Bazagmin.pl

Aktualności

Nabór do pracy na stanowisko ds. obrony cywilnej i ochrony środowiska

Aktualności | 29 stycznia 2018 14:36 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Suchoże y ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko pracy ds. o ony cywilnej i ochrony środowiska Wymiar etatu: 1/1 Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało: 1. Prowadzenie spraw wojskowych; 2. Prowadzenie spraw z zakresu O ony Cywilnej i Spraw O onnych; 3. Prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego; 4. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej i porządku publicznego; 5. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, czystości i porządku oraz gospodarki odpadami, 6.... więcej...

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Aktualności | 29 stycznia 2018 14:28 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy. Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o o otach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity... więcej...

WYMIANA POJEMNIKÓW NA ODPADY ZMIESZANE

Aktualności | 29 stycznia 2018 12:00 | Publikujący: Gmina Woźniki

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wy anych frakcji odpadów wprowadziło obowiązek zachowania określonej kolorystyki pojemników/worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zgodnie z nim odpady papieru zbiera się z pojemnikach koloru niebieskiego, szkło w pojemnikach koloru zielonego, plastik z metalem- żółtego a bioodpady w pojemnikach koloru ązowego. Gmina Woźniki od początku obowiązywania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi... więcej...

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Ligoty Woźnickiej

Aktualności | 29 stycznia 2018 09:37 | Publikujący: Gmina Woźniki

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Ligoty Woźnickiej Cel operacji: Poprawa warunków społeczno – gospodarczych poprzez wyposażenie miejscowości w system kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie przykanalików Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji... więcej...

HARMONOGRAM PRACY RADY GMINY NA 2018 ROK

Aktualności | 26 stycznia 2018 13:00 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

Lp. KOMISJA RG SESJA 1. 08.01.2018 r. (poniedziałek) 11.01.2018 r. (czwartek) 2. 19.02.2018 r. (poniedziałek) 22.02.2018 r. (czwartek) 3. 12.03.2018 r. (poniedziałek) 15.03.2018 r. (czwartek) 4. 16.04.2018 r. (poniedziałek) 19.04.2018 r. (czwartek) 5. 21.05.2018 r. (poniedziałek) 24.05.2018 r. (czwartek) 6. 25.06.2018 r. (poniedziałek) 28.06.2018 r. (czwartek) 7. 03.09.2018 r. (poniedziałek) 06.09.2018 r. (czwartek) 8. 08.10.2018 r. (poniedziałek) 11.10.2018 r. (czwartek) 9. 12.11.2018 r. (poniedziałek) 15.11.2018... więcej...

NADZWYCZAJNA XXXVII SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH

Aktualności | 25 stycznia 2018 16:01 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

NADZWYCZAJNA XXXVII SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018r. o godz. 15 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: Otwarcie sesji. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania irozliczania dotacji dla publicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół zbudżetu Gminy Harasiuki oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ichpo ania iwykorzystywania. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie... więcej...

VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Bezpiecznie na wsi"

Aktualności | 25 stycznia 2018 14:53 | Publikujący: Gmina Woźniki

VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Bezpiecznie na wsi" Ruszyła kolejna, VIII już edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego "Bezpiecznie na wsi" organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. Tym razem młodzi artyści będą mogli wykazać swoje plastyczne talenty tworząc prace pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Konkurs promuje pozytywne zachowania związane z bezpieczną pracą i zabawą na terenach wiejskich - jest jednym z działań... więcej...

Zarządzenie Nr 229/2018 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 - 2020

Aktualności | 24 stycznia 2018 13:16 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Zarządzenie Nr 229/2018 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 - 2020 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz Uchwały NrXLI/197/10 Rady Gminy Gościeradów z dnia 5listopada 2010 r. wsprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego i innych uchwał wdziedzinach pożytku... więcej...