Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Komunikaty | 20 listopada 2017 17:06 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Pniewy, dn. 20.11.2017 GG.6845.3.17 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Pniewy Zarządzeniem nr 38/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. informuje, że w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbył się przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnej na okres 10 lat stanowiącej własność Gminy Pniewy, położonej w miejscowości Pniewy, oznaczonej jako działka nr 24/8 o pow. 0,96 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr RA1G/00051267/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grójcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Cena... więcej...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 15/2017 (nr sprawy: WPI.6733.15.2017.PR) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Przebudowie sieci wodociągowej w ul. Białostockiej od ul. Górnej do ul. Słowiańskiej w Giżycku (dz. nr ewid. 2-766, 2-749, 2-750/1, 2-1103/1, 2-752, 2-751/4, 2-755, 2-756, 2-754, 2-753, 2-751/2,2-761/1, 2-770/3, 2-770/18, 2-762, 2-764,

Komunikaty | 20 listopada 2017 15:21 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

WPI.6733.15.2017.PR Giżycko, dnia 20 listopada 2017r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 15/2017 (nr sprawy: WPI.6733.15.2017.PR) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji... więcej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 17.11.2017 r. znak: ROŚ.6341.48.2017

Komunikaty | 20 listopada 2017 13:39 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania na rzecz Nadleśnictwa Bolesławiec, ul. M. Brody 2a, 59-700 Bolesławiec pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych w ramach zadania pn. „Renaturyzacja obszaru mokradłowego w leśnictwie Do a oddz. 257” (o ęb Bolesławice, gmina Bolesławiec). Z dokumentami dołączonymi do wniosku w powyższej sprawie można zapoznać się w... więcej...

GIS – ostrzeżenie publiczne dot. smoczków dla dzieci

Komunikaty | 20 listopada 2017 12:53 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

GIS – ostrzeżenie publiczne W produkcie smoczki kauczukowe, numer katalogowy 23/103, numer serii CODE 0170614 (kod EAN 5903407231037) wyprodukowane dla Canpol Sp. zo.o. SKA stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu migracji substancji zdolnych do tworzenia N-nitrozoamin ze smoczków kauczukowych.Wykryty poziom migracji substancji zdolnych do tworzenia N-nitrozoamin (0.4935 mg/kg) przekracza poziom dozwolony (0,1 mg/kg). Zgodnie zoświadczeniem producent wdrożył procedurę natychmiastowego wycofania wyrobu zrynku, jednak dotychczasowe działania weryfikacyjne organów... więcej...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o zakończeniu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie Miejsca Obsługi Rowerzystów (utwardzenie terenu, wiata wypoczynkowo-rekreacyjna, wraz z zapleczem sanitarnym, obiekty małej architektury), wieży widokowej oraz ścieżek rowerowych i chodników poza działkami drogowymi w ramach projektu pn. „Mazurska Pętla Rowerowa”.

Komunikaty | 17 listopada 2017 17:04 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

WPI.6733.13.2017.PR Giżycko, dnia 17 listopada 2017r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 13/2017 (nr sprawy: WPI.6733.13.2017.PR) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji... więcej...