Bazagmin.pl

Aktualności

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Aktualności | 06 kwietnia 2018 07:50 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Sztutowo w roku 2018 (Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Sztutowo), ogłaszam nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) do składu Komisji konkursowej opiniującej ww. oferty (z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie).Kandydatów... więcej...

Regranting 2018 - II konkurs

Aktualności | 06 kwietnia 2018 07:45 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza otwarty konkurs ofert na operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu, na realizację w 2018 roku zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.... więcej...

Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych z funduszami unijnymi

Aktualności | 05 kwietnia 2018 15:13 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Szanowni Państwo! Lokalny Punkt Informacyjny w Inowrocławiu serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne " Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych z funduszami unijnymi ", na których przedstawione zostaną oferty projektodawców, którzy prowadzą rekrutację do udziału w projektach dofinansowanych ze środków funduszy unijnych na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych, dotyczące wsparcia z zakresu: Pośrednictwa pracy, Szkoleń, kursów, (w tym kursy prawa jazdy kat. C i D) Wsparcia na studia podyplomowe, Staży i praktyk zawodowych... więcej...

Decyzja Starosty Kraśnickiego w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości

Aktualności | 05 kwietnia 2018 14:43 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Kraśnik, dn. 30.03.2018 r. Gk.6824.7.2018.EJ DECYZJA Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Gościeradów z dnia 21.02.2018 r., znak: GG.6822.2.2018 w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w gm. Gościeradów, o ęb Aleksandrów oznaczonych numerem 1 o pow. 0,30 ha. Starosta Kraśnicki... więcej...

Decyzja Starosty Kraśnickiego w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości

Aktualności | 05 kwietnia 2018 14:17 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Kraśnik, dn. 30.03.2018 r. Gk.6824.1.2018.EJ DECYZJA Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. Z 2016 r., poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Gościeradów z dnia 23.01.2018 r., znak: GG.6822.4.1.2017 w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w gm. Gościeradów, o ęb Księżomierz Dzierzkowska oznaczonych numerami: 2, 56, 127, 129, 182,... więcej...

Decyzja Starosty Kraśnickiego w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości

Aktualności | 05 kwietnia 2018 14:05 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Kraśnik, dn. 30.03.2018 r. Gk.6824.4.2017.EJ DECYZJA Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Gościeradów z dnia 20.11.2017 r., znak: GG.6822.3.1.2017 w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w gm. Gościeradów, o ęb Liśnik Duży oznaczonych numerami: 25, 72, 225, 267, 514, 515, 534,... więcej...

Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Aktualności | 05 kwietnia 2018 12:50 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku wsprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Harasiuki. Forma zatrudnienia - umowa zlecenie I.Zakres wykonywanych czynności w ramach umowy: 1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: 1) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych... więcej...