Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE dotyczące budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej na Ukrainie w Rejonie Chmielnickim w powiecie Słavuta w pobliżu miejscowości Netishyn

Komunikaty | 27 lipca 2018 15:08 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE dotyczące budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej na Ukrainie w Rejonie Chmielnickim w powiecie Słavuta w pobliżu miejscowości Netishyn ... więcej...

Wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i zbycia w drodze zamiany

Komunikaty | 27 lipca 2018 14:52 | Publikujący: Gmina Ciasna

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Ciasna, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczoną geodezyjnie jako działka Nr 1056/39 z k.m. 1 Glinica o pow. 0,1873 ha, zapisaną w KW CZ1L/00048517/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Nieruchomość jest niezabudowana, stanowi teren zieleni niskiej oraz teren utwardzony. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta,... więcej...

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym-gminnym dla linii kablowej SN 15 kV rel. Nisko-Barce w Nisku i Racławicach przy ul. Torowej, Kwiatowej, Kwiatów Polnych, Rudnickiej i Polnej

Komunikaty | 27 lipca 2018 11:42 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, dnia 27 lipca 2018r. PPB.6733.1.25.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1257, z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2017r. poz. 1073, późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek PGE Dystrybucja S. A. Oddz. Rzeszów, 35-065 Rzeszów ul. 8-go Marca 8, w imieniu której występuje pełnomocnik P. Paweł Styczyński,została... więcej...

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę sieci gazowej w Zarzeczu ul.Krzeszowska

Komunikaty | 27 lipca 2018 08:20 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, dnia 27 lipca 2018r. PPB.6733.1.28.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz.1257, z późn.zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1073, z późn.zm.) z a w i a d a m i a m, że na wniosek PSG sp z o.o. O/ Zakład Gazowniczy w Jaśle w imieniu, której występuje P. Monika Polek została wydana decyzja Nr 28/2018 znak sprawy PPB.6733.1.28.2018... więcej...

Ogłoszenie o wydanej decyzji lokalizacyjnej na budowę sadu rejonowego i prokuratury w Nisku ul.Gisgesa

Komunikaty | 27 lipca 2018 08:14 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, dnia 27.07.2018r. PPB.6733.1.26.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz.1257, z późn.zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1073, z późn.zm.) z a w i a d a m i a m, że na wniosek Sądu Okręgowego w Tarno zeguz dnia 28.05.2018r.została wydana decyzja Nr 27/2018 znak sprawy PPB.6733.1.26.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego... więcej...

Wykonanie utwardzeń terenów

Komunikaty | 26 lipca 2018 15:00 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

RRG.271.9.2018.RC2 Giżycko, 26.07.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadania: Wykonanie utwardzeń terenów gminnych w ramach zadań funduszy sołeckich w miejscowościach: Bystry, Gajewo, Wilkaski, Kożuchy Wielkie, Gorazdowo Zadanie I : utwardzenie terenu przy sklepie spożywczym "Alkohole Świata" 104 m2 (4m x26 m) m. Bystry: Zakres robót : - geodezyjne roboty pomiarowe, - roze anie kostki... więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne

Komunikaty | 26 lipca 2018 14:52 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Ostrzeżenie meteorologiczne Zjawisko: Upał Stopień zagrożenia: 2 Obszar: powiaty województwa kujawsko-pomorskiego Ważność: od godz. 13:00 dnia 27.07.2018 do godz. 20:00 dnia 29.07.2018 Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30oC do 32oC. Temperatura minimalna w nocy od 19oC do 21oC. Dyżurny synoptyk: Grzegorz Pietrucha Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. ... więcej...