Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

OBWIESZCZENIE NR 124/2019 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Komunikaty | 05 grudnia 2019 15:29 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 124/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zmian.), Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie. 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa położona wGiżycku (o ęb nr 1 miasta Giżycko), stanowiąca część działek ewid. o nr: 1/20 opowierzchni 0,2182 ha oraz 300 o powierzchni 0,1344 ha. Zastrzega się, że przedmiotem użyczenia będzie grunt stanowiący część ww. działek, którego... więcej...

OBWIESZCZENIE NR 123/2019 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Komunikaty | 05 grudnia 2019 15:27 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 123/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa położona wGiżycku przy ul. Przemysłowej (o ęb nr 2 miasta Giżycko), stanowiąca część działki ewid. o nr 327/53 opowierzchni 0,0421 ha. Zastrzega się, że przedmiotem dzierżawy będzie... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 5 grudnia 2019 r.

Komunikaty | 05 grudnia 2019 14:10 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

LI.6733.50.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 5 grudnia 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945,z 2019r. poz. 60,235,730,1009) zawiadamiam że dnia 4.12.2019r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. działającej przez pełnomocnika Panią Małgorzatę Do owolską postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami w miejscowości Przążewo... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej Doba

Komunikaty | 05 grudnia 2019 09:59 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

RRG.7140.22.2019 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej na pisemny wniosek Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres najmu, dzierżawy Wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Doba cz. 16/102 0,1828 ha OL1G/00016751/9 nieruchomość zbudowana budynkiem wielorodzinnym 3 lata od podpisania umowy 0,02 zł/m2 do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc bieżący 2. Doba cz. 16/102 0,1828 ha OL1G/00016751/9 lokal do najmu socjalnego Nr 1 3 lata od podpisania umowy 78,08 zł do 10-tego każdego... więcej...