Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Porady Prawne dla mieszkańców

Komunikaty | 24 marca 2017 07:55 | Publikujący: Urząd Gminy Wiśniewo

Informacja Starosty Mławskiego o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnejna terenie powiatu mławskiego w 2017 roku ... więcej...

Informacja Wójta Gminy Horyniec-Zdrój o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Komunikaty | 23 marca 2017 15:23 | Publikujący: Urząd Gminy w Horyńcu

Horyniec-Zdrój, dnia 23.03.2017 r. G.7021.2.2017 Informacja Wójta Gminy Horyniec-Zdrój o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Granicznego Inspektora sanitarnego w Przemyślu w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, według próbek pobranych w dniu 07.03.2017 r. stwierdza przydatność wody do spożycia w wodociągu produkującym wodę dla Kolejowego Przejścia Granicznego w Werchracie. Wójt Gminy Horyniec-Zdrój Robert Serkis... więcej...

Komunikat w sprawie inwentaryzacji i pomiaru sytuacyjnego działek Gminy Miejskiej Giżycko położonych w obrębie nr 1 miasta Giżycka

Komunikaty | 23 marca 2017 12:26 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

WM. 6812.2.2017.ArKo KOMUNIKAT Informuję, że Gmina Miejska Giżycko zawarła z firmą GEOLAND Usługi Geodezyjne Marcin Stemplewski z siedz. w Gajewie, Gmina Giżycko umowę na inwentaryzację i pomiar sytuacyjny dzierżawionych bądź bezumownie wykorzystywanych gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko położonych w obrębie nr 1 miasta Giżycka, w celu ustalenia faktycznego stanu zagospodarowania terenu. Proszę o udostępnienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko przedstawicielom firmy GEOLAND Usługi Geodezyjne Marcin Stemplewski... więcej...

Zapytanie o szacunkową wycenę dostawy wag precyzyjnych

Komunikaty | 23 marca 2017 11:56 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem o wycenę dostawy 14 szt.wag precyzyjnych do siedziby Gminy: ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański. I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem wyceny jest dostawa 14 sztuk wag precyzyjnych. Minimalne parametry i cechy wag, określone przez Zamawiającego: Maks. zakres pomiarowy 2000 – 2 500 g Obciążenie min. 0,5g Dokładność odczytu 0,01g Czas stabilizacji 1,5- 3s Zakres tarowania pełny Stopień ochrony IP 43 Wymiar szalki 165-195x165-195 mm Powtarzalność 0,01g - 0,03g Liniowość +- 0,02g/+-0,03g Temperatura... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji nr GK-6733.5.2016 z dnia 23.03.2017r.

Komunikaty | 23 marca 2017 10:01 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dnia 23.03.2017r. GK-6733.5.2016 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz.23, z późn. zm.) z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778, z póżn. zm) Burmistrz Woźnik wydał w dniu 23.03.2017r. decyzję na wniosek: Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie Oddział w Częstochowie, al. Armii Krajowej 5, 42 - 201 Częstochowa, w imieniu, którego działa... więcej...

Zawiadomienie o zwołaniu XXVI Sesji Rady Gminy Grodziec VII kadencji

Komunikaty | 22 marca 2017 15:04 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Grodziec, dnia 21.03.2017 r. OR.0002.26.2017 Mieszkańcy Gminy Grodziec Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz.446 ze zm./. z w o ł u j ę XXVI Sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji na dzień 30 marca 2017 roku / tj. czwartek / o godz. 13.30 w sali ślubów w Urzędzie Gminy Grodziec Porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Zatwierdzenie porządku obrad. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym. Informacja Przewodniczącego... więcej...