Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA OGŁASZA WYNIKI KONKURSU dla organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert w 2017 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Komunikaty | 22 marca 2017 15:01 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA OGŁASZA WYNIKI KONKURSU dla organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert w 2017 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Lp. Oferent – organizacja pozarządowa Nazwa zadania Przyznana dotacja na 2017 r. w zł. 1. K.S. „Złoczewia” w Złoczewie Popularyzacja, współzawodnictwo sportowe wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinie piłki nożnej wśród mieszkańców Złoczewa 30.000 2. K.S.”Iskra”Stolec Popularyzacja,... więcej...

INFORMACJA O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC 27 MARCA 2017 ROKU

Komunikaty | 22 marca 2017 14:47 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Grodziec, dnia 21 marca 2017 r. INFORMACJA INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 27 MARCA /PONIEDZIAŁEK/ 2017 ROKU O GODZ. 08:30 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC: 1) KOMISJA REWIZYJNA; 2) KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO; 3) KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH; 4) KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA. Przewodniczący Rady Gminy Grodziec /-/ Mariusz Woźniak ... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wszczęciu postępowanie administracyjne na wniosek Pana Franciszka Sudół, Frans-Bud projektowanie, wykonawstwo, nadzór w budownictwie, Lisowice 71A, 59-230 Prochowice, który działa w imieniu Gminy Mirsk, pl. Wolności 39, 59-630 Mirsk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieniu” w granicach działki nr 38/4; obręb ewidencyjny Kamień, gmina Mirsk.

Komunikaty | 22 marca 2017 13:53 | Publikujący: Gmina Mirsk

Mirsk, dnia 21.03.2017 r. PP.6733.3.2017.2 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) z a w i a d a m i a m, że w dniu 21.03.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Franciszka Sudół, Frans-Bud projektowanie, wykonawstwo, nadzór w budownictwie, Lisowice 71A, 59-230 Prochowice, który... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Franciszka Sudół, FRANS-BUD projektowanie, wykonawstwo, nadzór w budownictwie, Lisowice 71A, 59-230 Prochowice, który działa w imieniu Gminy Mirsk, plac Wolności 39, 59-630 Mirsk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobicy" w granicach działki nr 174/4 obręb ewidencyjny Krobica, gmina Mirsk"

Komunikaty | 22 marca 2017 13:36 | Publikujący: Gmina Mirsk

Mirsk, dnia 21.03.2017 r. PP.6733.2.2017.3 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) z a w i a d a m i a m, że w dniu 21.03.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Franciszka Sudół, FRANS-BUD projektowanie, wykonawstwo, nadzór w budownictwie, Lisowice 71A, 59-230 Prochowice, który... więcej...

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa dotyczące inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 8 ....."

Komunikaty | 22 marca 2017 13:29 | Publikujący: Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniach 22 marca 2017 r. - 05 kwietnia 2017 r.... więcej...