 680/62 o pow. 0,0693 ha, - dz. nr 680/63 o pow. 0,0121 ha, - dz. nr 680/64 o pow. 0,0210 ha, - dz. nr 680/65 o pow. 0,0394 ha, - dz. nr 680/66 o pow. 0,0033 ha, zmienia się w treści... więcej...

INFORMACJA KOMISJI DS. ROKOWAŃ

Komunikaty | 23 listopada 2017 14:49 | Publikujący: Gmina Wólka

Wólka dnia 23 listopada 2017r. INFORMACJA KOMISJI DS. ROKOWAŃ Komisja przetargowa 2. Tomasz Misiura - przewodniczący 3. Rafał Pogonowski –członek komisji 4. Wojciech Kostyła – członek komisji informuje, że w związku z akiem zainteresowania nabyciem działki nr 1749/3 o pow.3881m2 położonej w Turce –KW LU1I/00117953/6 rokowania po drugim przetargu ogłoszone na jej sprzedaż , zaplanowane w dniu 23 listopada 2017r. zakończyły się wynikiem negatywnym.... więcej...

Informacja o obradach XXX Sesji Rady Gminy Szydłowo

Komunikaty | 23 listopada 2017 10:48 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Informacja Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo informuje, że w dniu 29 listopada 2017 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gmin Szydłowo (sala konferencyjna) odbędą się o ady XXX Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna ... więcej...