Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Otwarty Konkurs: ”Lokalnie i Tradycyjnie”.

Komunikaty | 22 maja 2019 14:56 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w zakresie kultury, integracji społeczeństwa oraz rozwoju społeczności lokalnej pn. „Lokalnie i Tradycyjnie”.... więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 22.05.2019

Komunikaty | 22 maja 2019 14:22 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Ostrzeżenie Meteorologiczne Obszar Województwo Warmińsko-Mazurskie powiat szczycieński Ważność Od godz. 14:00 dnia 22.05.2019 do godz. 02:00 dnia 23.05.2019 Przebieg Prognozuje się burze z opadami deszczu miejscami od 20mm do 30mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad. Uwagi Brak Godzina Wydania Godz. 14.10 dnia 22.05.2019 W załączniku zostaną umieszczone mapy meteorologiczne o azujące pogodę godzina po godzinie... więcej...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 29 maja 2019 roku o godz. 15.00

Komunikaty | 22 maja 2019 13:50 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

GRODZIEC, DNIA 22 MAJA 2019 R. Z A W I A D O M I E N I E PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY GRODZIEC W DNIU 29 MAJA /ŚRODA/ 2019 ROKU W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC O GODZINIE 15.00. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji /-/ Kamil Rezler ... więcej...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 29 maja 2019 roku o godz.13.00

Komunikaty | 22 maja 2019 13:45 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Grodziec, dnia 22 maja 2019 r. Z A W I A D O M I E N I E Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 25 stycznia 2019 roku zwołuję na dzień 29 maja 2019 roku o godz.13.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec. Celem posiedzenia będzie kontrola wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu oraz w Przedszkolu Samorządowym w Grodźcu za 2018 rok. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej /-/ Dawid Latański ... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć gazowa dz. nr 297, 251, 252/2, 249/3 Wilkasy

Komunikaty | 22 maja 2019 12:42 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.24.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia27 marca 2003r.oplanowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z2018r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z2018r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się iż w dniu 14.05.2019 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej... więcej...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

Komunikaty | 22 maja 2019 08:44 | Publikujący: Miasto Leżajsk

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 22 maja 2019 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy obejmujące nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasto Leżajsk, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego oraz do oddania w najem. Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości zostały zawarte w wywieszonych wykazach. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, ul. Rynek 1, pokój 2 Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami tel. 17 242 73 33 wewn.115... więcej...