Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie nr WGN.6821.2.33.12.2017 Starosty Bolesławieckiego dot. działki nr 289 położonej w Szczytnicy, gmina Warta Bolesławiecka

Komunikaty | 27 kwietnia 2017 10:13 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Działając na podstawie art. 8, art. 124 ust. 1 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), art. 10 § 1, art. 73 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami zebranymi w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 289 położona w obrębie Szczytnica, gmina Warta Bolesławiecka, której stan prawny... więcej...

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo po zachodniej stronie ulicy Węgorzewskiej, gmina Giżycko.

Komunikaty | 27 kwietnia 2017 09:19 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GIŻYCKO Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), oraz art. 39 ust. 1, art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam oprzystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części... więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Gajewo, Spytkowo, Szczybały Giżyckie, Bogaczewo, gmina Giżycko.

Komunikaty | 27 kwietnia 2017 08:44 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 1. dla części obrębu geodezyjnego Gajewo, Gmina Giżycko 2. dla części obrębu geodezyjnego Spytkowo, Gmina Giżycko 3. dla części obrębu geodezyjnego Szczybały Giżyckie, Gmina Giżycko 4. dla części obrębu geodezyjnego Bogaczewo, Gmina Giżycko 5. dla części obrębu geodezyjnego Bogaczewo, Gmina Giżycko 6. dla części obrębu geodezyjnego Bogaczewo, Gmina Giżycko I. Zamawiający: Gmina Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko, NIP 845 1981949 , tel. 87429... więcej...

Plan zamówień publicznych na 2017 rok - aktualizacja 27.04.2017 r.

Komunikaty | 27 kwietnia 2017 08:42 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Starogard Gd., 27 kwiecień 2017 Plan zamówień publicznych na 2017 rok - aktualizacja Jednostka - Gmina Starogard Gdański Przedmiot zamówienia Kod CPV/CPC wg. kategorii Kod CPV/CPC szczegółowe Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość netto zamówienia w zł Przewidywany termin wszczęcia postępowania (w ujęciu kwartalnym/miesięcznym) Wydział prowadzący sprawę. ROBOTY BUDOWLANE GKI Modernizacja ujęcia wody w Suminie 45231 45231300-8 robota... więcej...

Obwieszczenie nr 31/2017 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia -ul. Smętka 11/18

Komunikaty | 27 kwietnia 2017 08:21 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 31/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej wGiżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: Lokal mieszkalny nr 18 znajdujący się w budynku położonym przy ulicy Smętka 11 opow. użytkowej 42,29 m2, wraz z przynależnym do tego lokalu w wymiarze 543/10000 części udziałem wnieruchomości wspólnej oraz prawie własności działki oznaczonej geodezyjnym numerem... więcej...

Informacja w sprawie dni wolnych od pracy dla pracowników administracji rządowej-Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płocku

Komunikaty | 26 kwietnia 2017 15:22 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministów z dnia 29 marca 2017 roku, 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia 2017 roku będą w urzędach administracji rządowej dniami wolnymi od pracy.... więcej...

ZAWIADOMIENIE STRON O ZEBRANYCH DOWODACH I MATARIAŁACH PRZED WYDANIEM DECYZJI GR.6220.14.23.2016 z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Komunikaty | 26 kwietnia 2017 14:55 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, 26 kwietnia 2017 r. GR.6220.14.23.2016 ZAWIADOMIENIE STRON O ZEBRANYCH DOWODACH I MATARIAŁACH PRZED WYDANIEM DECYZJI Zgodnie z art. 10 § 1, art. 73, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) w związku z toczącym się... więcej...

Ocena jakości wody, kwiecień 2017

Komunikaty | 26 kwietnia 2017 13:36 | Publikujący: Urząd Gminy Rojewo

... więcej...

Wysokość dodatku energetycznego od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.

Komunikaty | 26 kwietnia 2017 11:06 | Publikujący: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. (M.P. z 2017 r., poz. 394) wysokość dodatku energetycznego obowiązującego od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. dla gospodarstwa domowego wynosi: 1) prowadzonego przez osobę samotną - 11,22 zł/miesiąc; 2) składającego się z 2 do 4 osób - 15,58 zł/miesiąc; 3) składającego się z co najmniej 5 osób - 18,70 zł.... więcej...