Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Informacja o pociągu „Słoneczny”

Komunikaty | 17 czerwca 2019 12:15 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

W tegoroczne wakacje już po raz czternasty na tory wyjedzie pociąg „Słoneczny” Kolei Mazowieckich. Będzie kursował codziennie w okresie 23 czerwca – 2 września w relacji Warszawa Zachodnia – Ustka – Warszawa Zachodnia. Zatrzyma się m.in. w Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Wejherowie, Lęborku i Słupsku. Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie sloneczny.mazowieckie.com.pl. Pociąg „Słoneczny” składa się z nowoczesnych wagonów piętrowych i lokomotywy Traxx. Podróż jest szybka i komfortowa. Z Warszawy do Trójmiasta... więcej...

Ogłoszenie o wyłożeniu spisu wyborców uprawnionych do udziału w głosowaniu do Izby Rolniczej oraz o terminie i miejscu głosowania.

Komunikaty | 17 czerwca 2019 11:23 | Publikujący: Gmina Mirsk

Ogłoszenie o wyłożeniu spisu wyborców uprawnionych do udziału w głosowaniu do Izby Rolniczej oraz o terminie i miejscu głosowania Informuje się, że od dnia 17. 06. 2019 r. do dnia 24. 06. 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk pokój nr 8, w godzinach pracy Urzędu, wyłożony zostanie spis wyborców uprawnionych do udziału w głosowaniu do Izby Rolniczej. Dla terenu Gminy Mirsk głosowanie w dniu 28 lipca 2019 r. odbywać się będzie w lokalu wyborczym, w Bibliotece Publicznej w Mirsku, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk w godzinach od 8:00 do 18:00. ... więcej...

Ogłoszenie o sesji 25.06.2019r

Komunikaty | 17 czerwca 2019 10:59 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Dokument w załączeniu... więcej...

Infromacja o posiedzeniu Komisji 25.06.2019r

Komunikaty | 17 czerwca 2019 10:59 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Dokument załączeniu... więcej...

Obwieszczenie o wniesieniu zażalenia na postanowienie Wójta Gminy Domaniów w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: ,,rozbudowy zespołu silosów rolniczych o 3 silosy na sypkie produkty rolne, 1 na mokre produkty rolne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną'' na działkach nr 2/42, 2/46, 2/47 oraz cz. dz. nr 2/48 ob. Pełczyce

Komunikaty | 17 czerwca 2019 08:55 | Publikujący: Urząd Gminy Domaniów

RIR.6730.4.2019 Domaniów, dnia 17 czerwca 2019 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49, 49a, 131 i art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam osoby będące stronami postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: „rozbudowa zespołu silosów rolniczych o 3 silosy na sypkie produkty rolne, 1 na mokre produkty rolne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działkach nr 2/42, 2/46,... więcej...

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Komunikaty | 17 czerwca 2019 08:55 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU PAN GRZEGORZ SIKORSKI UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE W DNIU 27 CZERWCA 2019 ROKU O GODZ. 11.00 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GLINOJECKU ODBĘDZIE SIĘ IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Proponowany porządek o ad: Otwarcie, stwierdzeniequorum. Przyjęcieporządkuo ad. PrzyjęcieprotokołówzpoprzednichSesji. PowołanieSekretarzaO ad. Wystąpienia zaproszonych gości. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 czerwca 2019 r.

Komunikaty | 14 czerwca 2019 14:26 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

LI.6733.10.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 czerwca 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. działającej przez pełnomocnika Panią Małgorzatę Do owolską postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami w o ębie Przążewo i Niestum gmina... więcej...