Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. (wyciąg) o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Komunikaty | 21 sierpnia 2019 16:39 | Publikujący: Gmina Woźniki

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. (wyciąg) o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Na podstawie art. 202 § 3 i art. 261 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców informację o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej idoSenatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października... więcej...

Obwieszczenie nr 89/2019 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Komunikaty | 21 sierpnia 2019 14:59 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 89/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę nr V/4/07 Rady Miejskiej wGiżycku z dnia 26 stycznia 2007r. s prawie zbycia nieruchomości Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia napoprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych: 1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę oznaczoną... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Giżycku, tj. budynku biurowego z zapleczem i garażami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. o nr ewid. 1-337/13.

Komunikaty | 21 sierpnia 2019 13:16 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

WPI.6733.12.2019.PR Giżycko, dnia 21.08.2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Zgodnie z art. 49 i art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam owszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku... więcej...