Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO 31.08.2017r.

Komunikaty | 23 sierpnia 2017 13:42 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY) W dniu: 31.08.2017 w Ośrodku Zdrowia w Chrostkowie 48 w godzinach od 11:00 do 13:00 odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy. Zapisy telefonicznie (54)287-00-13. Koszt badania komputerowego 5 zł Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego 10 zł(badanie dodatkowe) Zapisy prowadzone będą do dnia 31.08.2017 Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Wólka

Komunikaty | 23 sierpnia 2017 12:11 | Publikujący: Gmina Wólka

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Wólka 1) Oznaczenie nieruch. - dz.nr 2363 o ęb Turka przy ul. Wierzbowej Kw LU1I/00134163/6 Pow. nieruch. - 175m2 Opis nieruch. – nieruchomość niezabudowana, położona w otoczeniu terenów zabudowanych zabudową mieszkaniową jednorodzinną, ok 80m od drogi krajowej nr 82 Lublin -Włodawa. Działka stanowiąca ciąg pieszo jezdny z bezpośrednim dostępem do ul. Klonowej ze względu na usytuowanie oraz powierzchnię bez możliwości samoistnego zagospodarowania. Dziaka o szer. ok. 3m, położona... więcej...

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Złoczew

Komunikaty | 23 sierpnia 2017 08:38 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Złoczew Burmistrz Miasta Złoczew informuje, że gmina rozpoczęła opracowywać dokument pt. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Złoczew” W celu opracowania ww. dokumentu niezbędne jest ze anie informacji dot. zużycia energii i opału na terenie gminy. W związku z powyższym pracownik firmy Meritum Competence Sp. z o.o. od dnia 18 sierpnia 2017 r. będzie zbierał informacje od mieszkańców dot. m.in. rodzaju i zużycia opału na cele ogrzewania (ankieta jest anonimowa). Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwi... więcej...

Obwieszczenie iż wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2533C Lipie - Modliborzyce” nastąpi w terminie późniejszym tj. do dnia 14.09.2017r. z uwagi na oczekiwanie zakończenia procedury zawiadomienia stron postępowania o zebranym materiale dowodowym.

Komunikaty | 22 sierpnia 2017 15:38 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

BURMISTRZ Gniewkowo, dnia 17.08.2017r. GNIEWKOWA OŚ.6220.28.2017.AS OBWIESZCZENIE Burmistrz Gniewkowa działając na podstawie art. 36 §1, §2 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), zawiadamia iż wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej... więcej...

Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2533C Lipie -Modliborzyce” na wniosek LAPIS Artur Kamiński z siedzibą przy ul. Igrzyskowej 1/46, 85-796 Bydgoszcz.

Komunikaty | 22 sierpnia 2017 15:35 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

BURMISTRZ Gniewkowo, dnia 17.08.2017r. GNIEWKOWA OŚ.6220.28.2017.AS OBWIESZCZENIE Burmistrz Gniewkowa działając na podstawie art. 71 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2076r. poz. 1257), zawiadamia o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów w ramach prowadzonego postępowania... więcej...