Bazagmin.pl

Aktualności

Akcja PIT za 2016

Aktualności | 13 marca 2017 10:13 | Publikujący: Gmina Woźniki

Szanowni Państwo Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu informuje, że w trakcie trwania akcji rozliczania dochodu za 2016 rok czynności związanych z dokonaniem takiego rozliczenia (pobór formularza, uzyskanie informacji, złożenie zeznania) można dopełnić w siedzibie Urzędu Skarbowego w Lublińcu: w poniedziałki w godzinach od 7.00do 18.00 od wtorku do piątku w godzinach od 7.00do 15.00 Termin złożenia zeznania za rok 2016 upływa z dniem 02 maja 2017 r. Kasa w Urzędzie czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 700do 1430 Podatnicy mogą skorzystać z... więcej...

Informacja dla mieszkańców sołectwa Wieczfnia Kościelna

Aktualności | 13 marca 2017 08:53 | Publikujący: Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna

Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna informuje mieszkańców sołectwa Wieczfnia Kościelna, że płatności I raty podatków i opłat lokalnych osób fizycznych w 2017 roku proszę dokonywać w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy BS w Płońsku o/Mława Nr 86 8230 0007 3002 2579 2000 0001... więcej...

OGŁOSZENIE O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

Aktualności | 13 marca 2017 08:23 | Publikujący: Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH DLA POTRZEB ROLNICTWA W MŁAWIE INFORMUJE, ŻE W DNIU 14.03.2017 R. /WTOREK/ NA WODOCIĄGU ZBIOROWYM LIPOWIEC KOŚCIELNY, NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY W GODZ. 1030 DO 1430 . ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.... więcej...

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów, Rolnictwa i Inwestycji Rady Gminy Wieliczki

Aktualności | 10 marca 2017 19:31 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Informuję, że w dniu 21 marca 2017 r. ( wtorek ) o godz. 10 00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wieliczkach odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Rolnictwa i Inwestycji Rady Gminy Wieliczki. Tematykę posiedzenia stanowić będzie: 1.Zmiana ustawy o ustroju rolnym – nowe zasady obrotu ziemią; możliwości i zagrożenia dla rolników. 2.Informacja na temat przebiegu prac związanych z wodociągowaniem gminy. 3.Sprawy rożne. Z poważaniem Przewodniczący Komisji /-/ Józef Łapiński ... więcej...

Postanowienie Wójta Gminy Skulsk

Aktualności | 10 marca 2017 14:43 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Skulsk, dnia 10.03.2017r ZP.6733.1.2017 Postanowienie Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4, art. 101 § 1 i 3 oraz art. 103 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) orzekam zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr KON3141 w miejscowości Lisewo, działka nr 165/3, obręb Lisewo. Uzasadnienie W dniu 18.01.2017r. Pan Szymon Siwiński działając w imieniu... więcej...

Meble dla podopiecznych GOPS

Aktualności | 10 marca 2017 13:19 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach zwraca się do mieszkańców z prośbą o pomoc dla swoich podopiecznych. Poszukujemy używanych mebli kuchennych, wersalek i łóżek. Meble trafią do najbardziej potrzebujących podopiecznych GOPS. Prosimy o rozpropagowanie wśród mieszkańców. Kontakt Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Pniewy 28/3 tel. 48 668 64 85 gops.pniewy@interia.pl... więcej...

Zaproszenie

Aktualności | 10 marca 2017 13:12 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Pniewy, dnia 10.03.2017 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 20 marca 2017 r. o godz. 1500 w Sali konferencyjnej Urzędu. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami. Zapytania Radnych odnośnie sprawozdania Wójta. Wnioski i interpelacje. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: 5.1. uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy. 5.2. Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Pniewy na rok 2017. 5.3.... więcej...

XXVII Sesja kadencji 2014 - 2018

Aktualności | 10 marca 2017 09:36 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

I N F O R M A C J A W dniu 20 marca 2017r. /poniedziałek/ o godz. 15:00 odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji ... więcej...