Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o zakończeniu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Rozbiórce sceny oraz wymiana siedzisk ławek na terenie amfiteatru zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 1-361/1 na terenie Twierdzy Boyen w Giżycku.

Komunikaty | 31 maja 2017 13:22 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/2017 (nr sprawy: WPI.6733.08.2017.PR) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Rozbiórce sceny... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 maja 2017 r.

Komunikaty | 31 maja 2017 10:11 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6733.11.2017.HP2.10 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 maja 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 10/2017 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego [inwestycji planowanej przez P4 sp. z o.o. w Warszawie (02-677), ul. Taśmowa 7] - budowa stacji bazowej z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ew. 143 w o ębie Gumowo gmina Ciechanów. Z decyzją można zapoznać... więcej...

Burze z gradem 30.05.2017

Komunikaty | 30 maja 2017 15:19 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych regionalne Obszar: województwo kujawsko-pomorskie Ważność: od 2017-05-30 15:00:00 do 2017-05-31 06:00:00 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu od 30 mm do 50 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad. Prawdopodobieństwo: 90% Uwagi: Podniesiono stopień ostrzeżenia Czas wydania: 2017-05-30 14:36:00 Synoptyk: Tomasz Wrzaszcz... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 maja 2017 r.

Komunikaty | 30 maja 2017 15:13 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6733.10.2017.HP2.11 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 maja 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 9/2017 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ew.: 129 i 150/15 w o ębie Gorysze gmina Ciechanów. Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fa... więcej...

Zapytanie ofertowe nr 07/2017

Komunikaty | 30 maja 2017 13:19 | Publikujący: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Dostawa kosiarki VIKING MB 650VM... więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 30 maja 2017 r w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Komunikaty | 30 maja 2017 12:38 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks postępowania administracyjnego / t. j. Dz. U z 2016 r poz. 23 / oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2016 r poz. 778 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości że w dniu 24.05.2017 r zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem”. Inwestycja będzie realizowana na... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Komunikaty | 30 maja 2017 08:54 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

WYKAZ Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.), Uchwały Nr XI/60/2004 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz.Urz.Woj.Warm.-Mazur. Nr 85, poz. 997 z późn. zm.), Zarządzenia Nr 19/2017 Wójta Gminy Wieliczki z dnia 14 kwietnia 2017r. w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi... więcej...