Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

O B W I E S Z C Z E N I E GR.6220.15.27.2015 z dnia 21 kwietnia 2017 r. o wydaniu decyzji nr GR.6220.15.26.2015 umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni wiatrowej Ligota Woźnicka_SLU_1_20009, składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 4,0 MW, zainstalowanej na wieży o wysokości do 150 m, o średnicy skrzydeł do 115 m na działkach nr 330/47, 332/48, 276/42

Komunikaty | 24 kwietnia 2017 12:11 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dn. 21 kwietnia 2017 r. GR.6220.15.27.2015 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) Burmistrz Woźnik podaje do publicznej wiadomości, że: 1. W dniu 21 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja nr GR.6220.15.26.2015 umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach... więcej...

DECYZJA UMARZAJĄCA POSTĘPOWANIE GR.6220.15.26.2015 z dnia 21 kwietnia 2017 r. dot. przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni wiatrowej Ligota Woźnicka_SLU_1_20009, składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 4,0 MW, zainstalowanej na wieży o wysokości do 150 m o średnicy skrzydeł do 115 m na działkach nr 330/47, 332/48, 276/42 (zjazd z drogi),

Komunikaty | 24 kwietnia 2017 11:58 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dnia 21 kwietnia 2017 r. GR.6220.15.26.2015 DECYZJA UMARZAJĄCA POSTĘPOWANIE Na podstawie art. 104, art. 105 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministraów... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E GR.6220.14.29.2015 z dnia 21 kwietnia 2017 r. o wydaniu decyzji nr GR.6220.14.28.2015 umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni wiatrowej Woźniki_SLU_1_20005, składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 3,0 MW, zainstalowanej na wieży o wysokości do 150 m, o średnicy skrzydeł do 115 m na działkach nr 641, 594 (zjazd z drogi),

Komunikaty | 24 kwietnia 2017 11:53 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dn. 21 kwietnia 2017 r. GR.6220.14.29.2015 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) Burmistrz Woźnik podaje do publicznej wiadomości, że: 1. W dniu 21 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja nr GR.6220.14.28.2015 umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach... więcej...

DECYZJA UMARZAJĄCA POSTĘPOWANIE GR.6220.14.28.2015 z dnia 21 kwietnia 2017 r. pn. Budowa elektrowni wiatrowej Woźniki_SLU_1_20005, składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 3,0 MW, zainstalowanej na wieży o wysokości do 150 m o średnicy skrzydeł do 115 m na działkach nr 641, 594 (zjazd z drogi),

Komunikaty | 24 kwietnia 2017 11:36 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dnia 21 kwietnia 2017 r. GR.6220.14.28.2015 DECYZJA UMARZAJĄCA POSTĘPOWANIE Na podstawie art. 104, art. 105 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministraów... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E GR.6220.13.30.2015 z dnia 21 kwietnia 2017 r. o wydaniu decyzji nr GR.6220.13.29.2015 umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni wiatrowej Ligota Woźnicka_SLU_1_20006, składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 4,0 MW, zainstalowanej na wieży o wysokości do 150 m, o średnicy skrzydeł do 140 m na działkach nr 27, 32, 275/41 (zjazd z drogi),

Komunikaty | 24 kwietnia 2017 11:12 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dn. 21 kwietnia 2017 r. GR.6220.13.30.2015 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) Burmistrz Woźnik podaje do publicznej wiadomości, że: 1. W dniu 21 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja nr GR.6220.13.29.2015 umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach... więcej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 24 kwietnia 2017r. znak: WAB.6740.1.256.2016

Komunikaty | 24 kwietnia 2017 11:06 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż dnia 27.03.2017r. wydano decyzję Nr 209 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Miejskiej Bolesławiec 59-700 Bolesławiec, ul. Rynek nr 41 pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Kosiby za jednostką wojskową, w trasie działek nr 554/4 i 205, obręb 13, m. Bolesławiec Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Wydziału Architektoniczno - Budowlanego Starostwa Powiatowego w Bolesławcu,... więcej...

DECYZJA UMARZAJĄCA POSTĘPOWANIE GR.6220.13.29.2015 z dnia 21 kwietnia 2017 r. dot. przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni wiatrowej Ligota Woźnicka_SLU_1_20006, składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 4,0 MW, zainstalowanej na wieży o wysokości do 150 m o średnicy skrzydeł do 140 m na działkach nr 27, 32, 275/41 (zjazd z drogi),

Komunikaty | 24 kwietnia 2017 11:03 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dnia 21 kwietnia 2017 r. GR.6220.13.29.2015 DECYZJA UMARZAJĄCA POSTĘPOWANIE Na podstawie art. 104, art. 105 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministraów... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji nr GR.6220.12.29.2015 umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni wiatrowej Ligota Woźnicka_SLU_1_20007, składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 4,0 MW, zainstalowanej na wieży o wysokości do 150 m, o średnicy skrzydeł do 140 m na działkach nr 273/43B, 40 (zjazd z drogi),

Komunikaty | 24 kwietnia 2017 10:46 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dn. 21 kwietnia 2017 r. GR.6220.12.30.2015 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) Burmistrz Woźnik podaje do publicznej wiadomości, że: 1. W dniu 21 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja nr GR.6220.12.29.2015 umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Komunikaty | 24 kwietnia 2017 10:41 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6733.10.2017.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 kwietnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-nym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam, że 20.04.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym (inwes-tycji planowanej przez Gminę Ciechanów) - budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ew.: 129 i 150/15 w obrębie Gorysze gmina Ciechanów. Informuję... więcej...

DECYZJA UMARZAJĄCA POSTĘPOWANIE GR.6220.12.29.2015 z dnia 21 kwietnia 2017 r. dot. przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni wiatrowej Ligota Woźnicka_SLU_1_20007, składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 4,0 MW, zainstalowanej na wieży o wysokości do 150 m o średnicy skrzydeł do 140 m na działkach nr 273/43B, 40 (zjazd z drogi),

Komunikaty | 24 kwietnia 2017 10:39 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dnia 21 kwietnia 2017 r. GR.6220.12.29.2015 DECYZJA UMARZAJĄCA POSTĘPOWANIE Na podstawie art. 104, art. 105 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministraów... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji nr GR.6220.11.27.2015 umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni wiatrowej Ligota Woźnicka_SLU_1_20008, składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 4,0 MW, zainstalowanej na wieży o wysokości do 150 m, o średnicy skrzydeł do 140 m na działkach nr 193/80, 194/80, 276/42 (zjazd z drogi)

Komunikaty | 24 kwietnia 2017 10:19 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dn. 21 kwietnia 2017 r. GR.6220.11.28.2015 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) Burmistrz Woźnik podaje do publicznej wiadomości, że: 1. W dniu 21 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja nr GR.6220.11.27.2015 umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach... więcej...

DECYZJA UMARZAJĄCA POSTĘPOWANIE GR.6220.11.27.2015 z dnia 21 kwietnia 2017 r. dot. przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni wiatrowej Ligota Woźnicka_SLU_1_20008, składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 4,0 MW, zainstalowanej na wieży o wysokości do 150 m o średnicy skrzydeł do 140 m na działkach nr 193/80, 194/80, 276/42 (zjazd z drogi),

Komunikaty | 24 kwietnia 2017 09:56 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dnia 21 kwietnia 2017 r. GR.6220.11.27.2015 DECYZJA UMARZAJĄCA POSTĘPOWANIE Na podstawie art. 104, art. 105 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministraów... więcej...

Unieważnienie postępowania nr RGM.271.9.2017.AS na dostawę monitorów dotykowych i interaktywnych

Komunikaty | 24 kwietnia 2017 08:15 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański informuje, że unieważnieniu uległo postępowanie nr RGM.271.9.2017.AS, prowadzone w formie zapytania ofertowego, na dostawę monitorów dotykowych i interaktywnych. Podstawą unieważnienia jest wada uniemożliwiająca kontynuowanie postępowania. Zamawiający informuje, że niezwłocznie po usunięciu wady, ogłosi nowe postepowanie na dostawę monitorów dotykowych i interaktywnych. ... więcej...