Bazagmin.pl

Aktualności

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Aktualności | 31 października 2017 10:57 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

na terenie gminy Skulsk dla obszaru obejmującego części o ębów geodezyjnych: Popielewo, Czartówek i Kobylanki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.... więcej...

ogłoszenie o sesji Rady Gminy - 10.XI.2017 rok

Aktualności | 31 października 2017 10:18 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Dokument w załączeniu... więcej...

Przypominamy o dokonaniu spisu stanu zwierząt

Aktualności | 31 października 2017 09:11 | Publikujący: Gmina Woźniki

Zgodnie z ustawą o systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, do jednego z podstawowych obowiązków należy dokonanie spisu bydła, owiec, kóz i świń w stadzie co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia. Spis stanu stada obejmuje liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt przebywających w stadzie. Spisu należy dokonać na formularzach dostępnych w formie papierowej w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, lub na stronie internetowej ARiMR: Spis stanu bydła, owiec lub kóz Spis stanu stada świń Wypełnione... więcej...

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w roku 2017

Aktualności | 31 października 2017 08:37 | Publikujący: Miasto Leżajsk

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w roku 2017 Szczegóły w załączniku. ... więcej...

Informacja o badaniu sadów

Aktualności | 30 października 2017 11:31 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Uwaga Mieszkańcy!!! Informacja o badaniu sadów Urząd Statystyczny w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniach 7 - 30 listopada 2017 r. wwylosowanych gospodarstwach sadowniczych na terenie całego kraju przeprowadzone będzie obowiązkowe Badanie sadów według gatunków i odmian. Na terenie województwa mazowieckiego próba obejmuje ponad 3000 gospodarstw. Do wszystkich wylosowanych podmiotów zostanie przesłany list z Głównego Urzędu Statystycznego wraz ze szczegółową informacją o badaniu. Z zakresem zbieranych danych można się zapoznać... więcej...

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korsze

Aktualności | 27 października 2017 15:09 | Publikujący: Urząd Miejski Korsze

Gmina Korsze informuje, że realizuje zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korsze”. Zadanie dotowane jest na podstawie umowy dotacji nr 00453/17/08043/OZ-LZ/D z dnia 11.10.2017 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Kwota dofinansowania obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Efekt... więcej...

Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem autorem książek dla dzieci.

Aktualności | 27 października 2017 14:55 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Spotkanie odbędzie sie 7 listopada 2017 r. o godz. 9.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krześlinie... więcej...

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Aktualności | 27 października 2017 13:15 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, dnia: 25.10.2017 r. Znak: OŚGO.6220.4.6.2017 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 21 ust. 2 pkt. 8 ustawy zdnia 3października 2008 r. o udostępnieniu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania naśrodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z2017 r. poz. 1405 ze... więcej...

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Aktualności | 27 października 2017 12:54 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, dnia: 25.10.2017 r. Znak: OŚGO.6220.4.4.2017 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 21 ust. 2 pkt. 8 ustawy zdnia 3października 2008 r. o udostępnieniu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania naśrodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z2017 r.... więcej...