Bazagmin.pl

Aktualności

Zaproszenie na szkolenie

Aktualności | 24 października 2018 09:35 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w WARSZAWIE ODDZIAŁ w OSTROŁĘCE PZDR w WYSZKOWIE ZAPRASZA na szkolenie p.n. ,,Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych związkami azotu pochodzenia rolniczego, dyrektywa azotanowa i wodna, Program Działań. Bioasekuracja gospodarstw jako istotny element prewencji-zasady zabezpieczania gospodarstw przed chorobami”. w dniu 31.10.2018r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Rząśnik ul. Jesionowa 3 Serdecznie zapraszamy... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Wilczyn

Aktualności | 23 października 2018 15:26 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

... więcej...

Ustalenie wyników głosowania w gminie - wybory Wójta oraz Rady Gminy Regimin

Aktualności | 22 października 2018 16:33 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Zamieszczamy wyniki wyborów, dziękujemy mieszkańcom gminy za udział w wyborach.... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 22 października 2018 12:41 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2018-10-22 Znak: RPP.6733.7.2018 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 22 października 2018 roku z wniosku ALGO POLAND Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 31/35, 26-600... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 19 października 2018 15:43 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2018-10-19 Znak : RPP. 6733.13.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: - art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), - art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1945) z a w i a d a m i a s i ę że w dniu 11.10.2018 roku zostało wszczęte na wniosek Pana Tadeusza Żądło zam.... więcej...

Rewitalizacja terenów popegeerowskich w Gminie Woźniki

Aktualności | 19 października 2018 14:11 | Publikujący: Gmina Woźniki

Gmina otrzymała informację o wyborze do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej projektu „Rewitalizacja terenów popegeerowskich w Gminie Woźniki” Oś priorytetowa: X – Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działanie: 10.3. – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych ZIT Całkowity koszt projektu: 1375677,81 Kwota dofinansowania: 978406,45 Przedmiotem projektu jest remont budynku po byłym PGR na potrzeby wykorzystania wolnych pomieszczeń do prowadzenia... więcej...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 19 października 2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Aktualności | 19 października 2018 08:48 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 19 października 2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 poz. 121 z późn. zm.) ogłaszam, co następuje: z zasobu nieruchomości gminy Gniewkowo przeznaczone zostały do sprzedaży następujące nieruchomości: lokale mieszkalne na rzecz głównych najemców: Gniewkowo ul. Rynek 18 m. 2 - powierzchnia użytkowa lokalu wynosi: 47,80 m2, za cenę: 72.300 zł, do lokalu mieszkalnego... więcej...

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - badanie zapotrzebowania na 2019 rok

Aktualności | 19 października 2018 08:38 | Publikujący: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że rozpoczyna przygotowania do realizacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w 2019 roku. Środki KFS Powiatowy Urząd Pracy może przeznaczyć na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się: określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego, kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i... więcej...