Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego

Komunikaty | 19 marca 2019 11:17 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Dokument w załączeniu... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 18 marca 2019r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydaniu w dniu 18 marca 2019r. decyzji o środowiskowych uarunkowaniach, bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1069R od drogi nr 858 - Krzeszów"

Komunikaty | 19 marca 2019 11:05 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 18 marca 2019r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydaniu w dniu 18 marca 2019r. decyzji o środowiskowych uarunkowaniach, bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1069R od drogi nr 858 - Krzeszów" ... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 18 marca 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uarunkowaniach, bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1069R od drogi nr 858 - Krzeszów"

Komunikaty | 19 marca 2019 11:01 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 18 marca 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uarunkowaniach, bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1069R od drogi nr 858 - Krzeszów" ... więcej...

Ogłoszenie Starosty Giżyckiego o rozpoczęciu prac geodezyjno – kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych ewidencyjnych dotyczących gruntów, budynków i lokali na obszarze jednostki ewidencyjnej miasto Giżycko,

Komunikaty | 19 marca 2019 10:43 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Giżycko dn. 10.12.2018 r. WG.6620.28.2018 INFORMACJA Na podstawie art. 24a ust. 2 i 3 ustawy zdnia 17maja 1989 r. – Prawo geodezyjne ikartograficzne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.), STAROSTA GIŻYCKI informuje o rozpoczęciu prac geodezyjno – kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych ewidencyjnych dotyczących gruntów, budynków i lokali na obszarze o ębów geodezyjnych: 0001 Giżycko, 0002 Giżycko, 0003 Giżycko, jednostki ewidencyjnejmiasto Giżycko, powiat giżycki, województwo... więcej...

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ

Komunikaty | 19 marca 2019 10:23 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU PAN GRZEGORZ SIKORSKI UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE W DNIU 27 MARCA 2019 ROKU O GODZ. 12.00 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GLINOJECKU ODBĘDZIE SIĘ VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) Proponowany porządek o ad: Otwarcie, stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku o ad. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji. Powołanie Sekretarza O ad. Wystąpienia zaproszonych gości. Sprawozdanie z działalności... więcej...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/2019 (nr sprawy: WPI.6733.01.2019.AC) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur PE o średnicy 63 mm wraz z przyłączem gazowym PE25mm do budynku przy ul. Białostockiej w Giżycku (dz. o nr ewid. 2-1011/41 oraz 2-1011/11).

Komunikaty | 18 marca 2019 15:48 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/2019 (nr sprawy: WPI.6733.01.2019.AC) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur PE o średnicy... więcej...

Komunikat Nr 3 z dnia 15.03.2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie

Komunikaty | 18 marca 2019 14:49 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Komunikat Nr 3 z dnia 15.03.2019 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie w sprawie stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu w Kościeszkach.... więcej...