Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.1.2018. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej na drogach w gm. Pniewy

Komunikaty | 21 lutego 2018 14:40 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

In.271.1.2018 Pniewy, 2018-02-21 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.1.2018. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej na drogach w gm. Pniewy Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) Gmina Pniewy informuje, co następuje: Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 480 668,50 zł W terminie do dnia 2018-02-21 złożono następujące oferty: Złożone... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Komunikaty | 21 lutego 2018 13:37 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

Pawonków, dnia 21.02.2018 r. GK.6733.1.2018 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) w związku z art. 49 i 61 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam: o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Pawonków z siedzibą... więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Dostawę i montaż systemu do zarządzania obradami sesji wraz z nagłośnieniem oraz dostawę i montaż zestawu kamer wraz z transmisją i innych urządzeń do sali konferencyjnej

Komunikaty | 21 lutego 2018 13:31 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamawiający: GMINA GIŻYCKO, UL. MICKIEWICZA 33, 11-500 GIŻYCKO NIP 8451981949 zaprasza do złożenia ofert na: Dostawę i montaż systemu do zarządzania o adami sesji wraz z nagłośnieniem oraz dostawę i montaż zestawu kamer wraz z transmisją i innych urządzeń do sali konferencyjnej 1. Przedmiot zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do zaproszenia do składania ofert 2. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy. 3. Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące. 4. Kryteria ane... więcej...

Podpisz i wyślij JPK_VAT z Profilem Zaufanym

Komunikaty | 21 lutego 2018 13:16 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Coraz mniej czasu pozostało mikroprzedsiębiorcom na przesłanie pierwszego JPK_VAT (do 26 lutego). Aby mieć pewność skutecznej realizacji tego obowiązku, warto jak najszybciej założyć Profil Zaufany, a dzięki niemu szybko i bezpiecznie wysłać dokumenty do systemu skarbowego. Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o o otach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów... więcej...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę oświetlenia w Nisku ul.Zasanie

Komunikaty | 21 lutego 2018 11:29 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 21.02.2018r. PPB.6733.1.17.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz.1253 z poźn. zm), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.2017 poz.1073 z poźn.zm) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z datą wpływu dnia 21.02.2018r. Gminy Nisko w imieniu, której działa pełnomocnik P. Stanisława Szymonik zostało wszczęte postępowanie zmierzające do... więcej...

ZMIANA GODZIN ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Komunikaty | 21 lutego 2018 11:22 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona w Samorządach Gminnych na terenie powiatu oleckiego L.p. Dzień Godzina Siedziba Adres 1. Poniedziałek 1130 - 1530 Budynek Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich ul. Kościuszki 44 19-420 Kowale Oleckie 2. Wtorek 730 - 1130 Budynek Urzędu Gminy w Wieliczkach ul. Lipowa 53 19-404 Wieliczki 3. Środa 800 – 1200 Budynek Urzędu Gminy w Świętajnie Świętajno 104 19-411 Świętajno 4. Czwartek 1130 - 1530 Budynek Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich ul. Kościuszki... więcej...

Informacja o obradach XXXII Sesji Rady Gminy Szydłowo

Komunikaty | 20 lutego 2018 12:56 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

INFORMACJA Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo informuje, że w dniu 23lutego 2018 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo odbędą się o ady XXXII Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna ... więcej...

UWAGA HODOWCY ŚWIŃ !!! od 28 lutego 2018 r. obowiązują nowe zasady bioasekuracji!

Komunikaty | 20 lutego 2018 12:00 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

UWAGA HODOWCY ŚWIŃ !!! od 28 lutego 2018 r. obowiązują nowe zasady bioasekuracji! W CAŁYM KRAJU NAKAZUJE SIĘ: WYŁOŻENIE MAT DEZYNFEKCYJNYCH przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń: szerokość maty: nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, długość maty: co najmniej 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego (np. Rapicid). PROWADZENIE REJESTRU ŚRODKÓW TRANSPORTU DO PRZEWOZU ŚWIŃ wjeżdżających na teren... więcej...