Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Nowy program dofinansowania dla osób fizycznych uruchomiony ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Komunikaty | 27 kwietnia 2017 14:32 | Publikujący: Gmina Woźniki

Szanowni Mieszkańcy! Urząd Miasta i Gminy Woźniki informuje o nowym programie dofinansowania dla osób fizycznych uruchomionym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Nabór wniosków w ramach tego programu będzie się odbywał od 15 maja do 26 maja 2017 roku bezpośrednio w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 W ramach Programu można skorzystać m.in. z montażu: kotła opalanego paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniający... więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji

Komunikaty | 27 kwietnia 2017 14:15 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2017 Na podstawie art. 89 d ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r., poz. 1943) Burmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłasza: 1. Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2017 obliczona na dzień 28.02.2017r obowiązująca w Gminie Nisko wynosi dla: niepublicznych przedszkoli - 7681,27 zł (roczna kwota dotacji na 1 dziecko) oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych - 4696,40... więcej...

PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok - Rejonu energetycznego Ełk zawiadomienia o planowanych wyłączeniach prądu

Komunikaty | 27 kwietnia 2017 11:34 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Wychodząc na wprost oczekiwaniom Mieszkańców Gminy Giżycko, informujemy, że poniższej znajduje się link, który przekieruje Państwa na stronę PGE Dysyrybucja SA gdzie umieszcane są komunikaty o przerwach w dostawie prądu. Aktualizacja tych informacji nastepuje co tydzień - w każdy wtorek. http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/rejon/E%C5%82k Referat Rozwoju Gospodarczego... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Komunikaty | 27 kwietnia 2017 11:33 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycjicelu publicznego Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-SystemS.A. ul.Mszczonowska4, 02-377 Warszawa postępowanie administracyjne... więcej...

Obwieszczenie nr 33/2017 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia -ul. Traugutta 16/9

Komunikaty | 27 kwietnia 2017 11:28 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 33/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej wGiżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: Lokal nr 9 o charakterze mieszkaniowym znajdujący się w budynku położonym przy ulicy Traugutta 16 o pow. użytkowej 37,51 m2, wraz z przynależnym do tego lokalu wwymiarze 36/1000 części udziałem w nieruchomości wspólnej budynku oraz prawie własności działki... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Komunikaty | 27 kwietnia 2017 11:08 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie ul. Armii Krajowej5, 42-201 Częstochowa w imieniu której... więcej...