Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Nr 85/2017 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie

Komunikaty | 24 listopada 2017 16:42 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 85/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2016.2147 ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i w użyczenie. Część nieruchomości niezabudowanej położonej w Giżycku przy ul. Słowiańskiej wydzielonej z działki o nr geod. 868/8 opisanej w KW OL1G/00047950/0; Powierzchnia działki o nr geod. 868/8: 1,5324ha; Zastrzega się, że przedmiotem dzierżawy... więcej...

Wojewódzki trening sprawności syren alarmowych

Komunikaty | 24 listopada 2017 11:59 | Publikujący: Gmina Woźniki

W dniu 28 listopada 2017 r. pomiędzy godziną 09:00 a 13:00zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. W ramach testu emitowany będziedźwięk ciągły trwający trzy minutyoznaczający odwołanie alarmu. ... więcej...

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Dzierzgowo informuje, że w dniu 27 listopada 2017 r. o godz. 9-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Dzierzgowo.

Komunikaty | 24 listopada 2017 11:52 | Publikujący: Urząd Gminy Dzierzgowo

http://dzierzgowo.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/124022/zawiadomienie_o_sesji_rady_gminy Przewodniczący Rady Gminy Dzierzgowo informuje, że w dniu 27 listopada 2017 r. o godz. 9-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Dzierzgowo. Proponowany porządek o ad w załączniku.... więcej...

termin posiedzeń komisji Rady Gminy Sztutowo

Komunikaty | 24 listopada 2017 11:08 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Dokument w załączeniu .... więcej...

Obwieszczenie Nr 86/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia - lokal użytkowy ul. Warszawska 14/4 cz. dz. nr 680/6

Komunikaty | 24 listopada 2017 09:39 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 86/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 2147 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej wGiżycku nr XLII/115/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości o pow. 72 m2 wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej aktualnie nr ewidencyjnym 680/6 (o ęb 2 miasta Giżycko) o powierzchni 1798 m2 położonej przy ul. Warszawskiej 14... więcej...

INFORMACJA KOMISJI DS. ROKOWAŃ

Komunikaty | 23 listopada 2017 14:49 | Publikujący: Gmina Wólka

Wólka dnia 23 listopada 2017r. INFORMACJA KOMISJI DS. ROKOWAŃ Komisja przetargowa 2. Tomasz Misiura - przewodniczący 3. Rafał Pogonowski –członek komisji 4. Wojciech Kostyła – członek komisji informuje, że w związku z akiem zainteresowania nabyciem działki nr 1749/3 o pow.3881m2 położonej w Turce –KW LU1I/00117953/6 rokowania po drugim przetargu ogłoszone na jej sprzedaż , zaplanowane w dniu 23 listopada 2017r. zakończyły się wynikiem negatywnym.... więcej...

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu w Płocku w dniu 29 listopada 2017r

Komunikaty | 23 listopada 2017 14:49 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

Płock, dn. 21 listopada 2017 r. Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku OR-I.0002.9.2017 MIESZKAŃCY POWIATU PŁOCKIEGO Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1868) zawiadamiam, że zwołuję XXIX sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2014-2018 na dzień 29 listopada 2017r. (tj. środa) o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Płocku, przy ul. Bielskiej 59, sala posiedzeń nr 4. Porządek o ad: 1. Otwarcie sesji. 2. Informacja nt. porządku o ad. 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 4. Postulaty, interpelacje... więcej...