Bazagmin.pl

Aktualności

Wykaz punktów poboru wody zdatnej do spożycia w Gminie Bobrowniki - aktualizacja nr 2

Aktualności | 23 listopada 2017 13:16 | Publikujący: Urząd Gminy w Bobrownikach

Pilne !Punkty poboru wody zdatnej do spożycia w Gminie Bo owniki - aktualizacja nr 2: Punkty poboru wody zdatnej do spożycia w Gminie Bo owniki: 1. W Sołectwie Bo owniki - Szkoła Podstawowa (ul. Wyzwolenia 16) - Przedszkole Samorządowe (ul. Włocławska 10) - Plac Wolności - plac naprzeciw Ośrodka Zdrowia (ul. Do zyńska) - Sklep przy ulicy Rycerskiej (osiedle "za cmentarzem") 2. W Sołectwie Stary Bógpomóż - przy sklepie 3. W Sołectwie Polichnowo - przy posesji Pani Sołtys 4. W Sołectwie Rachcin - Punkt Przedszkolny (szkoła) - "Pałac" po majątku Okrągła 5.... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 23 listopada 2017 12:00 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2017-11-23 Znak: RPP.6733.7.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: - art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), - art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) z a w i a d a m i a s i ę że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 23 listopada 2017 11:54 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2017-11-23 Znak: RPP.6733.7.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: - art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), - art. 53 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) z a w i a d a m i a s i ę o pozytywnym uzgodnieniu projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego... więcej...

Wykaz punktów poboru wody zdatnej do spożycia - aktualizacja

Aktualności | 23 listopada 2017 11:18 | Publikujący: Urząd Gminy w Bobrownikach

Punkty poboru wody zdatnej do spożycia w Gminie Bo owniki - aktualizacja: 1. W Sołectwie Bo owniki - Szkoła Podstawowa (ul. Wyzwolenia 16) - Przedszkole Samorządowe (ul. Włocławska 10) - Plac Wolności 2. W Sołectwie Stary Bógpomóż - przy sklepie 3. W Sołectwie Polichnowo - przy posesji Pani Sołtys 4. W Sołectwie Rachcin - Punkt Przedszkolny (szkoła) - "Pałac" po majątku Okrągła... więcej...

Postanowienie

Aktualności | 23 listopada 2017 10:22 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie obiektu mostowego Przewóz w miejscowości Mielnica Duża działki nr 212, 243, 312 o ęb Mielnica Duża... więcej...

Wykaz sołectw Gminy Bobrowniki, w których WODA NADAJE SIĘ DO SPOŻYWANIA PRZEZ LUDZI:

Aktualności | 23 listopada 2017 09:07 | Publikujący: Urząd Gminy w Bobrownikach

Wykaz sołectw Gminy Bo owniki, w których WODA NADAJE SIĘ DO SPOŻYWANIA PRZEZ LUDZI: - Bo ownickie Pole, - Białe Błota, - Gnojno, - Stare Rybitwy. Mieszkańców pozostałych sołectw prosimy o korzystanie z punktów poboru wody, które zorganizowane są w następujących miejscach: - Bo owniki (Plac Wolności) - Bo owniki - Szkoła Podstawowa - Stary Bógpomóż (przy sklepie) - Polichnowo (przy posesji pani Sołtys) - Rachcin (przy szkole) ... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia PE 180 oraz przyłącza gazowego niskiego ciśnienia PE 90 w obrębie geodezyjnym Nowe Gizewo, gm. Szczytno.

Aktualności | 23 listopada 2017 08:54 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Ryszarda Juszczaka, zam. ul. Niepodległości 25A, 12‑100Szczytno, reprezentującego Usługi Geodezyjne „Darek” Dariusz Sobiech z siedzibą 10‑689 Olsztyn, ul. Stramkowskiej 1/19, działającego z upoważnienia... więcej...

Punkty poboru wody zdatnej do spożycia w Gminie Bobrowniki

Aktualności | 22 listopada 2017 22:37 | Publikujący: Urząd Gminy w Bobrownikach

Pilne !Punkty poboru wody zdatnej do spożycia w Gminie Bo owniki: 1. Bo owniki - Szkoła Podstawowa2. Bo owniki - Plac Wolności3. Stary Bógpomóż - przy sklepie 4. Polichnowo - przy posesji Pani Sołtys 5. Rachcin - przy szkole (Punkt Przedszkolny)... więcej...

Punkt poboru wody na czas niezdatności do spożycia wody z wodociągu publicznego

Aktualności | 22 listopada 2017 15:14 | Publikujący: Urząd Gminy w Bobrownikach

Podajemy do wiadomości mieszkańców, że punkt poboru wody zdatnej do spożycia na czas niezdatności do spożycia wody z wodociągu publicznego Bo owniki działa przy Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bo ownikach (Bo owniki, ul. Wyzwolenia 16).... więcej...

Woda do spożycia jest zanieczyszczona - nie pobierać i nie używać wody z kranu!

Aktualności | 22 listopada 2017 15:11 | Publikujący: Urząd Gminy w Bobrownikach

Woda do spożycia w rejonie wodociągu publicznego Bo owniki dotyczy niemal CAŁEGO OBSZARU GMINY BOBROWNIKI (z wyjątkiem miejscowości Bo ownickie Pole) oraz korzystających z wodociągu Bo owniki użytkowników zamieszkujących Gminę Fabianki i Gminę Lipno (gmina wiejska) JEST ZANIECZYSZCZONA BAKTERIOLOGICZNIE Aby uniknąć wszelkich szkód, przestrzegajcie Państwo następujących wskazówek: - woda z kranu nie może być przeznaczona do picia, - woda z kranu nie może być przeznaczona do przygotowania posiłków, mycia zębów oraz przemywania otwartych zranień, -... więcej...

XXXIII sesja Rady Gminy Skulsk

Aktualności | 22 listopada 2017 15:06 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

na dzień 30.11.2017 r.( tj. czwartek ) o godz. 14:00 w Domu Kultury w Mielnicy Dużej. Proponuje się następujący porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza o ad. Ustalenie porządku o ad XXXIII sesji Rady Gminy. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. Interpelacje i pytania radnych. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia lokalu. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia... więcej...

"Dostawa oleju napędowego wraz z transportem dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świerklanach"

Aktualności | 22 listopada 2017 14:18 | Publikujący: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Zapytanie ofertowe nr 8/2017 http://gzgk.swierklany.pl/images/informacjaaa.pdf http://gzgk.swierklany.pl/images/paliwo2018.pdf... więcej...