Bazagmin.pl

Aktualności

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, reprezentowanej przez p. Tomasza Kraweć, zam. ul. Smolki 17, 14-200 Iława, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV, na terenie działki nr 3812/1, w obrębie geodezyjnym Sasek Mały, gm. Szczytno, na terenie działki nr 1100/1, w obrębie geodezyjnym Siódmak, gm. Szczytno oraz na terenie

Aktualności | 29 listopada 2018 08:17 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy zdnia 14czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, reprezentowanej przez p. Tomasza Kraweć, zam. ul. Smolki 17, 14-200 Iława, decyzji oustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV,... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, reprezentowanej przez p. Tomasza Kraweć, zam. ul. Smolki 17, 14-200 Iława, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV, na terenie działki nr 259/33, w obrębie geodezyjnym Nowe Gizewo, gm. Szczytno oraz na terenie działek nr 28/3, 30/5, 50/5, 1000/21, 3029/1, 3029/2, 3030/1, 3030/2, 3031/2,

Aktualności | 29 listopada 2018 08:16 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy zdnia 14czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, reprezentowanej przez p. Tomasza Kraweć, zam. ul. Smolki 17, 14-200 Iława, decyzji oustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV,... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, reprezentowanej przez p. Tomasza Kraweć, zam. ul. Smolki 17, 14-200 Iława, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV, na terenie działki nr 3812/1, w obrębie geodezyjnym Sasek Mały, gm. Szczytno oraz na terenie działek nr 132/7, 444/4, 480, 506/9, 930, 976/13 i 1020/7, w obrębie geodezy

Aktualności | 29 listopada 2018 08:14 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy zdnia 14czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, reprezentowanej przez p. Tomasza Kraweć, zam. ul. Smolki 17, 14-200 Iława, decyzji oustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV,... więcej...

Transmisja II Sesji kadencji 2018 - 2023

Aktualności | 28 listopada 2018 14:47 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

https://www.youtube.com/watch?v=scPkHrm9_vk https://www.youtube.com/watch?v=lgDKCIx4Ywc ... więcej...

ZNALEZIONO PSA

Aktualności | 28 listopada 2018 13:28 | Publikujący: Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym

Dziś w okolicach Parceli Łomskich został znaleziony pies, szczeniak. Prosimy o kontakt osoby, które mogą mieć informację o włascicielu psa. tel. 23 655 50 29 wew. 40 lub 53... więcej...

III sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie - 05.12.2018r.

Aktualności | 28 listopada 2018 10:39 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

Zapraszam na III sesję Rady Miejskiej w Gniewkowie, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) w dniu 5 grudnia 2018r. o godz.1500 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul.17 Stycznia 11. Proponowany porządek o ad: Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku o ad. Przyjęcie protokołu z I sesji. Przyjęcie protokołu z II sesji. Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny : -dyskusja, -przyjęcie informacji. Przedstawienie i rozpatrzenie projektów uchwał... więcej...

Zawiadomienie

Aktualności | 28 listopada 2018 10:19 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

... więcej...

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wyszkowie

Aktualności | 28 listopada 2018 08:47 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Powiatwy Lekarz Weterynarii w Wyszkowie przekazuje Informację Głównego Lekarza Weterynarii dla posiadaczy bydła, owiec, kóz, świń oraz innych zwierząt parzystokopytnych na temat pryszczcy. Informacja w załączeniu.... więcej...

Konsultacje społeczne na temat projektu budżetu miasta na 2019 rok.

Aktualności | 28 listopada 2018 08:39 | Publikujący: Gmina Miejska Tczew

Prezydent Miasta Tczewa zaprasza wszystkich mieszkańców na publiczną debatę na temat budżetu miasta na 2019 rok. Debata odbędzie się w środę 5 grudnia 2018 roku o godzinie 17.00 w sali o ad Rady Miejskiej w Tczewie budynek Urzędu Miejskiego ulica 30 Stycznia 1. Wytworzyła: Joanna.Bielecka Zaakceptowała : Helena Kullas-Skarbnik Miasta ... więcej...

Transmisja internetowa sesji Rady Gminy w Rząśniku

Aktualności | 27 listopada 2018 14:56 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Aby obejrzeć transmisje o ad Sesji Rady Gminy w Rząśniku, należy kliknąć na poniższy link od godziny 10:00 w dniu 28.11.2018 Zapraszamy https://www.youtube.com/channel/UC9jSQbNGT_RHd2fYcrmCI8g/live ________________________ https://youtu.be/XHmnWNhcLrw... więcej...

Ogłoszenie

Aktualności | 27 listopada 2018 11:30 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Skulsk informuje , że "Przebudowa drogi gminnej w m. Zygmuntowo " w 2018roku, została zrealizowana przy udziale środków finansowych Województwa Wielkopolskiego , w kwocie 205 100 złotych. Wójt Gminy Skulsk /-/ Andrzej Operacz... więcej...

Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Gościeradów na 2019 rok.

Aktualności | 27 listopada 2018 08:56 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Gościeradów na 2019 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz Uchwały NrXLI/197/10 Rady Gminy Gościeradów z dnia 5listopada 2010 r. wsprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa... więcej...