Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie nr 18/2019 - wykaz nieruchomości przenzaczonych do zbycia - ul. Sybiraków

Komunikaty | 20 lutego 2019 11:46 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 18/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej wGiżycku nr XLV/86/10 z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych dozbycia: I. 1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków (o ęb 2 miasta Giżycko) nrewidencyjnymi: 1211 o pow. 0,33... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia – luty 2019r.

Komunikaty | 20 lutego 2019 07:24 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) i Zarządzenia Nr 37/2019 z dnia 19 lutego 2019 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 07 do 28 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.nisko.pl można zapoznać się z wykazem nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.... więcej...

Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ceu publicznego

Komunikaty | 19 lutego 2019 15:16 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Obwieszczenie znajduje się w załączniku.... więcej...

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na wspólne posiedzenie komisji orasz V sesję Rady Miejskiej w Złoczewie.

Komunikaty | 19 lutego 2019 13:22 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na V sesję Rady Miejskiej wZłoczewie, która odbędzie się dnia 27 lutego 2019 r. (środa) o godz. 10.00 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie o ad V sesji Rady Miejskiej w Złoczewie. 2. Złożenie ślubowania przez nowo wy aną radną Rady Miejskiej w Złoczewie. 3. Przyjęcie porządku o ad V sesji Rady Miejskiej w Złoczewie. 4. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej w Złoczewie. 5. Przyjęcie protokołu z IV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Złoczewie. 6. Powołanie Komisji... więcej...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą toawzryszącą na działce nr ew. 4/1 (obręb 0019) w miejscowości Wilkaski, Gmina Giżycko

Komunikaty | 19 lutego 2019 12:33 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. oudostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081) WÓJT GMINY GIŻYCKO informuje o wydaniu w dniu 19.02.2019 r. decyzji znak: RRG.6220.1.2019.4 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce... więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Kopalnia Kruszywa Żurominek

Komunikaty | 19 lutego 2019 12:25 | Publikujący: Urząd Gminy Wiśniewo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Żurominek I" położonego na działkach nr ew. 551,552 w Żurominku, gm. Wiśniewo"... więcej...