Bazagmin.pl

Aktualności

WYCINKA DRZEW NOWE PRZEPISY

Aktualności | 30 czerwca 2017 15:11 | Publikujący: Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym

Informujemy mieszkańców , że od 17 czerwca 2017 r. obowiązywać będą nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów, wprowadzone na mocy ustawy z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Najważniejsze zmiany dotyczą właścicieli prywatnych posesji, którzy będą mogli wyciąć drzewa w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, pod warunkiem, że zgłoszą wycinkę do urzędu gminy i organ nie wniesie sprzeciwu. Ponadto do 17 lipca 2017 r. zostanie wydane nowe rozporządzenie w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew... więcej...

Od lipca w Urzędzie Gminy Ciechanów możliwość płatności kartą i telefonem

Aktualności | 30 czerwca 2017 14:53 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

W kasie Urzędu Gminy Ciechanów zamontowany został terminal do płatności bezgotówkowych. Podatnicy mogą płacić i uiszczać zdecydowaną większość opłat za pomocą karty płatniczej lub telefonu, który posiada odpowiednią aplikację – konieczny jest system płatności BLIK, który jest dostępny dla klientów kilku banków. Gmina Ciechanów przystąpiła do pilotażowego programu Krajowej Izby Rozliczeniowej oraz Ministerstwa Rozwoju i Finansów. Umowa została podpisana na okres 3 lat. Zarówno urząd gminy jak i podatnik... więcej...

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Podinspektor - ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, zasiłków dla opiekunów oraz wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Aktualności | 30 czerwca 2017 14:21 | Publikujący: Osrodek Pomocy Społecznej w Bełżycach

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora – ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, zasiłków dla opiekunów oraz o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżycach I. Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Fa yczna 2B 24-200 Bełżyce II. Nazwa stanowiska pracy: podinspektor... więcej...

XLI sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie

Aktualności | 30 czerwca 2017 13:50 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

Z uwagi na przerwę wakacyjną przewidziana w planie pracy Rady w miesiącu lipicu -kolejna, XLI sesja Rady Miejskiej zaplanowana została na dzieńwstępnie na dzień 30 sierpnia 2017r. Jej tematem będzie realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami w Gminie Gniewkowo przez PK „Gniewkowo Sp. z o.o. za I półrocze 2017. Przed sesją , dnia 28 sierpnia 2017r. (poniedziałek) - tradycyjnie przewiduje się wspólne posiedzenie Komisji Rady (godz. 15:30, sala nr 20 UM).... więcej...

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ TERENU POD WYŁĄCZNĄ SPRZEDAŻ PIWA I POTRAW Z GRILLA PODCZAS DOŻYNEK GMINNYCH W OLSZYNACH W DNIU 20 SIERPNIA 2017 R.

Aktualności | 29 czerwca 2017 15:12 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ TERENU POD WYŁĄCZNĄ SPRZEDAŻ PIWA I POTRAW Z GRILLA PODCZAS DOŻYNEK GMINNYCH W OLSZYNACH W DNIU 20 SIERPNIA 2017 R. 1. Wydzierżawiający: Gmina Szczytno, uL. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, tel.: 089623 25 80, e-mail: ugszczytno@ug.szczytno.pl 2. ZAKRES OBSŁUGI: Wyłoniony w konkursie Dzierżawca wy any do zawarcia umowy zobowiązany jest do zapewnienia obsługi DOŻYNEK GMINNYCH w dniu 20 sierpnia 2017 r., od godz. 14.00 do godz.23.45, na wskazanej części placu dożynkowego (działka o nr ewidencyjnym 420, o ęb ewidencyjny Olszyny) w... więcej...

Gminy nie będą już płacić za przyłączenie do wodociągów i kanalizacji. Stracą mieszkańcy.

Gminy nie będą już płacić za przyłączenie do wodociągów i kanalizacji. Stracą mieszkańcy http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1053760,sn-przylaczenie-do-gminnych-wodociagow-i-kanalizacji.html... więcej...

Wylewaniem nieczystości ciekłych do rowów przydrożnych i melioracyjnych.

Aktualności | 29 czerwca 2017 08:38 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

W związku z wylewaniem nieczystości ciekłych przez mieszkańców miasta do rowów przydrożnych i melioracyjnych, przypominamy, że takie postępowanie jest nielegalne. Zgodnie z przepisami prawa każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia nieruchomości w szambo, lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. z 2016 r., poz.... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej „Szczytno I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce nr 255/2 obręb Rudka, gmina Szczytno, powiat szczycieński, województwo warmińsko-mazurskie.

Aktualności | 28 czerwca 2017 13:44 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania naśrodowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno podaje do publicznej wiadomości, że w ramach postępowania prowadzonego wsprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia... więcej...