Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Konsultacje zmian w Gminnym Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogów w 2018 roku

Komunikaty | 17 września 2018 19:53 | Publikujący: Urząd Gminy Rogów

Wójt Gminy Rogów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach w zmianach do Gminnego „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogów w 2018 roku”.... więcej...

Informacja o obradach XXXIX Nadzwyczajnej Sesji Radz Gminz Syzdowo

Komunikaty | 17 września 2018 11:55 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

INFORMACJA Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo informuje, że w dniu18 września2018 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo odbędą się o ady XXXIX NadzwyczajnejSesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna ... więcej...

Komunikat o petycji

Komunikaty | 17 września 2018 11:12 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

... więcej...

Zbiórka wielkogabarytowych odpadów komunalnych

Komunikaty | 17 września 2018 09:18 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Komunikat w załączniku.... więcej...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie i przebudowie sieci ciepłowniczej w Nisku- rejon ul. Rzeszowskiej i PCK

Komunikaty | 14 września 2018 11:52 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 13 września 2018r. PPB.6730.111.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49, 49a ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257, z późn. zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.z 2017 poz. 1073, z późn. zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek datą wpływu dnia 12.09.2018r. Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.z o.o. z/s w Stalowej Woli przy ul. Handlowej 11 w imieniu, której... więcej...