Bazagmin.pl

Aktualności

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach inicjatywy lokalnej w 2017r.

Aktualności | 05 kwietnia 2017 13:24 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

Zgodnie z uchwałą nr XLI/214/14 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza nabór wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. ... więcej...

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Aktualności | 05 kwietnia 2017 11:19 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Informuję, że w dniu 12 kwietnia (środa) 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wieliczkach odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Przedmiotem posiedzenia komisji będzie: 1.Analiza wykonania budzetu za 2016 oraz prygotowanie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi. 2.Sprawy różne. Przewodniczący Komisji /-/ Rafał Aniszkiewicz ... więcej...

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie

Aktualności | 04 kwietnia 2017 10:04 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

Kolejna - XXXVII sesja Rady Miejskiej wstępnie zaplanowana jest na dzień 26 kwietnia 2017r. Zgodnie z przyjętym planem pracy Rady tematem sesji będzie: 1.Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Gniewkowie oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie za rok 2016. 2.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016. 3. Ocena zasobów pomocy społecznej oraz sprawozdanie z działalności MGOPS w Gniewkowie za 2016... więcej...

Zawiadomienie Komisja 10.04.2017 r.

Aktualności | 03 kwietnia 2017 16:16 | Publikujący: Gmina Radziejowice

... więcej...

REKRUTACJA DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Aktualności | 03 kwietnia 2017 15:56 | Publikujący: Gmina Radziejowice

Na podstawie art. 204 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 60), Wójt Gminy Radziejowice niniejszym podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, a także harmonogram czynności w postępowaniach rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018.... więcej...