Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

UWAGA MIESZKAŃCY!!!

Komunikaty | 18 grudnia 2018 09:35 | Publikujący: Gmina Woźniki

UWAGA MIESZKAŃCY!!! Jesienią . pojawiło się Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz.U. poz. 1890 z dnia 4 października 2018r.), które określa wymagania jakościowe dla paliw stałych, które mogą zostać dopuszczone do o otu z przeznaczeniem do użycia w: - gospodarstwach domowych oraz - instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. Przedsiębiorca wprowadzający do o otu paliwo stałe z przeznaczeniem jw. ma obowiązek każdemu nabywcy wystawić świadectwo jakości dla... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej we wsi Doba

Komunikaty | 18 grudnia 2018 07:04 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

RRG.7140.33.2018 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej na pisemny wniosek - przedłużenie Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres najmu, dzierżawy Wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Doba cz. 16/102 0,1828 ha OL1G/00016751/9 lokal socjalny Nr 9 opow. 27,70 m2 3 lata od podpisania umowy 62,33 zł miesięcznie do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc bieżący Uwagi: Czynsz najmu za lokal mieszkalny ustala się według Zarządzenia Wójta Gminy Giżycko Nr 91/2018 z dnia 07 listopada... więcej...

Zarządzenie nr 157/2018 z Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 17.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2019 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Komunikaty | 17 grudnia 2018 15:28 | Publikujący: Gmina Mirsk

Zarządzenie nr 157/2018 z Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 17.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2019 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności. http://mirsk.pl/images/article/file/z157-18%20-%2017_12_18.pdf" target="_blank">... więcej...

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - nowe obowiązki burmistrza

Komunikaty | 17 grudnia 2018 14:32 | Publikujący: Gmina Woźniki

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - nowe obowiązki burmistrza Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.), wprowadzająca szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce, w tym nakładająca na wójta/burmistrza/prezydenta miasta nowy obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne. Jest to pobór opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów... więcej...

ogłoszenie o możliwości zapoznania się z koncepcją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Linowiec

Komunikaty | 17 grudnia 2018 13:59 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

OGŁOSZENIE Urząd Gminy Starogard Gdański informuje mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości położonych w miejscowości Linowiec, że mogą zapoznać się z koncepcją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Linowiec. Koncepcja będzie udostępniona w dniu 9 stycznia 2019r. (środa) w godzinach od 17.00 do 19.00 w świetlicy - Linowiec 21 ... więcej...

Dzień 24 grudnia 2018 r. jest dniem wolnym od pracy

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu uprzejmie informuje, że dzień 24 grudnia 2018 r. (Wigilia) został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników ośrodka pomocy społecznej (zarządzenie nr 6/2018 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu z dnia 19 listopada 2018 r.).... więcej...

OBWIESZCZENIE NR 142/2018 wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę -infrastruktura techniczna

Komunikaty | 14 grudnia 2018 15:48 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 142/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018.2204 ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości niezabudowanej położonej w Giżycku przy Al. Wojska Polskiego wydzielonej z działki o nr geod. 275/70 o pow. 23m2. Zastrzega się, że przedmiotem dzierżawy będzie grunt stanowiący część... więcej...