Bazagmin.pl

Aktualności

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej pn. ,,Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla czternaściorga dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców”

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej pn. ,,Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla czternaściorga dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców” skierowany do: organizacji pozarządowych, prowadzących działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, działających na podstawie przepisów ostosunku Państwa do Kościoła... więcej...

Informacja Burmistrza Miasta

Aktualności | 21 grudnia 2018 13:35 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Giżycko, dnia 21.12.2018r. WGK.6220.27.11.2017/2018.RC INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081) Burmistrz Miasta Giżycka informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek Firmy Architekt Jerzy Walasek, ul. Żeglarska 4/41, 11-500 Giżycko, reprezentującą inwestora Panią Aleksandrę Wróbel zam. Konstancin-Jeziorna,... więcej...

III SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 28.12.2018 r.

Aktualności | 21 grudnia 2018 13:02 | Publikujący: Gmina Mirsk

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na III SESJĘ RADY, która odbędzie się 28 grudnia 2018 r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39 Porządek o ad Sesji Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28.12.2018 r.: 1. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmian budżetu na 2018 r. b) niewygasania niezrealizowanych wydatków z upływem roku budżetowego 2018r., c) przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mirsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019r., d) przyjęcia Strategii... więcej...

II nabór uzupełniający członków do Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Świerklany

Aktualności | 21 grudnia 2018 12:27 | Publikujący: Urząd Gminy Świerklany z siedzibą w Jankowicach

Wójt Gminy Świerklany ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie przyjętym Uchwałą Nr 298/XLV/18 Rady Gminy Świerklany z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie zasad powołania Komitetu Rewitalizacji i ustalenia jego regulaminu. Komitet Rewitalizacji Gminy Świerklany jest to forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji (m. in. mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych) z organami gminy. Komitet pełni funkcję opiniodawczą i doradczą dla Wójta Gminy Świerklany. Członkowie... więcej...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Aktualności | 21 grudnia 2018 10:58 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) ogłaszam, co następuje: Z zasobu nieruchomości gminy Gniewkowo przeznaczona została do dzierżawy na okres 3 lat część nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geodezyjnym 931/2 o pow. 0,5986ha, karta mapy 27, położonej na terenie miejscowości Gniewkowo przy ul. Rynek, dla której prowadzona jest księga wieczysta BY1I/00039193/5. Przedmiot... więcej...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Aktualności | 21 grudnia 2018 10:12 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy zaprasza na sesję Rady Gminy Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2018r. poz. 994 ze.zm.) zwołuję V sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 31 grudnia 2018r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym porządkiem o ad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. 2. Przyjęcie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokołu z o ad IV sesji Rady Gminy. 4. Zapytania i interpelacje radnych. 5. Podjęcie uchwał: a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej... więcej...

INFORMACJA

Aktualności | 21 grudnia 2018 10:06 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018r. (poniedziałek) Urząd Gminy Rząśnik będzie czynny do godziny 12:00. Za utrudnienia przepraszamy. W przypadku konieczności sporządzenia aktu zgonu proszę kontaktować się pod numerem telefonu: 509 982 833... więcej...

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Pawonków w sprawie wejścia Gminy Pawonków w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii

Aktualności | 21 grudnia 2018 09:13 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

W dniu 21 grudnia 2018 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Pawonków w sprawie wejścia Gminy Pawonków w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii. Termin zakończenia konsultacji - 04 stycznia 2019 r. Ankieta do po ania w załączniku. Wypełniony formularz ankiety można złożyć: – w sekretariacie Urzędu Gminy Pawonków do dnia 8 stycznia 2019 r. do godz. 14.00; – elektronicznie przesyłając skan podpisanej ankiety na adres urzad@pawonkow.pl... więcej...

V sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie - 28 grudnia 2018r.

Aktualności | 21 grudnia 2018 08:45 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

Patrz załączone pliki... więcej...

Informacja dotycząca skrócenia godzin pracy urzędu w dniach: 24.12.2018 r. i 31.12.2018 r.

Aktualności | 21 grudnia 2018 07:27 | Publikujący: Urząd Gminy w Bobrownikach

Uprzejmie informujemy, że wdniach: 24.12.2018 r. oraz 31.12.2018 r. Urząd Gminy w Bo ownikach będzie czynny wgodzinach od 7:15 do 13:00... więcej...

Zaproszenie na IV Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018r.

Aktualności | 20 grudnia 2018 13:13 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Pniewy, dnia 20.12.2018 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 r. /piątek/ o godz. 1200 w Sali konferencyjnej Urzędu. Proponowany porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami. Zapytania Radnych odnośnie sprawozdania Wnioski i interpelacje. Podjęcie uchwał w sprawie: 5.1 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy. a/odczytanie opinii Regionalnej Izby O achunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Pniewy... więcej...

ZAPROSZENIE NA III SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH

Aktualności | 20 grudnia 2018 08:44 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

III SESJA VIII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018r. o godz. 13 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Informacja o działalności bieżącej Wójta Gminy Harasiuki. 3. Uchwalenie budżetu gminy Harasiuki na rok 2019: 1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2019; 2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby O achunkowej o projekcie budżetu gminy Harasiuki na 2019r.; 3) przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Gminy w Harasiukach; 4) przedyskutowanie i podjęcie uchwały... więcej...

Transmisja III Sesji kadencji 2018 - 2023

Aktualności | 19 grudnia 2018 15:42 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

https://www.youtube.com/watch?v=tk0WM_9oNGE&feature=youtu.be... więcej...