Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Pieczonki, gmina Giżycko.

Komunikaty | 18 stycznia 2019 11:39 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Giżycko, 10 styczeń 2019 r. RRG.6840.1.2019 W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Lp Miejscowość Nr działki Powierzchnia działki w ha Udział KW Cena Przeznaczenie Forma zbycia 1 2 Pieczonki Pieczonki 118/3 118/4 0,0254 0,0310 - - OL1G/00017012/4 OL1G/00017012/4 5 289,00 zł 6396,00 zł Dawna droga Dawna droga Zamiana zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami na nieruchomości oznaczone numerami 39/11, 39/13, 37/3 o łącznej powierzchni 495 m2, położone w miejscowości Pieczonki. Pierwszeństwo... więcej...

UWAGA! Urząd Miejski w Woźnikach informuje, że nieodebrane z winy przedsiębiorcy odpady segregowane z rejonu Niwów, Okrąglika i Drogobyczy, zostaną odebrane w dniu 21 stycznia (poniedziałek).

Komunikaty | 18 stycznia 2019 11:22 | Publikujący: Gmina Woźniki

Urząd Miejski w Woźnikach informuje, że nieode ane z winy przedsiębiorcy odpady segregowane z rejonu Niwów, Okrąglika i Drogobyczy, zostaną ode ane w dniu21 stycznia (poniedziałek). Prosimy o wystawienie w tym dniu odpadów przed posesje. ... więcej...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku w rejonie ul. Wolności i ul. Willowej

Komunikaty | 18 stycznia 2019 10:57 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 18.01.2019r. PPB.6733.1.1.2019.MS OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 15.01.2019r. (data wpływu 16.01.2019r.) Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Nisku, w imieniu którego działa pełnomocnik P. Józef... więcej...

Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń łazienek w budynku urzędu Gminy Giżycko przy ul. Mickiewicza 33 w Giżycku.

Komunikaty | 18 stycznia 2019 10:52 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

RRG.271.4.2019.RC. Giżycko, 18.01.2019 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Zapraszam do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń łazienek w budynku urzędu Gminy Giżycko przy ul. Mickiewicza 33 w Giżycku. Przebudowa dotyczy 3 łazienek po jednej na każdej kondygnacji. Zakres prac projektowych obejmuje: - demontaż istniejącego wyposażenia łazienek, - demontaż ścian działowych i okładzin ściennych i podłogowych, -... więcej...

zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Nisku przy ul.Kościuszki gm. Nisko

Komunikaty | 18 stycznia 2019 10:24 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 18 stycznia 2019r. PPB.6733.1.48.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2096, z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 38-200 Jasło ul. Floriańska 112została wydana decyzja Nr 2/2019 znak PPB.6733.1.48.2018 z dnia... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Komunikaty | 18 stycznia 2019 09:24 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

Pawonków, dnia 18.01.2019 r. GK.6733.1.2018.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 101 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam iż w dniu 18.01.2019 r. na wniosek z dnia 14.01.2019 r. (data wpływu... więcej...

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Komunikaty | 18 stycznia 2019 08:01 | Publikujący: Gmina Mirsk

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI W związku z wejściem w życie z dniem 5 października 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, iż z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca... więcej...

Burmistrz Białej Rawskiej informuje, iż od dnia 1 stycznia 2019 roku obowiązują następujące uchwały podatkowe:

Komunikaty | 17 stycznia 2019 14:39 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Burmistrz Białej Rawskiej informuje, iż od dnia 1 stycznia 2019 roku obowiązująnastępujące uchwały podatkowe: uchwała Nr XXVII/221/16 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, Uchwała Nr III/14/14 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Biała Rawska, uchwała Nr XXVII/222/16 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/14 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej dnia 09... więcej...

Rozstrzygnięcie I otwartego konkursu ofert na realizacje w 2019r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Komunikaty | 17 stycznia 2019 13:28 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Rozstrzygnięcie I otwartego konkursu ofert na realizacje w 2019r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe... więcej...

Komunikat o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy

Komunikaty | 17 stycznia 2019 11:23 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

"Kultura i sztuka – organizacja ogólno dostępnych imprez artystycznych" do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Chór "Ojczyzna", z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) w celu realizacji projektu zatytułowanego: "Kolędowanie z Ojczyzną" w wysokości: 2 000 zł (dwa tysiące złotych) oraz "Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej" do oferty złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy "Sokół", z pominięciem... więcej...