Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Ostrzeżenie - silny wiatr

Komunikaty | 23 października 2018 15:27 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zjawisko: Silny wiatr Stopień zagrożenia: 1 Obszar: powiaty: aleksandrowski, odnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-do zyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wą zeski, Włocławek, włocławski, żniński Ważność: od godz. 12:00 dnia 23.10.2018 do godz. 06:00 dnia 24.10.2018 Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach miejscami do 75 km/h, zachodni i północno-zachodni. Prawdopodobieństwo... więcej...

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA podaje do publicznej wiadomości informację o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew z zakresu Prawa wodnego

Komunikaty | 23 października 2018 15:10 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA podaje do publicznej wiadomości informację o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew z zakresu Prawa wodnego Lp. Oferent Nazwa projektu/termin realizacji Przyznana dotacja na 2018 r. w zł. 1. Gminna Spółka Wodna w Złoczewie Konserwacja studni, sprawdzenie i naprawa urządzeń melioracyjnych na terenie gminy i miasta Złoczew o łącznej długości 1000 mb , a w szczególności: 1. miasto Złoczew – ul. Wyzwolenia – konserwacja studni, sprawdzenie i naprawa urządzeń melioracyjnych 3800,00... więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Komunikaty | 23 października 2018 15:05 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks postępowania administracyjnego /t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm./ oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości że w dniu 09.10.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji oustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa istniejącej napowietrznej linii SN 15 kV Harasiuki- Janów od słupa nr... więcej...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci gazowej Nisko ul.Willowa

Komunikaty | 23 października 2018 14:26 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 23.10.2018r. PPB.6733.1.44.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz.1253 z poźn.zm), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.2017 poz.1073 z poźn.zm) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z datą wpływu dnia 23.10.2018r. Polskiej Spółki Gazownictwa sp.z o.o. Zakład Gazowniczy wJaśle w imieniu, której działa pełnomocnik P. Monika Polek zostało... więcej...

Obwieszczenie nr 122/2018 - wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę

Komunikaty | 23 października 2018 11:35 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 122/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy ul. Wrzosowej w Giżycku wydzielonej z działki o nr geod. 429/5 (ob. 3 Giżycko) o łącznej powierzchni 135 m2. Zastrzega się, że przedmiotem dzierżawy będzie grunt stanowiący... więcej...

Obwieszczenie nr 120/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia dz. 503/1 i 1452

Komunikaty | 23 października 2018 11:17 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 120/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej wGiżycku nr L/22/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: 1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków (o ęb 2 miasta Giżycko) nr ewidencyjnymi: 503/1 o pow. 0.1517 ha i... więcej...

Wykaz nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Rogów i osób fizycznych

Komunikaty | 23 października 2018 11:14 | Publikujący: Urząd Gminy Rogów

WYKAZ Gmina Rogów, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.121), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Rogów i osób fizycznych, w której udział 5132/10809 części Gminy Rogów przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz współwłaścicieli tej nieruchomości. L.P Położenie nieruchomości Oznaczenie nieruchomości wg katastru i księgi wieczystej Opis nieruchomości Przeznaczenie... więcej...