Bazagmin.pl

Aktualności

ZAPROSZENIE NA III SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH

Aktualności | 20 grudnia 2018 08:44 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

III SESJA VIII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018r. o godz. 13 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Informacja o działalności bieżącej Wójta Gminy Harasiuki. 3. Uchwalenie budżetu gminy Harasiuki na rok 2019: 1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2019; 2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby O achunkowej o projekcie budżetu gminy Harasiuki na 2019r.; 3) przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Gminy w Harasiukach; 4) przedyskutowanie i podjęcie uchwały... więcej...

Transmisja III Sesji kadencji 2018 - 2023

Aktualności | 19 grudnia 2018 15:42 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

https://www.youtube.com/watch?v=tk0WM_9oNGE&feature=youtu.be... więcej...

Zawiadomienie o III Sesji Rady Gminy Ciechanów

Aktualności | 19 grudnia 2018 14:38 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów, 17.12.2018r. OP.0002.13.2018 Pan/Pani ………………………………….. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432) – zwołuję III Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 28 grudnia 2018 r. /tj. piątek/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fa yczna 8, na którą serdecznie zapraszam. Początek o ad o godz.10ºº. Porządek o ad: Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. Wnioski i uwagi do... więcej...

"Zaproś kominiarza" - akcja społeczna Krajowej Izby Kominiarzy

Aktualności | 19 grudnia 2018 14:33 | Publikujący: Miasto i Gmina w Gołańcz

W zwiazku z okresem jesienno-zimowym, zwiększonego czasu zaczadzeń i pożarów kominów Krajowa Izba Kominiarzy prezentuje akcję społeczna prowadzoną pod patronatem Komendanta Głównego Państowej Straży Pożarnej... więcej...

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Aktualności | 19 grudnia 2018 13:42 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, dnia: 18.12.2018 r. Znak: OŚGO. 6220.5.14.2018 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 72 ust. 6 oraz art. 85 ust.3ustawy z dnia 3października 2008 r. o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania naśrodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z2018 r. poz. 2081) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) Wójt Gminy Gościeradów informuje, że w dniu 17.12.2018 r. po przeprowadzeniu oceny... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn reprezentowanej przez Pana Ryszarda Juszczaka, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE dn180/dn90 oraz przyłączy gazowych średniego ciśnienia PE dn 25 na terenie działek nr 35/4, 35/5 i 457 obręb geodezyjny Szczycionek, gmin

Aktualności | 19 grudnia 2018 11:45 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy zdnia 14czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.2096 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn reprezentowanej przez Pana Ryszarda Juszczaka, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dlazamierzenia polegającego na budowie... więcej...

Protokół z rozprawy administracyjnej przeprowadzonej w Karniewie dnia 17 grudnia 2018r.

Aktualności | 19 grudnia 2018 11:31 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Urząd Gminy w Regiminie podaje do publicznej wiadomości PROTOKÓŁ z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa z dnia 17 grudnia 2018r. przeprowadzonej w Karniewie, gm. Regimin w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów fermy trzody chlewnej tuczu kontraktowego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr 12 w miejscowości Karniewo, gm. Regimin, pow. Ciechanowski, woj. Mazowieckie. ... więcej...

III Sesja Rady Gminy

Aktualności | 19 grudnia 2018 07:05 | Publikujący: Urząd Gminy Wiśniewo

... więcej...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 12 grudnia 2018 roku

Aktualności | 18 grudnia 2018 15:48 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia Gostkowo oraz Kalisz-Przedwojewo. ... więcej...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO IFXIII.7820.77.2018 Z DNIA 13 GRUDNIA 2018 R.

Aktualności | 18 grudnia 2018 14:02 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

W załączeniu treść Obwieszczenia Wojewody Śląskiego IFXIII.7820.77.2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. dotyczącego wydania decyzji Wojewody Ślaskiego z dniu 29 listopada 2018 r. nr 27/2018 o zewoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Poprawa bezpieczeństwa pieszych w wy anych miejscach na DK 45, DK 11, DK 46, DK 78, DK 44 w woj. Śląskim; Zadanie 3 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. Śląskim na drodze krajowej nr 46 w miejscowości Lisowice w ramach PBDK - PLMN - droga krajowa".... więcej...