Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 kwietnia 2019 r.

Komunikaty | 24 kwietnia 2019 14:34 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

LI.6733.6.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 kwietnia 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60,235) zawiadamiam że dnia 23 kwietnia 2019r. została wydana decyzja celu publicznego o znaczeniu gminnym dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew.: 6 w o ębie Niechodzin, dz.nr 47 w o ębie Pęchcin, dz.nr 216, 204/2, 203/6,203/4, 202, 224/1 i 224/2 w o ębie Ujazdówek i dz.nr 95 i 88/2 w o ębie Ujazdowo gmina Ciechanów. Z... więcej...

Obwieszczenie nr 48/2019 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: lokal mieszkalny Smętka 14/2

Komunikaty | 24 kwietnia 2019 13:17 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 48/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej wGiżycku nr XXX/150/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu Burmistrz Miasta Giżycka podaje dopublicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: lokal mieszkalny nr 2 położony... więcej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 11 kwietnia 2019r. znak: WAB.6740.2.18.2019

Komunikaty | 24 kwietnia 2019 09:51 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

OBWIESZCZENIE STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO z dnia 11 kwietnia 2019r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017.1496: zwanej dalej „ustawą”) zawiadamiam że, na wniosek z dnia 28 stycznia 2019r. Gminy Bolesławiec, reprezentowanej przez Wójta Gminy - działającej przez pełnomocnika – Pana Tomasza Nowaka, wydano decyzję nr 266... więcej...

ogłoszenie o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Nisko w rejonie ul. Modrzewiowej i Cichej

Komunikaty | 24 kwietnia 2019 09:34 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 24.04.2019r. PPB.6733.1.14.2019.MS OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 19.04.2019r. Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 38-200 Jasło ul. Floriańska... więcej...

zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej w Nisku przy ul.Armii Krajowej gm. Nisko

Komunikaty | 24 kwietnia 2019 09:19 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 24 kwietnia 2019r. PPB.6733.1.9.2019.ED OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U.2018.2096, z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.2018.1945, późn. zm.),w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek z dnia 4.04.2019r. Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 38-200 Jasło ul. Floriańska 112w sprawie ustalenia... więcej...

Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Komunikaty | 24 kwietnia 2019 08:51 | Publikujący: Gmina Purda

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Purda z dnia 23 kwietnia 2019 roku Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 684), Wójt Gminy Purda podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Guty

Komunikaty | 24 kwietnia 2019 07:20 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

RRG.6845.18.2019 WYKAZ nieruchomość przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Guty 44 0,3000 ha OL1G/00016908/5 rolne/wypasanie koników polskich trzy lat od dnia podpisania umowy 90,00 zł rocznie od podpisania umowy Dzierżawca wpłaca jednorazowo czynsz w wysokości proporcjonalnej do końca roku kalendarzowego, b) następne opłaty roczne Dzierżawca wpłaca do dnia 15 stycznia każdego roku za rok bieżący lub c)... więcej...