Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego - rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Dudy

Komunikaty | 03 września 2018 10:35 | Publikujący: Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka

Obwieszczenie podano dio publicznej wiadomościa w dniach 31 sierpnia 2018 r. - 14 września 2018 r. Obwieszczenie o wydaniu decyzji opublikowano dn. 24 września - 8 października 2018 r.... więcej...

Zawiadomienie o zwołaniu XLIV Sesji Rady Gminy Grodziec VII kadencji

Komunikaty | 31 sierpnia 2018 14:13 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Grodziec, dnia 31.08.2018 r. OR.0002.44.2018 MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm./ z w o ł u j ę XLIV sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji na dzień 10 września 2018 roku /tj. poniedziałek/ o godz.14.00 w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec Porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Zatwierdzenie porządku o ad. Przyjęcie protokołów z o ad: XLI, XLII, XLIII sesji Rady Gminy Grodziec. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności... więcej...

INFORMACJA O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC 10 WRZEŚNIA 2018 R.

Komunikaty | 31 sierpnia 2018 14:04 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Grodziec, dnia 31 sierpnia 2018 r. INFORMACJA INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 10 WRZEŚNIA /PONIEDZIAŁEK/ 2018 ROKU O GODZ. 10:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC: KOMISJA REWIZYJNA; KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH; KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO; KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA. Przewodniczący Rady Gminy Grodziec /-/ Mariusz Woźniak ... więcej...

Obwieszczenie że w dniu 29.08.2018r. na wniosek Gospodarstwa Rolnego Szymon Łuczak z siedzibą w Jacewie przy ul. Brzozowej 42, 88-110 Inowrocław, została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko znak: OŚ.6220.7.2018.AS dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie studni głębinowej na działce o numerze ewidencyjnym 58 w Skalmierowicach, gmina Gniewkowo, powiat inowrocławski”.

Komunikaty | 31 sierpnia 2018 12:55 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

BURMISTRZ Gniewkowo, dnia 29.08.2018r. GNIEWKOWA OŚ.6220.7.2018.AS OBWIESZCZENIE Burmistrz Gniewkowa działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.), zawiadamia że w dniu 29.08.2018r. na wniosek Gospodarstwa Rolnego Szymon Łuczak z siedzibą w Jacewie przy ul. Brzozowej 42, 88-110 Inowrocław, została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja... więcej...