Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz przepompowni ścieków w obrębie geodezyjnym Bogaczewo, gmina Giżycko.

Komunikaty | 18 czerwca 2019 14:11 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości: - w Biuletynie Informacji... więcej...

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nisku w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu niżańskiego

Komunikaty | 18 czerwca 2019 10:52 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nisku z dnia 13 czrwca 2019r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu niżańskiego ... więcej...

Ogłoszenie konkursu na dyrektora Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce

Komunikaty | 17 czerwca 2019 23:44 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

Ogłoszenie konkursu na dyrektora Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce... więcej...