Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 6 grudnia 2019 r.

Komunikaty | 06 grudnia 2019 15:53 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

LI.6733.48.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 6 grudnia 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235,730,1009) zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 49/2019 z dnia 6.12.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia drogowego na działkach nr 138 i 157 w Gąskach. Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fa yczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój 14, w godzinach od 9.00 do... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 6 grudnia 2019 r.

Komunikaty | 06 grudnia 2019 15:51 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

LI.6733.47.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 6 grudnia 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235,730,1009) zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 48/2019 z dnia 6.12.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia drogowego na działkach nr ew.: 70 i 75 w o ębie Gąski gmina Ciechanów. Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fa yczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój... więcej...

Złożenie oferty - GOPS

Komunikaty | 06 grudnia 2019 13:44 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

... więcej...

Informacja o spotkaniu w dniu 12 grudnia 2019r

Komunikaty | 06 grudnia 2019 11:54 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Dokument w załączeniu... więcej...

OBWIESZCZENIE NR 124/2019 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Komunikaty | 05 grudnia 2019 15:29 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 124/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zmian.), Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie. 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa położona wGiżycku (o ęb nr 1 miasta Giżycko), stanowiąca część działek ewid. o nr: 1/20 opowierzchni 0,2182 ha oraz 300 o powierzchni 0,1344 ha. Zastrzega się, że przedmiotem użyczenia będzie grunt stanowiący część ww. działek, którego... więcej...

OBWIESZCZENIE NR 123/2019 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Komunikaty | 05 grudnia 2019 15:27 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 123/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa położona wGiżycku przy ul. Przemysłowej (o ęb nr 2 miasta Giżycko), stanowiąca część działki ewid. o nr 327/53 opowierzchni 0,0421 ha. Zastrzega się, że przedmiotem dzierżawy będzie... więcej...