Bazagmin.pl

Aktualności

Zapytanie o cenę dotyczące wykonania zlecenia na zakup karnetów na basen oraz realizację zajęć nauki pływania w ramach projektu "Równe szanse"

Aktualności | 10 maja 2017 13:10 | Publikujący: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie o cenę dotyczące wykonania zlecenia na zakup karnetów na basen oraz realizację zajęć nauki pływania w ramach projektu "Równe szanse". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zapraszamy do składania ofert.... więcej...

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie

Aktualności | 10 maja 2017 11:56 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

Kolejna, XXXIX sesja Rady zaplanowana została na dzień 31 maja 2017r. , na godz. 13:00. Zgodnie z przyjętym planem pracy Rady tem,atem sesji będzie sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2016 oraz rozpatrzenie kwestii związanych z absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa. Sesja będzie miała takżę uroczystą część z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, w sali konferencyjnej MGOKSiR ul. Dworcowa 5 o godz. 15:00 Program : 1.Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Gniewkowa 2.Prezentacja uczniów Szkoły Zawodowej w Gniewkowie 3.Prelekcje : "Perspektywy zmian... więcej...

GMINNY DZIEŃ DZIECKA 2017

Aktualności | 10 maja 2017 11:55 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Z A P R O S Z E N I E Wójt Gminy Ciechanów serdecznie zaprasza wszystkie dzieci z terenu gminy na GMINNY DZIEŃ DZIECKA który odbędzie się w dniu 10 czerwca 2017r. godz. 10.00 – 14.00 w miejscowości Niestum – Gospodarstwo Agroturystyczne „AGROTUR” Zapewniamy wspaniały program rozrywkowy, wiele atrakcji i dobrą zabawę w plenerze... więcej...

POMAGAMY najemcom lokali komunalnych i socjalnych

Zakład Budżetowy Administracji Budynków Komunalnych w Sianowie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Sianów nr 672 z dnia 09.05.2017 r., jeżeli Najemca zalegający z czynszem za lokal komunalny lub socjalny wpłaci zaległość główną, koszty sądowe i komornicze w terminie do 30 czerwca 2017 r. uzyska umorzenie 100% należnych odsetek.... więcej...

ZMIANA MIEJSCA SESJI -12 MAJA - GOK

Aktualności | 10 maja 2017 09:04 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Z uwagi na zapowiedzianą obecność na obradach sesji Rady Gminy Wieliczki w dniu 12 maja br. Pani Senator Małgorzaty Kopiczko jej obrady odbędą się w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach. Serdecznie Państwa zapraszamy. Przewodniczący Rady Gminy – Mirosław Borowski... więcej...

Zakaz wprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej

Aktualności | 09 maja 2017 14:41 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Zakaz wprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej !!! Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. zo.o. przypomina, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r., poz. 328) „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji... więcej...

LEGIA MTB MARATON

Aktualności | 09 maja 2017 12:04 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

... więcej...

INFORMACJA

Aktualności | 09 maja 2017 09:38 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów, dnia 8 maja 2017 r Mieszkańcy Gminy Ciechanów INFORMACJA Przyjmowanie wniosków odnośnie wystąpienia szkód w gospodarstwach, spowodowane przymrozkami wiosennymi odbywa się w Urzędzie Gminy Ciechanów w pokoju nr 15 w nieprzekraczającym terminie do 17 maja 2017 roku. ... więcej...

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ujazdówek

Aktualności | 09 maja 2017 09:35 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów,24.04.2017r. PP.6724.3.2016.2017 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ujazdówek Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz.778 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ciechanów Uchwały Nr XX/111/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ujazdówek uchwalonego uchwałą Rady... więcej...

Przebudowa chodnika ul. Solarnia-Modrzewiowa w Woźnikach

Aktualności | 08 maja 2017 14:59 | Publikujący: Gmina Woźniki

Urząd Miejski w Woźnikach informuje o rozpoczęciu nowej inwestycji drogowej pn.:"Przebudowa chodnika ul. Solarnia-Modrzewiowa w Woźnikach". Zakres robót obejmować będzie: - zdjęcie humusu, - rozbiórkę istniejącej konstrukcji nawierzchni, - rozbiórkę istniejących krawężników, - wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni, chodnika i zjazdów, - ułożenie kanalizacji deszczowej, - montaż i regulacja wpustów ulicznych, - ułożenie krawężników i obrzeży, - wykonanie konstrukcji jezdni, chodników i zjazdów, - profilowanie... więcej...