Bazagmin.pl

Aktualności

VII Sesja Rady Gminy

Aktualności | 18 marca 2019 15:03 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

... więcej...

Bezpłatne szkolenie dla hodowców, dotyczące uboju zwierząt na użytek własny

Aktualności | 18 marca 2019 15:00 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Bezpłatne szkolenie dla hodowców, dotyczące uboju zwierząt na użytek własny Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ciechanowie informuje, że w dniu 28 marca 2019 r. o godzinie 11 00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii przy ul. Letniej 17 06-400 Ciechanów przeprowadzone zostanie bezpłatne szkolenie dotyczące uboju zwierząt na użytek własny, zakończone wydaniem zaświadczenia o przebytym szkoleniu. Osoby zainteresowane przedmiotowym szkoleniem proszone są o zgłoszenie udziału w nim do dnia 26 marca 2019 r. Zgłoszenia należy przekazywać telefonicznie pod numer... więcej...

Informacja w sprawie rachunku bankowego do wpłat

Aktualności | 18 marca 2019 12:42 | Publikujący: Gmina Purda

Drodzy mieszkańcy! Zmiana numeru rachunku bankowego dotyczy wpłat za wodę i ścieki. Numer rachunku bankowego dotyczący opłat za podatek, śmieci, czynsz i inne nie uległ zmianie. WODA: 97 8838 0005 2016 0800 2001 0038 POZOSTAŁE (Podatek, śmieci, czynsze i inne): 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001 Prosimy o prawidłowe regulowanie należności.... więcej...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

Aktualności | 18 marca 2019 10:55 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

o wydaniu decyzji nr 1/2019 z dnia 14.03.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w oddz. 138 w leśnictwie Gradówek na części działki nr 186/138; o ęb ewidencyjny Wol omów, gmina Gryfów Śląski w ramach przedsięwzięcia pn. „Odtworzenie zbiornika w oddz. 138 w leśnictwie Gradówek”.... więcej...

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Aktualności | 18 marca 2019 07:25 | Publikujący: Urząd Gminy Mochowo

... więcej...

OGŁOSZENIE Zaproszenie do konsultacji opracowanego projektu uchwały w sprawie sieci publicznych oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego

Aktualności | 15 marca 2019 14:15 | Publikujący: Gmina Dmosin

Zapraszamy do konsultacji opracowanego projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dmosin. na podstawie Regulaminu konsultacji, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Dmosin nr XLVI/349/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji zorganizacjami pozarządowymi ipodmiotami wymienionymi wart. 3ust. 3ustawy odziałalności pożytku publicznego iwolontariacie aktów prawa miejscowego wdziedzinach dotyczących... więcej...

OGŁOSZENIE Zaproszenie do konsultacji opracowanego projektu uchwały w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych

Aktualności | 15 marca 2019 14:10 | Publikujący: Gmina Dmosin

Zapraszamy do konsultacji opracowanego projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dmosin oraz określenia granic ich obwodów. na podstawie Regulaminu konsultacji, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Dmosin nr XLVI/349/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji zorganizacjami pozarządowymi ipodmiotami wymienionymi wart. 3ust. 3ustawy odziałalności pożytku publicznego iwolontariacie aktów prawa miejscowego wdziedzinach dotyczących działalności statutowej tych... więcej...

Ogłoszenie dot.pływalni w Herbach

Aktualności | 15 marca 2019 14:06 | Publikujący: Gmina Herby z siedzibą w Herbach

https://panel.idcom-web.pl/bip/site/3087/moduly/banner_przewijany/edytuj/880... więcej...

ODŁOSZENIE Zaproszenie do konsultacji opracowanego projektu uchwały

Aktualności | 15 marca 2019 14:00 | Publikujący: Gmina Dmosin

Zapraszamy do konsultacji opracowanego projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dmosin. na podstawie Regulaminu konsultacji, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Dmosin nr XLVI/349/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji zorganizacjami pozarządowymi ipodmiotami wymienionymi wart. 3ust. 3ustawy odziałalności pożytku publicznego iwolontariacie aktów... więcej...