Bazagmin.pl

Aktualności

XV Edycja Regionalnego Konkursu Wiedzy

Aktualności | 02 czerwca 2017 08:57 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Dnia 31 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej w Do zycy odbyła sięXV edycja gminnego turnieju wiedzy z cyklu „Ziemia Do zycka Moja Mała Ojczyzna” przygotowana tradycyjnie już we współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Do zyckiej. Tegoroczny konkurs przebiegał pod hasłem „Moja miejscowość, moja gmina, moja mała ojczyzna”. Był on przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminyoraz gimnazjum. Wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowychz Do zycy, Galewa, Lutyni oraz do zyckiego gimnazjum. Liczba uczestników... więcej...

XL sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie- 28.06.2017r.

Aktualności | 01 czerwca 2017 10:25 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

Kolejna, XL sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie zaplanowana została na dzień 28 czerwca 2017r. na godz. 13:00. Proponowany porządek o ad: Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku o ad. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji. Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał): -dyskusja, -przyjęcie informacji. Informacja na temat wakacyjnej oferty dla dzieci, młodzieży oraz seniorów z terenu miasta i gminy: -przedstawienie informacji; -dyskusja; -przyjęcie informacji. Informacja na temat funkcjonowania... więcej...

Obwieszczenie o wydaniu, na wniosek Pana Waldemara Matusiak, prowadzącego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna, Nowe Gizewo 2E, 12-100 Szczytno - pełnomocnika Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinków wydzielonej linii oświetlenia drogowego na terenie działek nr 11/3, 21/5, 22 obręb Dębówko, gmina Szczytno.

Aktualności | 01 czerwca 2017 08:28 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Znak sprawy: RR.OP.6733.3.2017 Szczytno, dnia 31 maja 2017 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), art. 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.23 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Pana Waldemara Matusiak, prowadzącego firmę Projektowanie iNadzór Branża Elektryczna, Nowe Gizewo 2E, 12-100 Szczytno - pełnomocnika Gminy Szczytno, ul.Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, decyzji... więcej...

Rozkład jazdy autobusów od 1.06.2017r. dla młodzieży szkół ponadgimnzalnych.

Trasy obsługuje DDP Darłowo/PKS Koszalin Bilety do zakupu u kierowcy. Bilety miesięczne w kasach biletowych na dworcu PKS w Koszalinie.... więcej...

Ogłoszenie w sprawie ograniczania poboru wody na terenie Gminy Wieliczki

Aktualności | 31 maja 2017 12:59 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Ogłoszenie w sprawie ograniczania poboru wody na terenie Gminy Wieliczki W związku z panującymi wysokimi temperaturami atmosferycznymi powietrza, które mają wpływ na zwiększony pobór wody z wodociągu gminnego, Wójt Gminy Wieliczki zwraca się z prośbą do Mieszkańców Gminy Wieliczki o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody. W szczególności należy ograniczyć korzystanie z wody na cele: - podlewania i zraszania trawników, klombów, ogrodów warzywnych, - podlewania upraw działkowych, rolnych i sadowniczych, -... więcej...

Protokołu z procedury o udzielenie zamówienia

Aktualności | 30 maja 2017 14:48 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Załącznik 2 do Procedury udzielania zamówień przez dotacjobiorców Protokołu z procedury o udzielenie zamówienia Nazwa i adres dotacjobiorcy: Gmina Skulsk, ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk Nazwa zamówienia: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skulsk” Wartość szacunkowa zamówienia ( utto): 34552,85 złotych Publikacja zapytania ofertowego. Data: 11.05.2017r. Adres strony internetowej: bip.gmina-skulsk.pl/wiadomości Termin składania ofert: 18.05.2017r. Wykaz złożonych ofert. L.p. Nazwa i adres... więcej...