Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Informacja dla studentów pobierających rentę rodzinną

Komunikaty | 23 października 2018 10:37 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Bydgoszcz, 12 października 2018 r. Informacja prasowa Studencie uważaj by nie stracić renty rodzinnej Studencie, jeśli pobierasz rentę rodzinną przeczytaj uważnie, co musisz zrobić by nie stracić prawa do renty albo nie zwracać nadpłaconego świadczenia. Do końca października studenci pobierający rentę rodzinną powinni złożyć w ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Świadczenie zostanie wypłacone na czas, gdy student złoży dokumenty odpowiednio wcześniej. Jeśli dokumenty dostarczy pod koniec października – dostanie jeszcze rentę za październik. Gdy jednak... więcej...

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zawiadomienie z dnia 19 października 2018 r.

Komunikaty | 23 października 2018 08:34 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zawiadomienie z dnia 19 października 2018 r.... więcej...

obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Racławicach gm. Nisko przy ul.Kwiatów Polnych

Komunikaty | 22 października 2018 14:42 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 22 października 2018r. PPB.6733.1.37.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1257, z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2017r. poz. 1073, późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 38-200 Jasło ul. Floriańska 112została wydana decyzja Nr 40/2018 znak PPB.6733.1.37.2018... więcej...

INFORMACJA O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC

Komunikaty | 22 października 2018 14:20 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Grodziec, dnia 22 października 2018 r. INFORMACJA INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 29 PAŹDZIERNIKA /PONIEDZIAŁEK/ 2018 ROKU O GODZ. 10:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC: 1) KOMISJA REWIZYJNA; 2) KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH; 3) KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO; 4) KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA. Przewodniczący Rady Gminy Grodziec /-/ Mariusz Woźniak ... więcej...

Zawiadomienie o zwołaniu XLV Sesji Rady Gminy Grodziec VII kadencji

Komunikaty | 22 października 2018 14:09 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Grodziec, dnia 22.10.2018 r. OR.0002.45.2018 MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm./ z w o ł u j ę XLV sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji na dzień 30 października 2018 roku /tj. wtorek/ o godz.13.30 w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec Porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Zatwierdzenie porządku o ad. Przyjęcie protokołu z o ad XLIV sesji Rady Gminy Grodziec. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Doba

Komunikaty | 22 października 2018 13:50 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

RRG.6845.58.2018 WYKAZ nieruchomość przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Kamionki (Doba) cz. 16/99 15 m2 (pow. całkowita 0,1836 ha) OL1G/00016751/9 pod garaż typu blaszak, stanowisko Nr 1 19.11.18r. - 31.07.21r. 15,00 zł + VAT miesięcznie do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc bieżący Uwagi: Czynsz dzierżawny ustala się według Zarządzenia Wójta Gminy Giżycko Nr 133/2017 z dnia 08 grudnia... więcej...

obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy i przebudowy linii 15KV w Nisku Malcach przy ul. Sadowej gm. Nisko

Komunikaty | 22 października 2018 13:34 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 22 października 2018r. PPB.6733.1.33.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1257, z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2017r. poz. 1073, późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek PGE Dystrybucja S. A. Oddz. Rzeszów Rejon Energetyczny Stalowa Wola, 37-450 Stalowa Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 18została wydana decyzja Nr 39/2018... więcej...

Zapytanie ofertowe nr RGM.271.18.2018 na "Usługę organizacji i przeprowadzenia przez instytucję edukacyjną kursów innowacyjnych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w celu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli przedszkolnych"

Komunikaty | 22 października 2018 12:27 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Starogard Gdański, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.) oraz w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 30000 euro... więcej...

terminy posiedzeń komisji

Komunikaty | 19 października 2018 13:43 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Dokument w załączeniu... więcej...