Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

INFORMACJA KOMISJI DS. ROKOWAŃ

Komunikaty | 23 listopada 2017 14:49 | Publikujący: Gmina Wólka

Wólka dnia 23 listopada 2017r. INFORMACJA KOMISJI DS. ROKOWAŃ Komisja przetargowa 2. Tomasz Misiura - przewodniczący 3. Rafał Pogonowski –członek komisji 4. Wojciech Kostyła – członek komisji informuje, że w związku z akiem zainteresowania nabyciem działki nr 1749/3 o pow.3881m2 położonej w Turce –KW LU1I/00117953/6 rokowania po drugim przetargu ogłoszone na jej sprzedaż , zaplanowane w dniu 23 listopada 2017r. zakończyły się wynikiem negatywnym.... więcej...

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu w Płocku w dniu 29 listopada 2017r

Komunikaty | 23 listopada 2017 14:49 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

Płock, dn. 21 listopada 2017 r. Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku OR-I.0002.9.2017 MIESZKAŃCY POWIATU PŁOCKIEGO Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1868) zawiadamiam, że zwołuję XXIX sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2014-2018 na dzień 29 listopada 2017r. (tj. środa) o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Płocku, przy ul. Bielskiej 59, sala posiedzeń nr 4. Porządek o ad: 1. Otwarcie sesji. 2. Informacja nt. porządku o ad. 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 4. Postulaty, interpelacje... więcej...

Informacja o obradach XXX Sesji Rady Gminy Szydłowo

Komunikaty | 23 listopada 2017 10:48 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Informacja Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo informuje, że w dniu 29 listopada 2017 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gmin Szydłowo (sala konferencyjna) odbędą się o ady XXX Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna ... więcej...

ogłoszenie o sesji -30listopad 2017 rok

Komunikaty | 23 listopada 2017 10:46 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Dokument w załączeniu .... więcej...

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ

Komunikaty | 23 listopada 2017 10:02 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

PRZEWODNICZACY RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU PAN GRZEGORZ SIKORSKI UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 30 LISTOPADA 2017 ROKU O GODZ. 14.00 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GLINOJECKU ODBĘDZIE SIĘ XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W GLINOJCKU zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Proponowany porządek o ad: Otwarcie, stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku o ad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Powołanie Sekretarza o ad. Wystąpienia zaproszonych gości. Interpelacje i zapytania Radnych. Sprawozdanie... więcej...

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Komunikaty | 23 listopada 2017 09:43 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), Wójt Gminy... więcej...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. sprawy WIR.I.7840.7.17.2017.AP

Komunikaty | 22 listopada 2017 13:47 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2017 r. Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec Pątnów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Pątnów - Jasiniec - Grudziądz" - odcinki dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec - Pątnów - województwo kujawsko - pomorskie - ETAP IV -treść OBWIESZCZENIA w załączniku w pliku PDF. ... więcej...