Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie - przebudowa drogi gminnej w Starym Garwarzu

Komunikaty | 07 maja 2008 12:52 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Glinojeck dnia 07. 05. 2008 OŚ. 7624- 1/08 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku ) Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) Urząd Miasta i Gminy Glinojeck, uprzejmie informuje, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ przebudowie drogi gminnej relacji Stary Garwarz – Wólka Garbarska, gm. Glinojeck w miejscowości Stary Garwarz na działce Nr 55, na odcinku od km. 0 + 00 do k. 2 + 023,47... więcej...

decyzja - przebudowa drogi gminnej relacji Lipiny-Brody

Komunikaty | 07 maja 2008 12:49 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Glinojeck dnia 05. 05. 2008 OŚ 7624/4/2008 D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( D.U. z 2000 roku Nr 98. poz. 1071 z p późniejszymi zmianami ) oraz art. 46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust. 1 i ust. 7 pkt. 4, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 56 ust. 1 – ust. 4, art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska ( tj. Dz.U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami ) oraz § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004... więcej...

Obwieszczenie - przebudowa drogi gminnej relacji Lipiny-Brody

Komunikaty | 07 maja 2008 12:45 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Glinojeck dnia 07. 05. 2008 OŚ. 7624- 4/08 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku ) Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) Urząd Miasta i Gminy Glinojeck, uprzejmie informuje, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ przebudowie drogi powiatowej Nr 1218 W ( 075454) relacji Młock – Zalesie na działce nr ew. 73 obręb Lipiny i działce nr 115 obręb Brody Młockie, Gm. Glinojeck. Przedmiotowe... więcej...

Decyzja - przebudowa ulicy Kwiatowej w Glinojecku

Komunikaty | 07 maja 2008 12:40 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Glinojeck dnia 02. 05. 2008 OŚ 7624/3/2008 D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( D.U. z 2000 roku Nr 98. poz. 1071 z p późniejszymi zmianami ) oraz art. 46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust. 1 i ust. 7 pkt. 4, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 56 ust. 1 – ust. 4, art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz.U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami ) oraz § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004... więcej...

Obwieszczenie - przebudowa ulicy Kwiatowej w Glinojecku

Komunikaty | 07 maja 2008 12:36 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Glinojeck dnia 07. 05. 2008 OŚ. 7624- 1/08 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku ) Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) Urząd Miasta i Gminy Glinojeck, uprzejmie informuje, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ przebudowie ul. Kwiatowej w Glinojecku „ Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane przez Miasto i Gminę Glinojeck. Informacja dotycząca przedmiotowej decyzji znajduje... więcej...

Decyzja - przebudowa drogi gminnej relacji Huta – Budy Rumockie

Komunikaty | 07 maja 2008 12:33 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Glinojeck dnia 05. 05.. 2008 OŚ 7624/2/2008 D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( D.U. z 2000 roku Nr 98. poz. 1071 z p późniejszymi zmianami ) oraz art. 46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust. 1 i ust. 7 pkt. 4, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 56 ust. 1 – ust. 4, art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska ( tj. Dz.U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami ) oraz § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada... więcej...

Obwieszczenie - przebudowa drogi gminnej relacji Huta – Budy Rumockie

Komunikaty | 07 maja 2008 12:29 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

OŚ. 7624- 2/08 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku ) Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) Urząd Miasta i Gminy Glinojeck, uprzejmie informuje, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ przebudowie drogi gminnej relacji Huta – Budy Rumockie w miejscowości Środborze, gm. Glinojecku” na działce ew. Nr 270, na odcinku od km. 1+ 497,54 do 1+ 928,30 Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie... więcej...

Informacja dla Rolników

Komunikaty | 07 maja 2008 12:11 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Informacja dla Rolników W związku z upływającym w dniu 15 maja terminie składania „Wniosków o przyznanie płatności na rok 2008” Biuro Powiatowe ARiMR w Sieradzu będzie czynne w następujących godzinach: - w dniu 10 i 11 maja (sobota i niedziela) w godz. 8.15 – 16.15 - w dniu 12 i 13 maja (poniedziałek i wtorek) w godz. 8.15 – 22.00 - w dniu 14 i 15 maj (środa i czwartek) w godz. od 8.15 do 24.00... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Komunikaty | 06 maja 2008 09:48 | Publikujący: Gmina Ciasna

Ciasna, dnia 29.04.2008r. R GK. MB-7330/4/07 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciasna Zgodnie z art.53 ust. 1ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U z 2003r Nr 80 poz. 717). Zawiadamiam, strony postępowania: że w dniu 14 kwietnia 2008r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci wodociągowej tranzytowej Jeżowa - Glinica .zlokalizowanej we wsi Jeżowa , gmina Ciasna w pobliżu ul. Młyńskiej. Działki objęte inwestycją: 14, 15, 137/9,... więcej...

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

Komunikaty | 06 maja 2008 09:04 | Publikujący: Gmina Ciasna

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 9.05.2008r. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych. Proponuję następujące tematy posiedzenia: Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. Informacja Dyrektora Pana Piotra Patrzykowskiego na temat działalności GOK. Omówienie pism w sprawie nadania tytułu "Zasłużonych dla Gminy Ciasna". Sprawy różne. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Norbert Strzoda... więcej...

"Biblioteka miejscem spotkań"

Komunikaty | 05 maja 2008 15:26 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Złoczewie zaprasza w dniach 5 - 11 maja br. na "Tydzień bibliotek". W ramach tygodnia - można będziezwiedzaćbibliotekęorazbezpłatniekorzystaćzInternetu.Wtychdniachbedziemożna równieżoddać"za długo" przetrzymywane książki-niepłacąc zaniekary.Dlanajmłodszychiichrodzicówprzewidzianesą"spotkaniazbajką".WimieniupracownikówMiejsko-GminnejBiblioteki PublicznejwZłoczewie-serdeczniezapraszamyizachęcamydoodwiedzaniabiblioteki.... więcej...

OGŁOSZENIE

Komunikaty | 05 maja 2008 13:31 | Publikujący: Urząd Gminy w Kochanowicach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach jak co roku przystąpił do realizacji programu pomocy żywnościowej PEAD 2008r. Informuje tym samym, że osoby i rodziny których dochód nie przekracza kwot : a) w przypadku rodziny 504,00 zł na osobę lub 583,00 zł dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym ; b) w przypadku osób samotnych i samotnie gospodarujących – 1.000,00 zł ; mogą zgłaszać się po odbiór „Karty Pomocy Żywnościowej” w dniach od 05.05.2008r. w godzinach od 8.00 do 15.00 do GOPS w Kochanowicach ul. Lubliniecka 7. Żywność... więcej...