Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Zarządzenie Nr 61 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia liczby radnych

Komunikaty | 16 lutego 2018 09:17 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

Zgodnie z art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138), Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim.... więcej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Komunikaty | 15 lutego 2018 15:09 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w następujących dziedzinach: I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych Zadanie z zakresu – Diagnoza oraz wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w projekcie budżetu na rok 2018 wynosi 14 000 zł Zadanie z zakresu – Świadczenie usług opiekuńczych... więcej...

Informacja - terminy posiedzeń Komisji

Komunikaty | 15 lutego 2018 14:57 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Dokument w załączeniu... więcej...

INFORMACJA O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC 23 LUTEGO 2018 ROKU

Komunikaty | 15 lutego 2018 14:54 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Grodziec, dnia 15 lutego 2018 r. INFORMACJA INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 23 LUTEGO /PIATEK/ 2018 ROKU O GODZ. 8:30 W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC: KOMISJA REWIZYJNA; KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO; KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH; KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA. Przewodniczący Rady Gminy Grodziec /-/ Mariusz Woźniak ... więcej...

Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII Sesji Rady Gminy Grodziec VII kadencji

Komunikaty | 15 lutego 2018 14:46 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

OR.0002.37.2018 Grodziec, dnia 15.02.2018 r. Mieszkańcy Gminy Grodziec Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ze zm.). z w o ł u j ę XXXVII sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji na dzień 23 lutego 2018 roku / tj. piątek / o godz. 13.30 w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec Porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Zatwierdzenie porządku o ad. Przyjęcie protokołu z o ad poprzedniej sesji. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym. Informacja Przewodniczącego... więcej...

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2017 ROKU "PROGRAMU ZDROWOTNEGO W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSAMI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) TYPU 6,11,16,18 W GMINIE GIŻYCKO NA LATA 2016-2018" POPRZEZ SZCZEPIENIA DZIEWCZĄT W 2013 ROKU ŻYCIA, ZAMELDOWANYCH NA TERENIE GMINY GIŻYCKO

Komunikaty | 15 lutego 2018 13:23 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Zarządzenie Nr 21.2018 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2018 roku „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami odawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Giżycko na lata 2016 – 2018”poprzez szczepienia dziewcząt w 13 roku życia, zameldowanych na terenie Gminy Giżycko. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rokuo samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 48 i 48b ustawy... więcej...

ogłoszenie o sesji 23.02.2018rok

Komunikaty | 15 lutego 2018 12:35 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Dokumnet w załączeniu .... więcej...