Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Komunikat w sprawie inwentaryzacji i pomiaru sytuacyjnego działek Gminy Miejskiej Giżycko położonych w obrębie nr 1 miasta Giżycka

Komunikaty | 23 marca 2017 12:26 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

WM. 6812.2.2017.ArKo KOMUNIKAT Informuję, że Gmina Miejska Giżycko zawarła z firmą GEOLAND Usługi Geodezyjne Marcin Stemplewski z siedz. w Gajewie, Gmina Giżycko umowę na inwentaryzację i pomiar sytuacyjny dzierżawionych bądź bezumownie wykorzystywanych gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko położonych w obrębie nr 1 miasta Giżycka, w celu ustalenia faktycznego stanu zagospodarowania terenu. Proszę o udostępnienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko przedstawicielom firmy GEOLAND Usługi Geodezyjne Marcin Stemplewski... więcej...

Zapytanie o szacunkową wycenę dostawy wag precyzyjnych

Komunikaty | 23 marca 2017 11:56 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem o wycenę dostawy 14 szt.wag precyzyjnych do siedziby Gminy: ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański. I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem wyceny jest dostawa 14 sztuk wag precyzyjnych. Minimalne parametry i cechy wag, określone przez Zamawiającego: Maks. zakres pomiarowy 2000 – 2 500 g Obciążenie min. 0,5g Dokładność odczytu 0,01g Czas stabilizacji 1,5- 3s Zakres tarowania pełny Stopień ochrony IP 43 Wymiar szalki 165-195x165-195 mm Powtarzalność 0,01g - 0,03g Liniowość +- 0,02g/+-0,03g Temperatura... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji nr GK-6733.5.2016 z dnia 23.03.2017r.

Komunikaty | 23 marca 2017 10:01 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dnia 23.03.2017r. GK-6733.5.2016 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz.23, z późn. zm.) z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778, z póżn. zm) Burmistrz Woźnik wydał w dniu 23.03.2017r. decyzję na wniosek: Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie Oddział w Częstochowie, al. Armii Krajowej 5, 42 - 201 Częstochowa, w imieniu, którego działa... więcej...

Zawiadomienie o zwołaniu XXVI Sesji Rady Gminy Grodziec VII kadencji

Komunikaty | 22 marca 2017 15:04 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Grodziec, dnia 21.03.2017 r. OR.0002.26.2017 Mieszkańcy Gminy Grodziec Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz.446 ze zm./. z w o ł u j ę XXVI Sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji na dzień 30 marca 2017 roku / tj. czwartek / o godz. 13.30 w sali ślubów w Urzędzie Gminy Grodziec Porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Zatwierdzenie porządku obrad. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym. Informacja Przewodniczącego... więcej...

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA OGŁASZA WYNIKI KONKURSU dla organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert w 2017 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Komunikaty | 22 marca 2017 15:01 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA OGŁASZA WYNIKI KONKURSU dla organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert w 2017 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Lp. Oferent – organizacja pozarządowa Nazwa zadania Przyznana dotacja na 2017 r. w zł. 1. K.S. „Złoczewia” w Złoczewie Popularyzacja, współzawodnictwo sportowe wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinie piłki nożnej wśród mieszkańców Złoczewa 30.000 2. K.S.”Iskra”Stolec Popularyzacja,... więcej...

INFORMACJA O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC 27 MARCA 2017 ROKU

Komunikaty | 22 marca 2017 14:47 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Grodziec, dnia 21 marca 2017 r. INFORMACJA INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 27 MARCA /PONIEDZIAŁEK/ 2017 ROKU O GODZ. 08:30 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC: 1) KOMISJA REWIZYJNA; 2) KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO; 3) KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH; 4) KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA. Przewodniczący Rady Gminy Grodziec /-/ Mariusz Woźniak ... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wszczęciu postępowanie administracyjne na wniosek Pana Franciszka Sudół, Frans-Bud projektowanie, wykonawstwo, nadzór w budownictwie, Lisowice 71A, 59-230 Prochowice, który działa w imieniu Gminy Mirsk, pl. Wolności 39, 59-630 Mirsk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieniu” w granicach działki nr 38/4; obręb ewidencyjny Kamień, gmina Mirsk.

Komunikaty | 22 marca 2017 13:53 | Publikujący: Gmina Mirsk

Mirsk, dnia 21.03.2017 r. PP.6733.3.2017.2 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) z a w i a d a m i a m, że w dniu 21.03.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Franciszka Sudół, Frans-Bud projektowanie, wykonawstwo, nadzór w budownictwie, Lisowice 71A, 59-230 Prochowice, który... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Franciszka Sudół, FRANS-BUD projektowanie, wykonawstwo, nadzór w budownictwie, Lisowice 71A, 59-230 Prochowice, który działa w imieniu Gminy Mirsk, plac Wolności 39, 59-630 Mirsk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobicy" w granicach działki nr 174/4 obręb ewidencyjny Krobica, gmina Mirsk"

Komunikaty | 22 marca 2017 13:36 | Publikujący: Gmina Mirsk

Mirsk, dnia 21.03.2017 r. PP.6733.2.2017.3 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) z a w i a d a m i a m, że w dniu 21.03.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Franciszka Sudół, FRANS-BUD projektowanie, wykonawstwo, nadzór w budownictwie, Lisowice 71A, 59-230 Prochowice, który... więcej...