Bazagmin.pl

Aktualności

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018.

Aktualności | 13 kwietnia 2017 08:29 | Publikujący: Gmina Krzeszów

Informacje dotyczące naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzeszów.... więcej...

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 MAJA 2017 ROKU

Aktualności | 12 kwietnia 2017 15:32 | Publikujący: Urząd Gminy Dzierzgowo

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 MAJA 2017 ROKU Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 250 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 111/XXII/2017 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty Wójt Gminy Dzierzgowo zawiadamia, iż od 1 maja 2017 r. będą obowiązywać następujące stawki... więcej...

Zawiadomienie Starosty Łaskiego o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Aktualności | 12 kwietnia 2017 12:32 | Publikujący: Gmina Wodzierady

Do pobrania: http://bip-files.idcom-web.pl/sites/46701/wiadomosci/370462/files/zawiadomienie_starosty.pdf">... więcej...

Ogłoszenie o zwołaniu XXIV Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

Aktualności | 12 kwietnia 2017 07:43 | Publikujący: Urząd Gminy Pozezdrze

Zwołuję XXIV (dwudziestą czwartą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 20 kwietnia 2017 roku (czwartek) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. 2. Powołanie Sekretarza obrad. 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad. 4. Przyjęcie przez Radę protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy. 5. Informacje z działalności międzysesyjnej: a) przewodniczącego Rady Gminy b) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej c) przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki... więcej...

Regranting 2017

Aktualności | 11 kwietnia 2017 15:35 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

Aktualności | 11 kwietnia 2017 15:03 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Skulsk, dnia 11.04.2017r. OŚiPG.6220.1.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SKULSK Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) oraz art. 63 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) WÓJT GMINY SKULSK podaje do publicznej wiadomości, że: Po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w... więcej...

Życzenia Wielkanocne

Aktualności | 11 kwietnia 2017 13:32 | Publikujący: Urząd Gminy Wiśniewo

... więcej...

ŻYCZENIA

Aktualności | 11 kwietnia 2017 13:27 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

http://bip-files.idcom-web.pl/sites/3116/wiadomosci/370270/fotos/orign/zyczenia_na_strone_wielkanoc_2017_2.jpg... więcej...