Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w obr. geod. Bogaczewo, gmina Giżycko.

Komunikaty | 16 listopada 2018 14:20 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.oplanowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257 ze zm.). Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa że do Wójta Gminy Giżycko 06.11.2018r. wpłynął wniosek Pana Sylwestra Bujko w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy sieci wodociągowej w o ębie geodezyjnym Bogaczewo, gmina Giżycko. Trasa projektowanej... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Komunikaty | 16 listopada 2018 13:52 | Publikujący: Gmina Ciasna

Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym powierzchnię 15,00 m² gruntu pod garażem blaszanym nietrwale z gruntem związanym, stanowiącego część nieruchomości położonej w miejscowości Ciasna przy ul. Zjednoczenia. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Ciasna, jest oznaczona geodezyjnie jako działkaNr 681/26 z k.m. 4 o ębu Ciasna o pow. 0,4040 ha, zapisana w księdze wieczystejNr CZ1L/00026828/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Ciasna w gminie... więcej...

Zawiadomienie o zwołaniu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu w Płocku na dzień 21 listopada 2018 r.

Komunikaty | 15 listopada 2018 14:28 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

Płock, dn. 15 listopada 2018 r. MIESZKAŃCY POWIATU PŁOCKIEGO Zawiadamiam, że Postanowieniem Nr 461/2018 z dnia 8 listopada 2018r. Komisarz Wyborczy w Płocku I zwołał pierwszą sesję nowo wy anej Rady Powiatu w Płocku, w kadencji 2018-2023, na dzień 21 listopada 2018 r. (tj. środa) o godz. 1000 w sali posiedzeń nr 4 Starostwa Powiatowego w Płocku, przy ul. Bielskiej 59. Porządek o ad sesji: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. Ślubowanie radnych. Ustalenie porządku o ad. Wybór Przewodniczącego Rady. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia... więcej...