Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Komunikaty | 31 stycznia 2019 16:10 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Derylaki i Huta Krzeszowska oraz rurociągu kanalizacji tłocznej łączącej miejscowości Huta Krzeszowska i Huta Nowa z oczyszczalnią ścieków w gminie Harasiuki." ... więcej...

Informacja o postępowaniach rekrutacyjnych na rok szkolny 2019/2020

Komunikaty | 31 stycznia 2019 15:24 | Publikujący: Urząd Gminy Wągrowiec

Wójt Gminy informuje, że Zarządzeniem Nr 11/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. zostały określone terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkoli w Zespołach Szkolno – Przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Wągrowiec na rok szkolny 2019/2020. W postępowaniach obowiązują kryteria określone Uchwałą Nr XXXVIII/280/2017 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów... więcej...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Komunikaty | 31 stycznia 2019 13:44 | Publikujący: Urząd Gminy Rogów

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø90 PERC, maksymalne ciśnienie w sieci 500kPa, minimalne ciśnienie w sieci 10kPa, długość gazociągu 238 m, w miejscowości Józefów, gm. Rogów na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 93.” IRG..6733.2.2018 Rogów, dn.31.01.2019r. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 §... więcej...

ogłoszenie o wyborze ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego Gminy Biała Rawska z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Komunikaty | 31 stycznia 2019 12:49 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego Gminy Biała Rawska z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dokonuje się wyboru ofert i przyznaje dotację dla: Lp. Nazwa Klubu Sportowego Nazwa zadania z otwartego konkursu ofert kwota udzielonej dotacji 1 Miejsko -Gminny Klub Sportowy „Białka „ w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9 Prowadzenie zajęć i rozgrywek sportowych wśród... więcej...

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowy ul. Sikorskiego w Kobyłce

Komunikaty | 31 stycznia 2019 12:44 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

Starosta Wołomiński zawiadamia o wydaniu w dniu 18 stycznia 2019 roku dla Burmistrza Miasta Kobyłka, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Pawła Żyniewicza, decyzji nr 4pz/2019 znak: WAB.6740.14.47.2018, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dotyczącej budowy drogi gminnej, pod nazwą: „Budowa drogi – ul. Sikorskiego wraz z odcinkiem drogi KDD10 w Kobyłce”.... więcej...