Bazagmin.pl

Aktualności

OGŁOSZENIE o odstapieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów Uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Aktualności | 04 lutego 2019 13:57 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

W załączniku treść ogłoszenia o odstapieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów Uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.... więcej...

Zwrot podatku akcyzowego

Aktualności | 04 lutego 2019 13:07 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Harasiuki, dnia 2019-01-31 Fn. II.3153.1.2019 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Harasiuki Informuję wszystkich rolników posiadających grunty naterenie gminy Harasiuki o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego. I Termin składania wniosków od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. faktury stanowiące dowód zakupu obejmujące okres od 1 sierpnia 2018 r do 31 stycznia 2019 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi 100,00 zł z 1 ha użytków rolnych oraz 30,00 zł za każdą dużą jednostkę przeliczeniową bydła. Środki wypłacane... więcej...

Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020

Aktualności | 04 lutego 2019 12:29 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Wzałączeniu zarządzenie nr 9/19 z dnia 31 stycznia 2019 r. (w formacie PDF)... więcej...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Aktualności | 04 lutego 2019 10:27 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

ZAWIADAMIAJĄCE O WYDANIU PRZEZ WOJEWODĘ DOLNOŚLĄSKIEGO W DNIU 2 STYCZNIA 2019 r. DECYZJI NR 2/19, ZMIENIAJĄCEJ DECYZJĘ TEGO ORGANU Nr 32/15 Z DNIA 28 GRUDNIA 2015 r. ZATWIERDZAJĄCĄ PROJEKT BUDOWLANY I UDZIELAJĄCĄ POZWOLENIA NA BUDOWĘ DLA INWESTYCJI PN.: „BUDOWA GAZOCIĄGU w/c DN100 MOP 8,4 MPa OD STACJI REDUKCYJNO-POMIAROWEJ GRYFÓW ŚLĄSKI DN100 MOP 8,4 MPa DO GAZOCIĄGU w/c JELENIÓW – DZIWISZÓW DN500 MOP 8,4 MPa W RAMACH BUDOWY GAZOCIĄGU JELENIÓW - DZIWISZÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NIEZBĘDNĄ DO JEGO OBSŁUGI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA... więcej...

Zapytanie ofertowe

Aktualności | 04 lutego 2019 08:50 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

na dostawę komputerów przenośnych i rzutników w projekcie pn.: „Ja w Internecie. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - Gmina Skulsk"... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu, na wniosek Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o., reprezentowanej przez p. Macieja Palińskiego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie Stacji Przeładunkowej Odpadów w miejscowości Trelkowo na działkach nr 100/12, 102/3 i 100/20 w obrębie Trelkowo, gm. Szczytno.

Aktualności | 04 lutego 2019 07:50 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Znak sprawy: RR-AB.6733.31.2018 Szczytno, dnia 29 stycznia 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy zdnia 14czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.2096 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o., reprezentowanej przez p. Macieja Palińskiego decyzji oustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie... więcej...

Ocena jakości wody.

Aktualności | 01 lutego 2019 12:31 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

... więcej...

V SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 07.02.2019 r.

Aktualności | 01 lutego 2019 10:20 | Publikujący: Gmina Mirsk

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na V Sesję Rady, która odbedzie się 07.02.2019 r. o godz.13.00 w sali posiedzeń Urzedu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39 Proponowany porządek o ad: 1. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 28.12.2018r. 2. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany statutu Sołectwa Brzeziniec, b) zmiany statutu Sołectwa Gajówka, c) zmiany statutu Sołectwa Giebułtów, d)zmiany statutu Sołectwa Gierczyn, e) zmiany statutu Sołectwa Grudza, f) zmiany statutu Sołectwa Kamień, g) zmiany statutu Sołectwa Karłowiec, h) zmiany statutu Sołectwa... więcej...

Informacja Departamentu Środowiska UMW Wielkopolskiego w Poznaniu dot. organizowania warsztatów pt. „Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska”

Aktualności | 01 lutego 2019 09:53 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Szanowni Państwo, Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje trzy tury warsztatów pt. „Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska”, które odbędą się w dniu 19 lutego, 20 lutego i 26 lutego 2019 r. w godzinach od 10.00 do 15.00 w siedzibie tut. Urzędu - al. Niepodległości 34, Poznań, sala konferencyjna II. Podczas warsztatów zostaną omówione najnowsze regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska, także ich interpretacje. Przedmiotowa wiedza jest niezbędna do... więcej...