Bazagmin.pl

Aktualności

Zaproszenie na szkolenie

Aktualności | 13 listopada 2018 15:37 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w WARSZAWIE ODDZIAŁ w OSTROŁĘCE PZDR w WYSZKOWIE ZAPRASZA na szkolenie p.n. "Realizacja programów rolnośrodowiskowych – prowadzenie dokumentacji" w dniu 20.11.2018r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Rząśnik ul. Jesionowa 3 ... więcej...

I Sesja Rady Gminy Rząśnik

Aktualności | 13 listopada 2018 15:32 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Postanowienie Nr 129/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 9 listopada 2018r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wy anej Rady Gminy Rząśnik Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) postanawiam, co następuje: § 1. Zwołać pierwszą sesję nowo wyranej Rady Gminy Rząśnik na dzień 22 listopada 2018r. na godz. 10:00. Sesja odbędzie sie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik przy ul. Jesionowej 3. § 2. Ustalić porządek o ad sesji Rady Gminy... więcej...

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Aktualności | 13 listopada 2018 15:14 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Wójt Gminy Ciechanów informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ciechanów w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. I. Przedmiot konsultacji: Projekt Uchwały Rady Gminy Ciechanów w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego II. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: - rozpoczęcie – 14.11.2018r -... więcej...

Informacja o I sesji Rady Gminy Bytnica - 22 listopada 2018r.

Aktualności | 13 listopada 2018 15:09 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

Ogłoszenie Informuję, mieszkańców Gminy Bytnica, że w dniu 22 listopada 2018r. odbędzie się I sesja Rady Gminy Bytnica. Miejsce posiedzenia – Centrum Kultury w Bytnicy, sala narad Godzina rozpoczęcia o ad – 11:00. Porządek o ad I sesji Rady Gminy w Bytnicy. 1. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego. 2. Otwarcie sesji. 3. Ślubowanie Radnych 4. Uchwalenie porządku o ad. 5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy. 6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 7. Ślubowanie Wójta Gminy Bytnica 8. Sprawy różne. a) Podjęcie uchwały w sprawie... więcej...

Ocena jakości wody.

Aktualności | 13 listopada 2018 14:43 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

... więcej...

Ocena jakości wody.

Aktualności | 13 listopada 2018 14:42 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

... więcej...

I Sesja Rady Gminy

Aktualności | 13 listopada 2018 14:35 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

... więcej...

I Sesja kadencji 2018 - 2023

Aktualności | 13 listopada 2018 13:09 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

INFORMACJA W dniu 19 listopada 2018r. /poniedziałek/o godz. 11:00 odbędzie się I Sesja Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich.... więcej...

I sesja Rady Gminy- Postanowienie Komisarza Wyborczego

Aktualności | 13 listopada 2018 11:39 | Publikujący: Urząd Gminy Wiśniewo

Informujemy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym/ art.20 ust.1b /przebieg sesji rady gminy, będzie transmitowany i utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących o az i dźwięk. Nagrania o ad będą udostępniane w Biuletynie Infromacji Publicznej .... więcej...

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Aktualności | 13 listopada 2018 11:03 | Publikujący: Urząd Gminy Dzierzgowo

... więcej...

Informacja o uruchomieniu syren w dniu 14 listopada 2018 roku

Aktualności | 13 listopada 2018 10:29 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Informacja ouruchomieniu syren wdniu 14 listopada 2018 roku Urząd Gminy Ciechanów informuje, że wdniu 14 listopada2018 r. odbędzie się ćwiczenie p.k. RENEGATE. wramach w/w ćwiczeniauruchomione zostaną zdalnie syreny alarmowe będące wsystemieostrzegania ialarmowania Wojewody Mazowieckiego (O ony Cywilnej). ... więcej...

Informacja o przerwie w dostawie wody

Aktualności | 09 listopada 2018 16:42 | Publikujący: Urząd Gminy Wągrowiec

W związku z realizacją przez Gminę Wągrowiec zadań inwestycyjnych pn:„Budowa i przebudowana infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Ochodza, Gmina Wągrowiec” oraz „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ochodzy”, informuję. że w okresie od 13 listopada 2018 roku do 12 grudnia 2018 roku mogą nastąpić przerwy w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości: Ochodza i Sienno. W związku z powyższym w w/w okresie jakoś wody w zakresie jej barwy i smaku może ulec czasowemu pogorszeniu, do momentu zakończenia prac remontowych i płukania sieci. Ze... więcej...