Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwiszczenie o kopalni kryszywa w Kosinach Bartosowych

Komunikaty | 01 lutego 2019 13:41 | Publikujący: Urząd Gminy Wiśniewo

Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Kosiny Bartosowe I" położonego na działkach nr ew. 59,60,61 w Kosinach Bartosowych, gm. Wiśniewo"... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 1 lutego 2019 r.

Komunikaty | 01 lutego 2019 12:33 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6733.30.2018.BP.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 1 lutego 2019r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek Pana Marcina Krytczenko postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy dla budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE o średnicy 40 mm na działce nr ew.: 170/17 w o ębie Kargoszyn gmina Ciechanów. Informuję o uprawnieniach... więcej...

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Derylaki i Huta Krzeszowska oraz rurociągu kanalizacji tłocznej łączącego miejscowości Huta Krzeszowska i Huta Nowa z oczyszczalnią ścieków w gminie Harasiuki.”

Komunikaty | 01 lutego 2019 09:29 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Derylaki i Huta Krzeszowska oraz rurociągu kanalizacji tłocznej łączącego miejscowości Huta Krzeszowska i Huta Nowa z oczyszczalnią ścieków w gminie Harasiuki.” ... więcej...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Komunikaty | 31 stycznia 2019 16:10 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Derylaki i Huta Krzeszowska oraz rurociągu kanalizacji tłocznej łączącej miejscowości Huta Krzeszowska i Huta Nowa z oczyszczalnią ścieków w gminie Harasiuki." ... więcej...

Informacja o postępowaniach rekrutacyjnych na rok szkolny 2019/2020

Komunikaty | 31 stycznia 2019 15:24 | Publikujący: Urząd Gminy Wągrowiec

Wójt Gminy informuje, że Zarządzeniem Nr 11/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. zostały określone terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkoli w Zespołach Szkolno – Przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Wągrowiec na rok szkolny 2019/2020. W postępowaniach obowiązują kryteria określone Uchwałą Nr XXXVIII/280/2017 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów... więcej...