Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obr. geod.Wilkasy, gmina Giżycko.

Komunikaty | 17 czerwca 2019 15:47 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości: - w Biuletynie Informacji... więcej...

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obr. geod. Pieczonki i Sołdany, gmina Giżycko.

Komunikaty | 17 czerwca 2019 14:02 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości: - w Biuletynie Informacji... więcej...

Informacja o pociągu „Słoneczny”

Komunikaty | 17 czerwca 2019 12:15 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

W tegoroczne wakacje już po raz czternasty na tory wyjedzie pociąg „Słoneczny” Kolei Mazowieckich. Będzie kursował codziennie w okresie 23 czerwca – 2 września w relacji Warszawa Zachodnia – Ustka – Warszawa Zachodnia. Zatrzyma się m.in. w Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Wejherowie, Lęborku i Słupsku. Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie sloneczny.mazowieckie.com.pl. Pociąg „Słoneczny” składa się z nowoczesnych wagonów piętrowych i lokomotywy Traxx. Podróż jest szybka i komfortowa. Z Warszawy do Trójmiasta... więcej...

Ogłoszenie o wyłożeniu spisu wyborców uprawnionych do udziału w głosowaniu do Izby Rolniczej oraz o terminie i miejscu głosowania.

Komunikaty | 17 czerwca 2019 11:23 | Publikujący: Gmina Mirsk

Ogłoszenie o wyłożeniu spisu wyborców uprawnionych do udziału w głosowaniu do Izby Rolniczej oraz o terminie i miejscu głosowania Informuje się, że od dnia 17. 06. 2019 r. do dnia 24. 06. 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk pokój nr 8, w godzinach pracy Urzędu, wyłożony zostanie spis wyborców uprawnionych do udziału w głosowaniu do Izby Rolniczej. Dla terenu Gminy Mirsk głosowanie w dniu 28 lipca 2019 r. odbywać się będzie w lokalu wyborczym, w Bibliotece Publicznej w Mirsku, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk w godzinach od 8:00 do 18:00. ... więcej...

Ogłoszenie o sesji 25.06.2019r

Komunikaty | 17 czerwca 2019 10:59 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Dokument w załączeniu... więcej...

Infromacja o posiedzeniu Komisji 25.06.2019r

Komunikaty | 17 czerwca 2019 10:59 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Dokument załączeniu... więcej...