Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

O projekcie „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie płockim”

Komunikaty | 11 grudnia 2018 12:54 | Publikujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku

Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020: IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020: 9.1 - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Instytucja, w której złożono wniosek o dofinansowanie: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Tytuł projektu: Aktywizacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie płockim. Beneficjent projektu: Powiat Płocki/Powiatowe Centrum Pomocy... więcej...

OGŁOSZENIE O NABORZE STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENT

Komunikaty | 11 grudnia 2018 12:53 | Publikujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklanach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklanach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: referent w Zespole świadczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerklanach, mieszczącym się przy ul. Kościelnej 85, 44-266 Świerklany. Wymiar czasu pracy: pełny etat. I. Wymogi kwalifikacyjne: 1. Wymagania niezbędne: - wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie - co najmniej półroczny staż pracy w dziale świadczeń rodzinnych - znajomość ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu... więcej...

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENT

Komunikaty | 11 grudnia 2018 12:52 | Publikujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklanach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklanach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: referent w Zespole finansowo - księgowym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerklanach, mieszczącym się przy ul. Kościelnej 85, 44-266 Świerklany. Wymiar czasu pracy: pełny etat. I. Wymogi kwalifikacyjne: 1. Wymagania niezbędne: - wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie - co najmniej roczny staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej. - znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, - obywatelstwo polskie, - niekaralność... więcej...

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej 0,4kV w obrębie geodezyjnym Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko.

Komunikaty | 11 grudnia 2018 11:54 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości: - w Biuletynie Informacji Publicznej, -... więcej...

Tymczasowa zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego w Woźnikach

Komunikaty | 11 grudnia 2018 08:39 | Publikujący: Gmina Woźniki

Urząd Miejski w Woźnikach będzie czynny w następujących godzinach: 10.12.2018: 7.00 – 17.00; 11.12.2018: 7.00 – 16.30; 12.12.2018: 7.00 – 16.30; 13.12.2018: 7.00 – 16.30; 17.12.2018: 7.00 – 16.00; 18.12.2018: 7.30 – 16.00. W dniu 24 grudnia 2018 r. Urząd Miejski w Woźnikach będzie nieczynny. ... więcej...

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Purda

Komunikaty | 11 grudnia 2018 08:00 | Publikujący: Gmina Purda

OGŁOSZENIEo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda dla terenu położonego w o ębie geodezyjnym Purda.... więcej...

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanlizacji Sp. z.o.o. w Tarnowskich Górach informuje Szanownych Klientów, że od dnia 01.01.2019r. ulegają zmianie godziny otwarcia Biura Obsługi Klienta w Woźnikach

Komunikaty | 10 grudnia 2018 16:51 | Publikujący: Gmina Woźniki

KOMUNIKAT Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanlizacji Sp. z.o.o. w Tarnowskich Górach informuje Szanownych Klientów, żeod dnia 01.01.2019r. ulegają zmianie godziny otwarcia Biura Obsługi Klienta w Woźnikach Biuro Obsługi Klienta w Woźnikach będzie czynne: Poniedziałek 8.30 - 16.00 Wtorek8.30 - 14.00 Środa8.30 - 14.00 ... więcej...

Zapytanie ofertowe pn. „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Złoczew”

Komunikaty | 10 grudnia 2018 15:36 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018 I. ZAMAWIAJĄCY Gmina Złoczew – Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie ul. Burzenińska 8, 98-270 Złoczew Tel. 43820-24-56 Fax. 43820-24-56 E-mail: mgopszloczew@gazeta.pl II. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zaprasza do złożenia oferty ( załącznik nr 1) na podstawie zapisu art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ”Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych bez względu na ich... więcej...

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE. Zawiadomienie stron o wydaniu w dniu 3 grudnia 2018r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazory, gmina Harasiuki"

Komunikaty | 10 grudnia 2018 15:23 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE. Zawiadomienie stron o wydaniu w dniu 3 grudnia 2018r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazory, gmina Harasiuki" ... więcej...

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 3 grudnia 2018r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazory, gmina Harasiuki"

Komunikaty | 10 grudnia 2018 15:20 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 3 grudnia 2018r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazory, gmina Harasiuki" ... więcej...

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 3 grudnia 2018r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gózd, gmina Harasiuki".

Komunikaty | 10 grudnia 2018 14:43 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 3 grudnia 2018r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gózd, gmina Harasiuki". ... więcej...

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE. Zawiadomienie stron o wydaniu w dniu 3 grudnia 2018r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gózd, gmina Harasiuki".

Komunikaty | 10 grudnia 2018 14:39 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE. Zawiadomienie stron o wydaniu w dniu 3 grudnia 2018r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gózd, gmina Harasiuki". ... więcej...