Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Komunikaty | 22 lutego 2019 15:03 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Dokument w załączeniu... więcej...

Zapytanie ofertowe 01/2019

Komunikaty | 22 lutego 2019 14:38 | Publikujący: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Remont zbiornika wody pitnej w m. Grębocice... więcej...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku sali gimnastycznej z zapleczem przy ul. Białostockiej 3 w Giżycku (dz. o nr ewid. 2-770/25, 2-770/11 oraz 2-777/3)

Komunikaty | 22 lutego 2019 13:51 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam owszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku sali gimnastycznej z zapleczem przy ul. Białostockiej 3 w Giżycku (dz. o nr ewid. 2-770/25, 2-770/11... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Komunikaty | 22 lutego 2019 12:34 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

Pawonków, dnia 22.02.2019 r. GK.6733.4.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945) w związku z art. 49 i 61 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 12.02.2019 r. Tauron Dystrybucja S.A. , ul. Podgórska... więcej...

Informacja Wójta Gminy Horyniec-Zdrój o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Komunikaty | 22 lutego 2019 10:30 | Publikujący: Urząd Gminy w Horyńcu

Horyniec-Zdrój, dnia 22.02.2019 r. G.7021.2.2019 Informacja Wójta Gminy Horyniec-Zdrój o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przesyła obszarową ocenę jakości wody za 2018 r. Z-ca Wójta Gminy Horyniec-Zdrój Janusz Wużyński... więcej...

Informacja Wójta Gminy Horyniec-Zdrój o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Komunikaty | 22 lutego 2019 10:26 | Publikujący: Urząd Gminy w Horyńcu

Horyniec-Zdrój, dnia 22.02.2019 r. G.7021.1.2019 Informacja Wójta Gminy Horyniec-Zdrój o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przesyła okresową ocenę jakości wody do spożycia przez ludzi produkowanej przez wodociąg zaopatrujący w wodę obiekty Kolejowego Przejścia Granicznego wWerchracie. Z-ca Wójta Gminy Horyniec-Zdrój Janusz Wużyński... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rogów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Komunikaty | 22 lutego 2019 09:25 | Publikujący: Urząd Gminy Rogów

Rogów, 22 lutego 2019 roku Znak:IRG.6730.4.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rogów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) zawiadamia się, że na wniosek Sekretarza Gminy Rogów działającego na rzecz i w imieniu Urzędu Gminy Rogów zostało... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zawarciu porozumienia dwustronnego w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego NG.6733.4.2019 z dnia 21.02.2019

Komunikaty | 22 lutego 2019 08:53 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dnia 21.02.2019 r NG.6733.4.2019 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz ozawarciu porozumienia dwustronnego wzwiązku zprowadzeniem postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945) oraz z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego(Dz.U. z 2018 r., poz.2096, z późn. zm) zawiadamiam strony postępowania, że w porozumieniu z Wójtem Gminy Koszęcin na wniosek z dnia... więcej...