Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, dz. nr 2/72 w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Giżycko.

Komunikaty | 19 października 2017 11:55 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GIŻYCKO Na podstawie art. 33-36, 38 i 98 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t.j. ze zm.) zawiadamia się, że w związku prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech budynków rekreacji indywidualnej i trzech wiat wraz z podziałem terenu na działce nr 2/72 położonej w o ębie... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, dz. nr 2/73 w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Giżycko.

Komunikaty | 19 października 2017 11:46 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GIŻYCKO Na podstawie art. 33-36, 38 i 98 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t.j. ze zm.) zawiadamia się, że w związku prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech budynków rekreacji indywidualnej i trzech wiat wraz z podziałem terenu na działce nr 2/73 położonej w o ębie... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, dz. nr 2/71 w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Giżycko.

Komunikaty | 19 października 2017 11:41 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GIŻYCKO Na podstawie art. 33-36, 38 i 98 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t.j. ze zm.) zawiadamia się, że w związku prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech budynków rekreacji indywidualnej i trzech wiat wraz z podziałem terenu na działce nr 2/71 położonej w o ębie... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, dz. nr 2/70 w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Giżycko.

Komunikaty | 19 października 2017 11:34 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GIŻYCKO Na podstawie art. 33-36, 38 i 98 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t.j. ze zm.) zawiadamia się, że w związku prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech budynków rekreacji indywidualnej i trzech wiat wraz z podziałem terenu na działce nr 2/70 położonej w o ębie... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.

Komunikaty | 19 października 2017 11:23 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GIŻYCKO Na podstawie art. 33-36, 38 i 98 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t.j. ze zm.) zawiadamia się, że w związku prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech budynków rekreacji indywidualnej na działce nr 2/67 położonej w o ębie Kamionki, gm. Giżycko, prowadzona... więcej...

Przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbno w gminie Domaniów

Komunikaty | 19 października 2017 10:04 | Publikujący: Urząd Gminy Domaniów

Domaniów, dnia 19 października 2017 r. RIR.6721.3.2017 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbno wgminie Domaniów Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z2017 r., poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Domaniów uchwały nrXXX/188/17 z dnia 31 maja 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbno w gminie Domaniów (zmienionej uchwałą... więcej...

Przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaniów w gminie Domaniów

Komunikaty | 19 października 2017 09:51 | Publikujący: Urząd Gminy Domaniów

Domaniów, dnia 19 października 2017 r. RIR.6721.2.2017 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaniów wgminie Domaniów Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z2017 r., poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Domaniów uchwały nrXXX/187/17 z dnia 31 maja 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaniów w gminie Domaniów (zmienionej... więcej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 17.10.2017 r. znak: ROŚ.6341.43.2017

Komunikaty | 18 października 2017 12:14 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią robót oraz czynności związanych z realizacją inwestycji pn.: „Wymiana sieci wodociągowej w ul. Mostowej w Bolesławcu (przejście pod rzeką Bó )”, w rejonie km 143+325 rzeki Bó , w o ębie 3 miasta Bolesławiec, wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście siecią wodociągową... więcej...

LISTA UCZNIÓW, KTÓRZY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 BĘDĄ OTRZYMYWAĆ STYPENDIUM STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO ZA WYBITNE WYNIKI W NAUCE ORAZ SUKCESY W OLIMPIADACH, UZYSKANE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ORAZ UCZNIOWIE, I ABSOLWENCI, KTÓRYM PRZYZNANO NAGRODĘ STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO ZA WYBITNE WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Komunikaty | 18 października 2017 08:49 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

LISTA UCZNIÓW, KTÓRZY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 BĘDĄ OTRZYMYWAĆ STYPENDIUM STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO ZA WYBITNE WYNIKI W NAUCE ORAZ SUKCESY W OLIMPIADACH, UZYSKANE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 1 Julia Babijczuk uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu STYPENDIUM STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO za wybitne wyniki w nauce w roku szkolnym 2016/2017 2 Alicja Barbara Basińska uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu STYPENDIUM STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO za wybitne wyniki... więcej...

OBWIESZCZENIE NR 76/2017 z dnia 06 października 2017r.

Komunikaty | 17 października 2017 17:27 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 76/2017 z dnia 06 października 2017r. Na podstawie art. 35 w związku z art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016. 2147 ze zmianami), oraz w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. 2012r. poz. 83 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia: 1. Nieruchomość zabudowana położona w Giżycku przy ulicy Kazimierza Wielkiego stanowiąca działkę nr geod. 105/28 o powierzchni... więcej...