Bazagmin.pl

Aktualności

Przypominamy List Prezesa KRUS dotyczący bezpieczeństwa pracy podczas żniw oraz zagrożeń dla dzieci w trakcie wakacji

Aktualności | 28 lipca 2017 09:19 | Publikujący: Gmina Woźniki

Szanowni Rolnicy, Drogie Dzieci! Lato to organizacyjnie bardzo trudny czas dla rolników i ich rodzin. Gorączka sianokosów, Żniw, zbiorów owoców i zabiegów pielęgnacyjnych, dodatkowo w warunkach wysokich temperatur, sprzyja wypadkom podczas wykonywanej pracy. Ponadto Dzieci przebywające na wakacjach, pozostawione bez należytego nadzoru na terenie gospodarstwa narażone są na wiele zagrożeń. Pamiętajcie więc Państwo o bezpiecznym użytkowaniu ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych, urządzeń, o bezpiecznym transporcie, obsługiwaniu zwierząt... więcej...

KRUS PRZYPOMINA: Rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą wciąż ubezpieczyć dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków bezpłatnie. Umowa ważna do 13 października!

Aktualności | 28 lipca 2017 09:14 | Publikujący: Gmina Woźniki

Częstochowa, 27 lipca 2017 roku KRUS PRZYPOMINA Rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą wciąż ubezpieczyć dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków bezpłatnie. Umowa ważna do 13 października! Prezes KRUS zawarł z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. umowę grupowego ubezpieczenia NNW obejmującą dzieci osób ubezpieczonych wKRUS. Ta umowa obowiązuje do 13 października 2017 roku, a więc obejmuje wakacje, kiedy to najczęściej zdarzają się wypadki, bo dzieci bawią się bez opieki. Ubezpieczenie jest darmowe, a zakres i warunki atrakcyjne. Zakres... więcej...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .

Aktualności | 28 lipca 2017 08:49 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z A G N I E W K O W A z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży . Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260 oraz z 2017r. poz. 820 ) o g ł a s z a m co następuje : Z zasobu nieruchomości gminy Gniewkowo przeznaczona została do sprzedaży w trybie bezprzetargowym następująca nieruchomość : lokal użytkowy nr 3 usytuowany na parterze budynku wielorodzinnego przy ulicy Króla... więcej...

Informacja o terminie wydawania wniosków do programu 500+

Aktualności | 27 lipca 2017 13:30 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Informacja dostępna w załączeniu... więcej...

Ogłoszenie o zbyciu nieruchomości

Aktualności | 27 lipca 2017 13:21 | Publikujący: Urząd Gminy Wiśniewo

W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stare Kosiny w drodze bezprzetargowej.... więcej...

Zaproszenie

Aktualności | 27 lipca 2017 11:12 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Pniewy, dnia 27.07.2017 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2017 r. o godz. 800 w Sali konferencyjnej Urzędu. Proponowany porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami. Zapytania Radnych odnośnie sprawozdania Wójta. Wnioski i interpelacje. Podjęcie uchwał w sprawie: 5.1 Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Pniewy na rok 2017. 5.2 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Grójeckiemu. 5.3 W... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o ponownym wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV, sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oraz złączy kablowo-pomiarowych w obrębie geodezyjnym Olszyny Gmina Szczytno

Aktualności | 27 lipca 2017 11:01 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o ponownym wszczęciu na wniosek Pani Aleksandry Prorok, zam. ul. Guderskiego 26K, 80-180 Gdańsk, działającej z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział wOlsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, postępowania administracyjnego w sprawie wydania... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 nr SCT1201A w obrębie geodezyjnym Lipowiec Gmina Szczytno

Aktualności | 27 lipca 2017 10:56 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia że wydano decyzję odmawiającą ustalenia celu publicznego dla zamierzenia polegającego nabudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 nr SCT1201A, na terenie działki nr168 w o ębie geodezyjnym Lipowiec, gm. Szczytno, dla której inwestorem... więcej...

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woźnikach Dział Świadczeń rodzinnych informuje, iż nowe wnioski na okres zasiłkowy 2017/2018 będą wydawane w drugiej połowie sierpnia 2017 roku

Aktualności | 26 lipca 2017 14:15 | Publikujący: Gmina Woźniki

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woźnikach Dział Świadczeń rodzinnych informuje, iż nowe wnioski na okres zasiłkowy 2017/2018: świadczenia rodzinne (01.11.2017 - 31.10.2018) świadczenia wychowawcze (01.10.2017 - 30.09.2018) świadczenia z funduszu alimentacyjnego (01.10.2017 do 30.09.2018) będą wydawane w drugiej połowie sierpnia 2017 roku. Do wniosków należy dostarczyć: - PIT-37 lub PIT-36, PIT-28 i inne - w przypadku posiadania ubezpieczenia z KRUS zaświadczenie z właściwego urzędu - osoby rozliczające się z firm na zasadach ryczałtu i... więcej...

1 października 2017r. rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy, aby nadal otrzymywać rządowe świadczenie "Rodzina 500+" - złóż wniosek

Aktualności | 26 lipca 2017 14:03 | Publikujący: Gmina Woźniki

1 października 2017r. rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy, aby nadal otrzymywać rządowe świadczenie "Rodzina 500+" Złóż wniosek. Możesz to zrobić od 1 sierpnia. Wniosek złożysz bezpośredniow gminiew której mieszkasz: MGOPS Woźniki, ul. Rynek 6 tel. : 34/ 361 01 81 lub przez internet ... więcej...