Bazagmin.pl

Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 30 lipca 2019 13:35 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Znak: RPP. 6733.5.2019 Gościeradów, 2019-07-30 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: - art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), - art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) z a w i a d a m i a s i ę że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 30 lipca 2019 13:34 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Znak: RPP. 6733.5.2019 Gościeradów, 2019-07-30 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: - art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), - art. 53 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) z a w i a d a m i a s i ę o pozytywnym uzgodnieniu projektu decyzji w sprawie ustalenia... więcej...

Nowy Skarbnik w Urzędzie Gminy Ciechanów

Aktualności | 30 lipca 2019 10:54 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Po 42 latach pracy w tym 29 latach na stanowisku Skarbnika Gminy Ciechanów, na emeryturę przeszła dotychczasowa Skarbnik Pani Ewa Jędrzejewska. Na nowego Skarbnika Rada Gminy Ciechanów powołała Wiolettę Kujawę. Pani Ewie dziękujemy za wspólne lata wspaniałej współpracy pełnej życzliwości i zaangażowania. Z okazji przejścia na emeryturę życzymy Pani: Odpoczynku, na który pracowała Pani tak wiele lat, Zdobywania nowych wspomnień, poprzez cudowne podróże, wyjazdy, Zdrowia, dzięki któremu będzie to możliwe do zrealizowania. Zachowania... więcej...

Transmisja internetowa sesji Rady Gminy w Rząśniku

Aktualności | 30 lipca 2019 08:38 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Aby obejrzeć transmisję o ad Sesji Rady Gminy w Rząśniku, należy kliknąć na poniższy link od godziny 15:00 w dniu 31.07.2019r Zapraszamy https://www.youtube.com/channel/UC9jSQbNGT_RHd2fYcrmCI8g/live NAGRANIE https://youtu.be/t9YdvvOSIQ0... więcej...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Aktualności | 30 lipca 2019 08:35 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy zaprasza na Sesję Rady Gminy Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019r. poz. 506) zwołuję XII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 31 lipca 2019r. o godz.15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym porządkiem o ad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. 2. Przyjęcie porządku o ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Rząśnik oraz warunków i zasad... więcej...

Rozporządzenie Nr 8 Wojewody Mazowieckeigo z dnia 26 lipca 2019r.

Aktualności | 29 lipca 2019 13:18 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów ciechanowskiego i mławskiego... więcej...

KOMUNIKAT Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ciechanowie z dnia 17 lipca 2019 r.

Aktualności | 29 lipca 2019 12:28 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

KOMUNIKAT Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ciechanowie z dnia 17 lipca 2019 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ciechanowie informuje, iż w dniu 15 lipca otrzymał z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego- Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach dodatni wynik badań mówiący o wykryciu materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń u dzika odstrzelonego w okolicach miejscowości Rutki-Głowice gmina Ciechanów. Tuszę dzika wraz z patrochami przekazano do utylizacji pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ciechanowie, a miejsce przetrzymywania poddano odkażaniu. Jest... więcej...

OBWIESZCZENIE

Aktualności | 29 lipca 2019 11:53 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Znak: OŚGO. 6220.9.8.2018 Gościeradów, dnia: 26.07.2019 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 72 ust. 6 oraz art. 85 ust.3ustawy z dnia 3października 2008 r. o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania naśrodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z2018 r. poz. 2081 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Wójt Gminy Gościeradów informuje, że w dniu 25.07.2019 r. dla Inwestora:... więcej...

IX Sesja Rady Gminy

Aktualności | 29 lipca 2019 11:04 | Publikujący: Urząd Gminy Wiśniewo

01.08.2019 odbędzie się IX Sesja Rady Gminy... więcej...

Przypomienie o upływającym terminie składania zapytań ofertowych - Dożynki gminne

Aktualności | 29 lipca 2019 09:41 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

https://bip.gminaciechanow.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/477756/zapytanie_ofertowe_na_stanowiska_z_produktami_regionalnymi_handl... więcej...

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW "Bezpłatne skorzystanie z autobusu gminnego na wyjazdy do Krosna Odrzańskiego"

Aktualności | 29 lipca 2019 09:00 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW Wychodząc naprzeciw prośbie mieszkańców, jak co roku w miesiącu sierpniu Gmina Bytnica umożliwi mieszkańcom bezpłatne skorzystanie z autobusu gminnego na wyjazdy do Krosna Odrzańskiego (w miarę wolnych miejsc). Z autobusu będzie można skorzystać wewtorki i czwartki. Godziny wyjazdu do Krosna Odrzańskiego: Do osułów(przystanki PKS)7:00 Budachów(koło Kuźni) 7:10 Drzewica(przystanek PKS) 7:15 Bytnica(przystanki PKS)7:20 Struga(przystanek PKS)7:30 Godzina powrotu z Krosna Odrzańskiego: 12:00 Wójt Gminy /-/ Sebastian... więcej...