Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Susza 2018 - wnioski o szacowanie szkód

Komunikaty | 21 czerwca 2018 14:50 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

OKÓLNIK Wójt Gminy Chrostkowo informuje, że w Urzędzie Gminy Chrostkowo można składać wnioski w celu określenia strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę. Po powołaniu komisji przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego złożone wnioski będą podstawą do sporządzenia protokołów strat. Wnioski o oszacowanie szkód dostępne są w Urzędzie Gminy Chrostkowo oraz na stronie internetowej: www.bip.chrostkowo.pl lub www.chrostkowo.pl (załącznik do okólnika).http://www.bip.chrostkowo.pl Do wniosku bezwzględnie musi być załączona klauzula informacyjna... więcej...

Ostrzeżenia meteorologiczne - Burze z gradem

Komunikaty | 21 czerwca 2018 14:27 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Ostrzeżenia meteorologiczne: woj. kujawsko-pomorskie - pow. lipnowski Burze z gradem stopień: 2 prawdopodobieństwo: 85% Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 95 km/h. Miejscami grad. Uwagi: Brak. Ostrzeżenie 1/2018 Ważne: Od: 2018-06-21 15:00:00 do: 2018-06-21 20:00:00 synoptyk IMGW-PIB: Anna Zielińska-Szefka Czas wydania: 2018-06-21 07:39:00 Biuro: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni... więcej...

Ostrzeżenie - burze z gradem

Komunikaty | 21 czerwca 2018 14:05 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zjawisko: burze z gradem Stopień zagrożenia: 2 Obszar: województwo kujawsko-pomorskie Ważność: od godz. 15:00 dnia 21.06.2018 do godz. 20:00 dnia 21.06.2018 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 95 km/h. Miejscami grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 % Uwagi: powiaty i miasta: aleksandrowski, odnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-do zyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński,... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W w Kobyłce na odcinku od granicy z gminą Zielonka do ronda przy ul. Dworkowej w Kobyłce”.

Komunikaty | 21 czerwca 2018 13:54 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W w Kobyłce na odcinku od granicy z gminą Zielonka do ronda przy ul. Dworkowej w Kobyłce”. ... więcej...

Zaproszenie na XXXVI sesję Rady Powiatu w dniu 27 czerwca 2018r.

Komunikaty | 21 czerwca 2018 13:43 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

Płock, dn. 19 czerwca 2018 r. PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU w PŁOCKU OR-I.0002.6.2018 MIESZKAŃCY POWIATU PŁOCKIEGO Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję XXXVI sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2014-2018 na dzień 27 czerwca 2018r. (tj. środa) o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Płocku, przy ul. Bielskiej 59, sala posiedzeń nr 4. Porządek o ad: 1. Otwarcie sesji. 2. Informacja nt. porządku o ad. 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 4. Postulaty,... więcej...

Obwieszczenie o postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1077R ul. Kończycka w Rudniku nad Sanem w km 0+187,8 – 1+068 Rudnik – Kończyce w km 1+068 – 5+900”.

Komunikaty | 21 czerwca 2018 12:09 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, dnia 21.06.2018 r. OSK.6220.5.2018 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO Zgodnie z art. 10 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z2017r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam, że - w dniu 21.06.2018 r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od nałożenia na Inwestora... więcej...

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 28.06.2018 r., godz. 12.00

Komunikaty | 21 czerwca 2018 12:01 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000/ zwołuję XLVII sesję Rady Miejskiej wBiałej Rawskiej na dzień 28 czerwca 2018 roku o godzinie 1200 wsali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury wBiałej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. Proponowany porządek o ad: Otwarcie XLVII sesji Rady Miejskiej. Przyjęcie porządku o ad. Przyjęcie protokołu Nr XLVI/18 z dnia 12.06.2018 roku. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania... więcej...