Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Komunikaty | 19 kwietnia 2019 08:26 | Publikujący: Urząd Gminy Rogów

... więcej...

Wójt Gminy Grodziec ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: "Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym"

Komunikaty | 18 kwietnia 2019 14:37 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr GKRPA.0050.25.2019 Wójta Gminy Grodziec z dnia 18 kwietnia 2019 roku OGŁOSZENIE Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Grodziec w 2019 roku w formie wsparcia pn.: „Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym”. I. Rodzaj, cele i forma zadania objętego konkursem: Zadanie będzie polegać na wyrównywaniu... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Komunikaty | 18 kwietnia 2019 14:20 | Publikujący: Urząd Gminy Domaniów

RIR.6730.4.2019 Domaniów, dnia 18 kwietnia 2019 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49, 49a i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w związku z wnioskiem złożonym w dniu 19 marca 2019 r. przez Grupę DK Sp. z o.o. (działającą przez pełnomocnika Pana Jarosława Ciurko) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: „rozbudowa zespołu silosów rolniczych o... więcej...