Bazagmin.pl

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu na wniosek Pana W. Matysiaka, prowadzącego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna W. Matysiak, działającego z upoważnienia i na rzecz Gminy Szczytno, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci oświetlenia drogowego na terenie dz. nr 92/1 i 118/7, w obr. geodezyjnym Płozy, gm. Szczytno.

Aktualności | 01 marca 2019 14:19 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Znak sprawy: RR-AB.6733.4.2019 Szczytno, dnia 28 lutego 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Waldemara Matysiaka, prowadzącego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna Waldemar Matysiak, działającego z upoważnienia i na rzecz Gminy Szczytno, postępowania administracyjnego... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu na wniosek Pana W. Matysiaka, prowadzącego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna W. Matysiak, działającego z upoważnienia i na rzecz Gminy Szczytno, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci oświetlenia drogowego na terenie dz. nr 30/10 i 31/8, w obr. geodezyjnym Romany, gm. Szczytno.

Aktualności | 01 marca 2019 14:16 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Znak sprawy: RR-AB.6733.3.2019 Szczytno, dnia 28 lutego 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.2096 zezm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Waldemara Matysiaka, prowadzącego firmę Projektowanie iNadzór Branża Elektryczna Waldemar Matysiak, działającego z upoważnienia i na rzecz Gminy Szczytno, postępowania administracyjnego... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu, na wniosek Pana A. Łaszuka reprezentującego firmą A+A Projekt arch. A. Łaszuk, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Olsztynie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV (linia kablowa nN 0,4kV oraz złącze kablowo-pomiarowe), na terenie dz. nr 19/3, 19/15, 19/16, 19/17, 19/18, 19/19, 19/20, 19/21, 19/22, 19/25, 19/26, 19/27, 1

Aktualności | 01 marca 2019 14:13 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Znak sprawy: RR-AB.6733.1.2019 Szczytno, dnia 28 lutego 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy zdnia 14czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.2096 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Pana Andrzeja Łaszuka reprezentującego firmą A+A Projekt arch. Anita Łaszuk, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Olsztynie decyzji oustaleniu lokalizacji inwestycji... więcej...

Informacja o podstawowych kwotach dotacji na rok 2019

Aktualności | 28 lutego 2019 17:40 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

Stawiguda 07.03.2019r. Na podstawie zart. 46 ust. 1 ustawy zdnia 27 października 2017r. ofinansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z2018. poz.2203) Podstawowa kwota na dziecko dla przedszkoli niepublicznych wynosi: 635,20zł miesięcznie ( kwota nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych) Statystyczna liczba dzieci wynosi: 213 Podstawowa kwota na dziecko dla publicznych oddziałów przedszkolnych wynosi: 562,98zł. miesięcznie (kwota dotacji uzyskana na podstawie informacji od najbliższej gminy prowadzącej oddział przedszkolny przy szkole podstawowej. Najbliższa gmina została ustalona na... więcej...

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Aktualności | 28 lutego 2019 14:15 | Publikujący: Urząd Gminy Dzierzgowo

... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu na wniosek Pana Waldemara Matysiaka, reprezentującego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna Waldemar Matysiak,, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Szczytno postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii oświetlenia drogowego na terenie działki nr 19/11 obręb geodezyjny Prusowy Borek, gm. Szczytno.

Aktualności | 28 lutego 2019 13:55 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Nasz znak: RR-BA.6733.4.2019 Szczytno, dnia 28.02.2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2018 r, poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Waldemara Matysiaka, reprezentującego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna Waldemar Matysiak,... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu na wniosek Pana W Matysiaka, reprezentującego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna Waldemar Matysiak, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Szczytno, postępowania adm . w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii oświetlenia drogowego z szafką pomiarowo-rozdzielczą w miejscowości Trelkówko na terenie dz. nr 46/32, 46/33 obr. Trelkowo, gm. Szczytno

Aktualności | 28 lutego 2019 13:41 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Nasz znak: RR-BA.6733.3.2019 Szczytno, dnia 28.02.2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2018 r, poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Waldemara Matysiaka, reprezentującego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna Waldemar Matysiak,... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu na wniosek Pana Waldemara Matysiaka, reprezentującego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna Waldemar Matysiak, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Szczytno, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii oświetlenia drogowego na terenie działek nr 332/34, 381, 382/17, 383/3 obręb geodezyjny Olszyny, gm. Szczytno.

Aktualności | 28 lutego 2019 13:38 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Nasz znak: RR-BA.6733.2.2019 Szczytno, dnia 28.02.2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2018 r, poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Waldemara Matysiaka, reprezentującego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna Waldemar Matysiak,... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu na wniosek Pana Waldemara Matysiaka, reprezentującego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna Waldemar Matysiak działającego w imieniu i na rzecz Gminy Szczytno postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii oświetlenia drogowego na terenie działek nr 32 i 34/1 obręb geodezyjny Rudka, gm. Szczytno.

Aktualności | 28 lutego 2019 13:34 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Nasz znak: RR-BA.6733.1.2019 Szczytno, dnia 28.02.2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2018 r, poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Waldemara Matysiaka, reprezentującego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna Waldemar Matysiak,... więcej...

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Aktualności | 28 lutego 2019 12:32 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ciechanowie przekazuje opracowaną przez Departament Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ulotkę informacyjną pt. „Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią” Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa czy koń, ulegnie... więcej...

Transmisja internetowa sesji Rady Gminy w Rząśniku

Aktualności | 27 lutego 2019 15:31 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Transmisja internetowa sesji Rady Gminy w Rząśniku Aby obejrzeć transmisję o ad Sesji Rady Gminy w Rząśniku, należy kliknąć na poniższy link od godziny 13:00 w dniu 28.02.2019r Zapraszamy https://www.youtube.com/channel/UC9jSQbNGT_RHd2fYcrmCI8g/live NAGRANIE https://youtu.be/UmIU0ks-z34... więcej...