Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy

Komunikaty | 20 listopada 2008 10:20 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i § 3,4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy: -działka rolna w Szarejkach o nr geodezyjnym 23, pow. 0,3700 ha, Kw. 29303 cena wywoławcza-... więcej...

I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących

Komunikaty | 20 listopada 2008 10:16 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i § 3,4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) ogłasza: I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy: - działka rolna o nr geodezyjnym 108/2 w o ębie Lakiele pow. działki -0,4900 ha, Kw.... więcej...

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy

Komunikaty | 20 listopada 2008 10:15 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Wójt Gminy Kowale Oleckie działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i § 3,4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy: 1. działki gruntowe w Kowalach Oleckich, przy Placu Targowym (ulicaWitosa), ... więcej...

SESJA RADY GMINY

Komunikaty | 20 listopada 2008 07:57 | Publikujący: Gmina Ciasna

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz § 39 i 40 Statutu Gminy Ciasna ZWOŁUJĘ dnia 20.11.2008r. o godz.12.30 w sali nr 14 Urzędu Gminy w Ciasnej XXVII Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy w Ciasnej z następującym proponowanym porządkiem o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad sesji. Zatwierdzenie porządku o ad. Usprawiedliwienie radnych nieobecnych na ostatniej sesji. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej... więcej...

Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Grodziec

Komunikaty | 19 listopada 2008 14:30 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Grodziec, dnia 19 listopada 2008 r. Z A W I A D O M I E N I E PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC W URZĘDZIE GMINY W GRODŹCU POKÓJ NR 14: 1) KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH – 24 LISTOPADA (PONIEDZIAŁEK) GODZ. 8:00 2) KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA – 24 LISTOPADA (PONIEDZIAŁEK) GODZ. 10:00 3) KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO – 24 LISTOPADA (PONIEDZIAŁEK) GODZ. 12:00. 4) KOMISJA REWIZYJNA – 25 LISTOPADA (WTOREK) GODZ. 9:00 ... więcej...

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski

Komunikaty | 19 listopada 2008 13:03 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO< > z dnia 18 listopada 2008 r.< > w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 301 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski, w okręgu wyborczym nr 9.... więcej...

SESJA RADY GMINY

Komunikaty | 18 listopada 2008 15:08 | Publikujący: Urząd Gminy Koszęcin

... więcej...

Przeznaczenie nieruchomości gruntowej do sprzedaży

Komunikaty | 18 listopada 2008 14:02 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Glinojeck 2008.11.18. O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku przeznacza do sprzedaży z Zasobu Mienia Komunalnego nieruchomość gruntową oznaczonąNr działki: 76 o powierzchni 0,5768ha, położoną w miejscowości Rumoka gmina Glinojeck, obejmującą w części teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością lokalizacji nieuciążliwych funkcji usługowych / 8 MN /, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Glinojeck. Nieruchomość ta jest częściowo uz ojona. Cena przedmiotowej nieruchomości zgodnie z wyceną i 22%... więcej...

Zawiadomienie o zwołaniu XVIII Sesji Rady Gminy Grodziec

Komunikaty | 18 listopada 2008 09:44 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Grodziec, dnia 17 listopada 2008 r. OR. 0052/18/2008 Mieszkańcy Gminy Grodziec Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ z w o ł u j ę XVIII Sesję V kadencji Rady Gminy Grodziec na dzień 26 listopada 2008 roku /tj. środa/ o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy w Grodźcu Porządek o ad: 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. 2. Przedstawienie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji. 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesyjnym. 5.... więcej...

Ogłoszenie

Komunikaty | 18 listopada 2008 08:46 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grodziec wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży... więcej...

Zapraszamy na występ Henryka Kaźmierczaka.

Komunikaty | 17 listopada 2008 15:40 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Złoczewie oraz Towarzystwo Przyjaciół w Złoczewie serdecznie zapraszają na koncert Barda Henryka Kaźmierczaka w dniu 20 listopada 2008 r. o godz. 17.00 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie przy ul. Szerokiej. Artysta zdobył min. Nagrodę za muzykę do spektaklu "Ferdydurke" na Międzynarodowym Festiwlu Teatrów Alternatywnych - w Dą owie Górniczej, nagrodę Przeglądu Piosenki Autorskiej w Myślibórzu oraz wyróżnienie na Przeglądzie Piosenki Turystycznej w Szklarskiej Porębie. Na stronie artysty czytamy,... więcej...

Rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Wturek, gmina Wilczyn.

Komunikaty | 17 listopada 2008 14:25 | Publikujący: Urząd Gminy w Wilczynie

Wilczyn, 17 - 11 - 2008 r. Wójt Gminy Wilczyn ogłasza rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Wturek, gmina Wilczyn. 1.Przedmiot rokowań: nr ew. działki 26/7 o pow. 1,4797 ha położona we wsi Wturek, nr księgi wieczystej KN1N/00054408/7 - bez obciążeń, oraz zobowiązań związanych z nieruchomością, opis nieruchomości - działka rolna niezabudowana / grunty orne RII- 0,87 ha, grunty orne RIIIa- 0,2297 ha, nieużytki N- 0,3800 ha /około 4 km od miejscowości Wilczyn/, przeznaczenie w planie : w oparciu o ustalenia Planu Zagospodarowania... więcej...

Zarządzenie nr 39/08 Wójta Gminy Pniewy z 12.11.2008

Komunikaty | 17 listopada 2008 12:47 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 39/08 WÓJTA GMINY PNIEWY z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na podstawie art. 19 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) zarządzam co następuje: §1 Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania: „ Budowa i montaż oczyszczalni ścieków... więcej...

Zarządzenie nr 38/08 Wójta Gminy Pniewy z 12.11.2008

Komunikaty | 17 listopada 2008 12:46 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 38/08 WÓJTA GMINY PNIEWY z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na podstawie art. 19 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) zarządzam co następuje: §1 Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania: „ Odtworzenie fragmentu dachu i wymiana pokrycia... więcej...