Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Informacja nt. realizacji programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE

Komunikaty | 29 września 2010 14:52 | Publikujący: Gmina Wólka

Informacja nt. realizacji programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE" Gmina Wólka informuje, iż za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce oraz przy pomocy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdniku Dużym Pierwszym realizuje w 2010 roku Program „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE". W ramach programu dostępne są następujące produkty żywnościowe odbierane z Banku Żywności w Lublinie: cukier, mąka, mleko UHT, mleko w proszku, makaron świderki, makaron krajanka, dania gotowe z makaronem lub kaszą jęczmienną, kasza... więcej...

Ogłoszenie w/s sprzedaży nieruchomości

Komunikaty | 29 września 2010 14:28 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Wójt Gminy Do zyca,29.09.2010r. 63-330 Do zyca woj. wielkopolskie O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Do zyca informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Do zycy ul. Rynek 14 na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej tj. celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiących własność Gminy Do zyca położonych w miejscowości Sośnica. Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy w Do zycy /pokój nr 19/. Tel. /062/ 741 30 13 wew.... więcej...

Zapytanie ofertowe na zakup środków czystości w ramach projektu "Zespoły wychowania przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolej w Gminie Starogard Gd."

Komunikaty | 29 września 2010 11:38 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę artykułów do utrzymywania czystości z przeznaczeniem dla przedszkoli, w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 14.000 euro (Zarządzenie Nr 95/2007 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 27 grudnia 2007r.), na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2007 roku nr 223, poz. 1655 ze zmianami). Przedmiot... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 29.09.2010 r.w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 180 PE, dn 90 PE wraz z dwoma przyłączami gazowymi w Gniewkowie

Komunikaty | 29 września 2010 11:36 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

Burmistrz Gniewkowa Znak: 7331-76/10 Ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 29.09.2010 r. Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania że w dniu 29.09.2010 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego... więcej...

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowych

Komunikaty | 28 września 2010 15:22 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

 O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku przeznacza do sprzedażyz Zasobu Mienia Komunalnego nieruchomości gruntowe oznaczone Nr działek: - 18/1 o powierzchni 0,1908ha / Kw. Nr 25089 /, położoną na terenie o ębu Wólka Garwarska gmina Glinojeck, - 123 o powierzchni 0,1991ha / Kw. Nr 23297 / położoną na terenie o ębu Śródborze gmina Glinojeck. Na działce tej znajdują się nakłady osób trzecich w postaci części ruin budynku gospodarczego. Nieruchomości te zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego... więcej...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

Komunikaty | 28 września 2010 11:26 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Do wiadomości mieszkańców gminy Zapraszam w wzięciaudziału w o adach XXXVI Sesji Rady Gminy Wieliczki, która odbędzie się dnia 30 września (czwartek ) 2010 r. o godz. 10-tej w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wieliczkach Tematyka Sesji będzie obejmować m.in. 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku o ad. 2. Przyjęcie protokółu z ostatniej Sesji. 3. Interpelacje radnych. 4. Ocena funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury – udział tych jednostek w promocji gminy. 5. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych... więcej...

Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu "Zespoły wychowania przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Starogard Gd."

Komunikaty | 28 września 2010 09:22 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie materiałów promocyjnych. Zapytanie sporządzono w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2007 roku nr 223, poz. 1655 ze zmianami) oraz na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 14.000 euro , obowiązującego w Urzędu Gminy - Zarządzenie Nr 95/2007 Wójta Gminy Starogard... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Komunikaty | 27 września 2010 13:09 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Chrostkowo, dn.: 27.09.2010 r. UG.7331-24/10 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1690 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) Wójt Gminy Chrostkowo zawiadamia, że w dniu 27 września 2010 roku na wniosek Państwa Anny i Dariusza Kalinowskich zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji... więcej...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Komunikaty | 27 września 2010 12:54 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

Wójt Gminy Pawonków na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010r. nr 102,poz.651 z późn.zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pawonków został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej w Łagiewnikach Małych, oznaczonej nr działek 864/342, 853/343 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. ... więcej...

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Wiśniewo

Komunikaty | 24 września 2010 10:43 | Publikujący: Urząd Gminy Wiśniewo

W załączeniu wykaz miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Wiśniewo... więcej...