Bazagmin.pl

Aktualności

Informacja o XLI sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 26 kwietnia 2018 r.

Aktualności | 17 kwietnia 2018 11:03 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Do zyca informuje, że w dniu 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Do zycy odbędzie się XLI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Do zyca. Porządek o ad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. 2. Ustalenie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokołu z o ad XXXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Do zyca, która odbyła się w dniu 28 lutego 2018 r. 4. Interpelacje radnych. 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy w 2017 r. 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego... więcej...

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Aktualności | 17 kwietnia 2018 10:50 | Publikujący: Gmina Baranów

Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie złącza kablowego SN, slupowej stacji transpormatorowej SN/nn, linii kablowej SN i nn wraz z złączami kablowo-pomiarowymi nn, przebudowie odcinak linii napowietrznej nn, na terenie działek ew. nr 31,13,7,3/13,3/36,3/37,3/38,3/39,3/40,3/41 we wsi Żaby ... więcej...

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 23 kwietnia 2018 r.

Aktualności | 17 kwietnia 2018 10:48 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Informujemy, że w dniu 23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, ul. Koźmińska 10 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Gminy Do zyca. Porządek o ad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Ustalenie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokołu ze wspólnych o ad komisji stałych rady, które odbyły się w dniu 26 lutego 2018 r. 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa... więcej...

Ogłoszenie o zwołaniu XXXV Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

Aktualności | 16 kwietnia 2018 10:04 | Publikujący: Urząd Gminy Pozezdrze

OGŁOSZENIE zwołuję XXXV (trzydziestą piątą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 23 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem o ad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. 2. Powołanie Sekretarza o ad. 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku o ad. 4. Przyjęcie przez Radę protokołu z XXXIII i XXXIV Sesji Rady Gminy. 5. Informacje z działalności międzysesyjnej: a) przewodniczącego Rady Gminy b) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej c) przewodniczącego... więcej...

XXXIX Sesja kadencji 2014 - 2018

Aktualności | 16 kwietnia 2018 09:57 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

I N F O R M A C J A W dniu 23 kwietnia 2018r. /poniedziałek/ o godz. 15:00 odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji... więcej...

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ TERENU POD WYŁĄCZNĄ SPRZEDAŻ. PIWA I POTRAWY Z GRILLA PODCZAS DOŻYNEK GMINNYCH W OLSZYNACH W DNIU 19 SIERPNIA 2018 R.

Aktualności | 16 kwietnia 2018 08:50 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ TERENU POD WYŁĄCZNĄ SPRZEDAŻ PIWA I POTRAWY Z GRILLA PODCZAS DOŻYNEK GMINNYCH W OLSZYNACH W DNIU 19 SIERPNIA 2018 R. 1. Wydzierżawiający: Gmina Szczytno, uL. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, tel.: 089623 25 80, e-mail: ugszczytno@ug.szczytno.pl 2. ZAKRES OBSŁUGI: Wyłoniony w konkursie Dzierżawca wy any do zawarcia umowy zobowiązany jest do zapewnienia obsługi DOŻYNEK GMINNYCH w dniu 19 sierpnia 2018 r., od godz. 14.00 do godz.23.45, na wskazanej części placu dożynkowego (działka o nr ewidencyjnym 420, o ęb ewidencyjny Olszyny) ... więcej...