Bazagmin.pl

Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu XL sesji Rady Gminy w Pozezdrzu w dniu 18 października 2018 r.

Aktualności | 15 października 2018 07:14 | Publikujący: Urząd Gminy Pozezdrze

OGŁOSZENIE zwołuję XL (czterdziestą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 18 października 2018 roku (czwartek) o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem o ad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. 2. Powołanie Sekretarza o ad. 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku o ad. 4. Przyjęcie przez Radę protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy. 5. Informacje z działalności międzysesyjnej: a) przewodniczącego Rady Gminy b) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej c) przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki... więcej...

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Aktualności | 12 października 2018 11:32 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu tel. 56 62 12 370, 56 62 12371 e-mail:czyste.powietrze@wfosigw.torun.pl https://portal.wfosigw.torun.pl/strona-glowna-programu Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko... więcej...

Informacja o XXIX sesji Rady Gminy Bytnica

Aktualności | 12 października 2018 09:28 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

Ogłoszenie Informuję, mieszkańców Gminy Bytnica, że w dniu 18 października 2018r. odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Bytnica. Miejsce posiedzenia – sala wiejska w Bytnicy Godzina rozpoczęcia o ad – 14:00. Porządek o ad XXIX sesji Rady Gminy w Bytnicy. 1. Otwarcie XXIX sesji Rady Gminy. 2. Przyjęcie porządku o ad XXIX sesji. 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy w Bytnicy. 4. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie. 5. Podsumowanie kadencji 2014-2018: 1) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 2) Przewodniczący Komisji Budżetu i... więcej...

XXXVII Sesja Rady Gminy

Aktualności | 12 października 2018 09:02 | Publikujący: Urząd Gminy Wiśniewo

... więcej...

XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 18.10.2018 r.

Aktualności | 12 października 2018 08:57 | Publikujący: Gmina Mirsk

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XLVIII sesję Rady, która odbędzie się 18 pażdziernika 2018 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39 Proponowany porządek o ad: 1. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 27.09.2018 r. 2. Podjęcie uchwał w sprawie: a) uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mirsk, b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego, c) zmian budżetu na 2018 rok, d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok, e) określenia wysokości stawek... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 11 października 2018 14:46 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2018-10-11 Znak: RPP.6733.9.2018 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 11 października 2018 roku z wniosku Gminy Gościeradów została wydana decyzja... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 11 października 2018 14:37 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2018-10-11 Znak: RPP.6733.8.2018 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 11 października 2018 roku z wniosku Gminy Gościeradów została wydana decyzja... więcej...