Bazagmin.pl

Aktualności

Ocena jakości wody.

Aktualności | 04 września 2018 15:08 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

... więcej...

„OBROŃCOM WRZEŚNIA 1939”

Aktualności | 04 września 2018 14:18 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

„Naród, który zapomina o swojej historii jest skazany na zagładę”- Święty Jan Paweł II Wójt Gminy Rząśnik informuje i zaprasza na uroczystą Mszę Świętą w intencji „O ońców Ojczyzny”, która odbędzie się 9 września 2018r. o godzinie 1100w kościele parafialnym p.w. Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Nowym Lubielu. Msza Święta odprawiona zostanie w rocznicę uroczystości związanych z projektem realizowanym w 2013r. „OBROŃCOM WRZEŚNIA 1939” i odnowieniem nagrobków żołnierzy, którzy... więcej...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Aktualności | 04 września 2018 12:09 | Publikujący: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W NOWYM TOMYŚLU OGŁOSZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W NOWYM TOMYŚLU. AO.1110.5.2018 Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2017r. poz. 1930 ze zm.) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze,w Powiatowym Urzędzie Pracy wNowym Tomyślu. Stanowisko pracy: inspektor. Wymagania konieczne (formalne): a zakresie kwalifikacji: Inspektor - wykształcenie co najmniej średnie... więcej...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Aktualności | 04 września 2018 11:57 | Publikujący: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W NOWYM TOMYŚLU OGŁOSZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W NOWYM TOMYŚLU. AO.1110.4.2018 Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2017r. poz. 1930 ze zm.) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze, w Powiatowym Urzędzie Pracy wNowym Tomyślu. Stanowisko pracy: inspektor. Wymagania konieczne (formalne): a w zakresie kwalifikacji: Inspektor - wykształcenie co najmniej średnie... więcej...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

Aktualności | 03 września 2018 13:42 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

o wydaniu decyzji nr 3/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odu na istniejącym cieku położonym w leśnictwie Ubocze w granicach działki nr 906, o ęb ewidencyjny Rząsiny, gmina Gryfów Śląski i działki nr 629/365, o ęb ewidencyjny Oleszna Podgórska, gmina Lubomierz... więcej...

Firma Sanimax-Transport uruchamia nowe linie autobusowe

Aktualności | 03 września 2018 13:37 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie informuje, że 3 września 2018 roku uruchomione zostaną kursy autobusów na trasach obsługiwanych przez firmę Sanimax-Transport S.C. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie informuje, że 3 września 2018 roku uruchomione zostaną kursy autobusów na nastepujących trasach obsługiwanych przez firmę Sanimax-Transport S.C. Będą to trasy: Ciechanów-Gruduskprzez: Kalisz, Szulmierz, Leśniewo-Dolne, Przywilcz, Grudusk; Ciechanów –Glinojeckprzez: Gumowo, Ościsłowo, Sulerzyż, Rydzewo, Ościsłowo, Huta, Zalesie, Glinojeck; Ciechanów-Glinojeckprzez:... więcej...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

Aktualności | 03 września 2018 13:35 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

o wydaniu decyzji nr 2/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odu, przebudowie przepustu oraz budowie przepustu na istniejących ciekach położonych w leśnictwie Gradówek w granicach działki nr 904, o ęb ewidencyjny Rząsiny, gmina Gryfów Śląski... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno podaje do publicznej wiadomości, że w ramach postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 143 (obręb 0021) w miejscowości Romany, Gmina Szczytno” po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szcz

Aktualności | 03 września 2018 11:25 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Działają na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno podaje do publicznej wiadomości, że w ramach postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno podaje do publicznej wiadomości, że w ramach postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 169 (obręb 0021) w miejscowości Romany, Gmina Szczytno” po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szcz

Aktualności | 03 września 2018 11:24 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Działają na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno podaje do publicznej wiadomości, że w ramach postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach... więcej...