Bazagmin.pl

Aktualności

Informacja - azbest

Aktualności | 01 października 2019 10:12 | Publikujący: Urząd Gminy Dzierzgowo

GKM.041.1.2019 Dzierzgowo, 16.09.2019 r. Informacja „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzgowo w 2019 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 17.281,00 zł.” Wójt Gminy Dzierzgowo Rafał Kuciński... więcej...

Termin i tematyka posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego; Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego; Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Aktualności | 01 października 2019 09:49 | Publikujący: Gmina Radziejowice

Zapraszam Pana/Panią do wzięcia udziału, zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice we wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego; Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego; Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się w dniu 07.10.2019r. o godz. 15:30w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radziejowicach. Tematem posiedzenia będzie: Zmiany budżetowe i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmiany... więcej...

Obwieszczenia Wójta Gminy Szczytno o wydaniu, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, reprezentowanej przez Pana Józefa Błudnickiego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV, kablowej linii SN 15 kV, linii kablowej nN 0,4 kV oraz złączy kablowych na terenie działek nr 6, 13/24, 17/5, 17/11, 17/28, 17/29, 18/9, 18/10, 18/16, 20 i 3138/5, w obrębie geodezyjnym Stare Kiejkuty, gm. Szczyt

Aktualności | 01 października 2019 09:00 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Znak sprawy: RR-AB.6733.17.2019 Szczytno, dnia 25 września 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 49 ustawy zdnia 14czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.2096 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, reprezentowanej przez Pana Józefa Błudnickiego decyzji oustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego nabudowie... więcej...

ZOSTAŃ MŁODZIEŻOWĄ RADNĄ! ZOSTAŃ MŁODZIEŻOWYM RADNYM! REKRUTACJA DO MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Aktualności | 29 września 2019 16:36 | Publikujący: Urząd Gminy Dzierzgowo

ZOSTAŃ MŁODZIEŻOWĄ RADNĄ! ZOSTAŃ MŁODZIEŻOWYM RADNYM! REKRUTACJA DO MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Fundacja Civis Polonus na zlecenie Zarządu Województwa Mazowieckiego rozpoczęła realizację projektu, w ramach którego powstanie Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego. To kolejny krok Fundacji w kierunku zwiększania zainteresowania, zaangażowania i wpływu młodzieży na sprawy publiczne. Rekrutacja radnych już trwa. NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 25 PAŹDZIERNIKA! Młodzieżowym radnym może zostać uczeń szkoły ponadpodstawowej... więcej...