Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej miejscowości Spytkowo, gmina Giżycko.

Komunikaty | 08 grudnia 2017 14:38 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Giżycko, 04 grudzień 2017 r. RRG.6840.61.2017 W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Lp Wieś Nr działki Powierzchnia w ha Udział KW Cena Przeznaczenie Uwagi 1 Spytkowo 58/6 0,2100 - OL1G/00017018/6 40 000,00 zł Zgodnie z decyzją znak: RRG.6730.120.2016 Wójta Gminy Giżycko nr 167.2016 z dnia 30 września 2016 roku Przetarg Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają warunki art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 08 grudnia 2017 r.

Komunikaty | 08 grudnia 2017 14:38 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6733.27.2017.HP2.10 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 08 grudnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 24/2017 o ustaleniu lokalizacji inwes-tycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym to jest budowy oświetlenia drogowego na działkach o nr ew.: 92/2, 92/7, 92/8 i 92/13 w o ębie Mieszki-Różki gmina Ciechanów. Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fa yczna 8, 06-400 Ciechanów,... więcej...

Zapytanie ofertowe nr 20/2017

Komunikaty | 08 grudnia 2017 13:51 | Publikujący: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych oraz sprzętu silnikowego w roku 2018... więcej...