Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie o wydaniu decyzji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Szczybały Giżyckie

Komunikaty | 28 lutego 2018 09:19 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości: - w Biuletynie Informacji... więcej...

Informacja o obradach XXXII Sesji Rady Gminy Szydłowo

Komunikaty | 20 lutego 2018 12:56 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

INFORMACJA Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo informuje, że w dniu 23lutego 2018 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo odbędą się o ady XXXII Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna ... więcej...

UWAGA HODOWCY ŚWIŃ !!! od 28 lutego 2018 r. obowiązują nowe zasady bioasekuracji!

Komunikaty | 20 lutego 2018 12:00 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

UWAGA HODOWCY ŚWIŃ !!! od 28 lutego 2018 r. obowiązują nowe zasady bioasekuracji! W CAŁYM KRAJU NAKAZUJE SIĘ: WYŁOŻENIE MAT DEZYNFEKCYJNYCH przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń: szerokość maty: nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, długość maty: co najmniej 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego (np. Rapicid). PROWADZENIE REJESTRU ŚRODKÓW TRANSPORTU DO PRZEWOZU ŚWIŃ wjeżdżających na teren... więcej...

OBWIESZCZENIE BiZ.6733.5.2018 z dnia 19.02.2018 r

Komunikaty | 20 lutego 2018 11:56 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) z a w i a d a m i a: w dniu 14.02.2018 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zagospodarowaniu rekreacyjnym terenu wokół stawu przeciwpożarowego w zakres którego... więcej...

Obwieszczenie o decyzji odmownej w sprawie zmiany decyzji Nr 21.2017 z dnia 30.11.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i przepompowni ścieków w obr. geod. Kozin, gm. Giżycko.

Komunikaty | 20 lutego 2018 09:57 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1407 ze zm.) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości: - w Biuletynie Informacji... więcej...

Rozstrzygnięcie naboru wniosków w sprawie określenia warunków i trybu wsparcia rozwoju sportu - luty 2018r.

Komunikaty | 20 lutego 2018 08:27 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Rozstrzygnięcie naboru wniosków w sprawie określenia warunków i trybu wsparcia rozwoju sportu w Gminie i Mieście Nisko Burmistrz Gminy i Miasta Nisko rozpatrzył wnioski na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu. Wykaz klubów sportowych dofinansowanych w ramach naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2018 roku. Nazwa Klubu Sportowego Adres Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji Miejski Klub Sportowy „SOKÓŁ” ul.... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Wilkasach tj. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. Rozbudowy istniejącej szkoły o część dydaktyczną i salę gimnastyczną

Komunikaty | 20 lutego 2018 07:24 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.oplanowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257) Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa że do Wójta Gminy Giżycko 09.02.2018r. wpłynął wniosek Pana Krzysztofa Baran reprezentującego Pracownię Projektowo-Wykonawczą wsprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. „Rozbudowy istniejącej... więcej...