Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

ZARZĄDZENIE NR 28.2019 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

Komunikaty | 23 kwietnia 2019 14:53 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), art. 130 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917 ze zm.) oraz art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1260 ze zm.) zarządzam, co następuje: § 1 1. Ustalam dzień 2 maja 2019 r. (czwartek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Giżycko. 2. Odpracowanie dnia wolnego, o którym mowa w ust. 1 ustala się na dzień 27 kwietnia 2019 roku (sobota) w godzinach... więcej...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Samorządu, Budżetu i Porządku Publicznego

Komunikaty | 23 kwietnia 2019 13:32 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Grodziec, dnia 23 kwietnia 2019 r. Z A W I A D O M I E N I E PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62 - 580 GRODZIEC: - KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKUPUBLICZNEGO DNIA 08 MAJA 2019 ROKU /ŚRODA/ GODZ. 13.00. Przewodniczący Komisji Kazimierz Kaźmierski ... więcej...

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 30.04.2019 r., godz. 13.00

Komunikaty | 23 kwietnia 2019 12:01 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506/ zwołuję IX sesję Rady Miejskiej wBiałej Rawskiej na dzień 30 kwietnia 2019 roku o godzinie 1300 wsali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury wBiałej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. Proponowany porządek o ad: Otwarcie IX sesji Rady Miejskiej. Przyjęcie porządku o ad. Przyjęcie protokołu Nr VIII/19 z dnia 29.03.2019 roku. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/59/19 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z... więcej...

Komisja Budżetu - dnia 29 kwietna 2019 r., godz. 9.00

Komunikaty | 23 kwietnia 2019 11:59 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że wdniu 29 kwietnia 2019 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/59/19 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 29 marca 2019 roku w spawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2019 rok. Wyrażenie opinii do projektu uchwały... więcej...

Komisja Rolnictwa - dnia 26 kwietnia 2019 r., godz. 8:30

Komunikaty | 23 kwietnia 2019 11:57 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że wdniu 26 kwietnia 2019 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/59/19 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 29 marca 2019 roku w spawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2019 rok. Wyrażenie opinii... więcej...

Komisja Edukacji - dnia 24 kwietnia 2019 r., godz. 8:30

Komunikaty | 23 kwietnia 2019 11:56 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że wdniu 24 kwietnia 2019 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/59/19 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 29 marca 2019 roku w spawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2019 rok. Wyrażenie opinii do projektu... więcej...

UWAGA!!! Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze.

Komunikaty | 23 kwietnia 2019 10:53 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Ostrzeżenie znajduje się w załączniku.... więcej...