Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI DOKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH DODATKOWYCH ZGŁOSZEŃ NA CZŁONKÓW OKW

Komunikaty | 13 września 2019 13:43 | Publikujący: Gmina Purda

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Olsztynie I z dnia 13 września 2019 r. Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Purda obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Wójt Gminy Purda informuje, co następuje: § 1. Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 17 września 2019 r. do godz.... więcej...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 19 września 2019 roku o godz. 14.00

Komunikaty | 13 września 2019 13:35 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

GRODZIEC, DNIA 13 WRZEŚNIA 2019 R. Z A W I A D O M I E N I E PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY GRODZIEC W DNIU 19 WRZEŚNIA /CZWARTEK/ 2019 ROKU W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC O GODZINIE 14.00. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji /-/ Kamil Rezler... więcej...

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Sztutowo -23.09.2019 rok

Komunikaty | 13 września 2019 13:22 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Dokument w załączeniu.... więcej...

Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Komunikaty | 12 września 2019 14:06 | Publikujący: Urząd Gminy Rogów

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu podaje się do publicznej wiadomości informacje oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawieudzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemych dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Olszy. Strony mogą zapoznać się z przedmiotową decyzją w siedzibie Nadzoru Wodnego w Nidzicy przy ul. Olsztyńskiej 28; 13-100 Nidzica pok. 6 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 w terminie 14 dni od podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości tj. od dnia 12 września 2019 r. ... więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Giżycka w sprawie spotkania z osobami zainteresowanymi prowadzeniem działalności gospodarczej w sąsiedztwie Placu Andrzeja Balona Tarasiewicza i ul. Nadbrzeżnej oraz w sprawie nowej organizacji ruchu w tym obszarze w 2020 roku.

Komunikaty | 12 września 2019 13:20 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Giżycka Burmistrz Miasta Giżycka informuje, że 18.09.2019 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku (Al. 1 Maja 14) odbędzie się spotkanie z osobami zainteresowanymi prowadzeniem działalności gospodarczej w sąsiedztwie Placu Andrzeja Balona Tarasiewicza i ul. Nad zeżnej oraz w sprawie nowej organizacji ruchu w tym obszarze w 2020 roku. Burmistrz Miasta Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz... więcej...

Informacja Wójta Gminy Horyniec-Zdrój o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Komunikaty | 12 września 2019 13:02 | Publikujący: Urząd Gminy w Horyńcu

Horyniec-Zdrój, dnia 12.09.2019 r. G.7021.9.2019 Informacja Wójta Gminy Horyniec-Zdrój o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi W oparciu o art. 12 ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu wwodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz.1152 z późn. zm.) WójtGminy Horyniec-Zdrój jest zobowiązany do poinformowania odbiorców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu w... więcej...