Bazagmin.pl

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Szczytno I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce nr 255/2 obręb Rudka, gmina Szczytno, powiat szczycieński, województwo warmińsko-mazurskie”.

Aktualności | 20 lipca 2017 13:10 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Znak sprawy: RR.OP.6220.8.2017 Szczytno, dnia 14 lipca 2017 r. Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 33 ust. 1 ustawy zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania naśrodowisko (t. j. Dz. U. z2016 r., poz. 353) Wójt Gminy Szczytno podaje do publicznej wiadomości, że w ramach postępowania prowadzonego wsprawie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach zgody narealizację przedsięwzięcia... więcej...

Mycie i dezynfekcja pojemników na terenie Gminy Ciechanów przez PUK Ciechanów

Aktualności | 19 lipca 2017 20:42 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie informuje, że w dniach: 1, 4, 7, 8, 14 sierpnia 2017 r przeprowadzone zostanie mycie i dezynfekcja pojemników na terenie Gminy Ciechanów. W załączeniu przesyłamy harmonogram miejscowości i terminy w których będzie wykonywane czyszczenie.... więcej...

Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Aktualności | 19 lipca 2017 11:05 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów, 14.07.2017r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów, Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów w dniu 21 lipca 2017 roku o godz. 13.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fa yczna 8. Porządek o ad: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku dziennego o ad. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej... więcej...

Bezpłatne badania profilaktyczne

Aktualności | 19 lipca 2017 08:40 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przeprowadzi akcję bezpłatnych badań profilaktycznych dla mieszkańców Gminy Do zyca od 50 roku życia. Badania będą dotyczyć: profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego przewodu pokarmowego (rak jelita grubego) oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu moczowo – płciowego mężczyzn (prostata) W dniu 11 sierpnia 2017 r. o godz. 13:50 w sali widowiskowej... więcej...

Projekty dla mieszkańców i przedsiębiorców z Gryfowa Śląskiego

Aktualności | 18 lipca 2017 15:18 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

W chwili obecnej KARR proponuje udział w następujących projektach: 1. "Sudecki Fundusz Dotacyjny" -Działanie 8.3, którego celem jesttworzenie nowych i trwałychmiejsc pracy na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia. W ramach projektu przewidywane są szkolenia, doradztwo, dotacje i wsparcie pomostowe dla osób bezrobotnych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. 2. "Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy" - Działanie 8.5 ma nacelu ograniczenie napływu osób bezrobotnych. Projekt przewiduje szkolenia i staże zawodowe, studia podyplomowe, dotacje na rozpoczęcie... więcej...