Bazagmin.pl

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej Biała Rawska - 30.03.2010 r.

Aktualności | 24 marca 2010 08:30 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ z w o ł u j ę XLVI sesję Rady Miejskiej Biała Rawska na dzień 30 marca 2010 roku o godzinie 830 w świetlicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. Proponowany porządek o ad: 1. Otwarcie XLVI sesji Rady Miejskiej. 2. Przyjęcie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokołu Nr XLIV/10 z dnia 29.01.2010 r. oraz Nr XLV/10 z dnia 02 i 10.03.2010 r. 4. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami w tym informacja z realizacji... więcej...

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej - 29.03.2010 r.

Aktualności | 22 marca 2010 11:58 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamiają, że w dniu 29 marca 2010 roku o godzinie 900 w świetlicy Urzędu Miasta Biała Rawska odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Rozpatrzenie wniosków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy... więcej...

Irek Krosny gościem Dnia Teatru i Kabaretu w Złoczewie.

Aktualności | 22 marca 2010 11:39 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

W niedzielne pochmurne popołudnie Złoczew świętował Międzynarodowy Dzień Teatru imprezą pod nazwą "Dzień Teatru i Kabaretu - Złoczew 2010". Gościem imprezy i gwiazdą wieczoru był znakomity twórca kabaretowy, komediowy, pantomimiczny - jedyny i niepowtarzalny, a napewno najbardziej znany polski mim - Ireneusz Krosny. Uznany artysta spowodował, że sala przy ul. Szerokiej była wypełniona po zegi i co rusz roz zmiewała salwami smiechu. Brak słow by skomentować występ myslę, ze owacja na stojąco była jego najlepszą recenzją. Nim Ireneusz Krosny zawładnął złoczewską... więcej...

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej - 23.03.2010 r

Aktualności | 19 marca 2010 14:59 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 23 marca 2010 roku o godzinie 1200 odbędzie się posiedzenie w/w Komisji w świetlicy Urzędu Miasta w Białej Rawskiej. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska fragment obszaru wsi Stanisławów. 4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy... więcej...

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - 25.03.23010 r.

Aktualności | 19 marca 2010 14:53 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Z AW I A D O M I E N I E --------------------------------------------- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 25 marca 2010 roku o godzinie 900 odbędzie się posiedzenie w/w Komisji w świetlicy Urzędu Miasta w Białej Rawskiej. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska fragment obszaru wsi Stanisławów. 4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w... więcej...

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - 24.03.2010 r

Aktualności | 19 marca 2010 14:51 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 24 marca 2010 roku o godzinie 900 odbędzie się posiedzenie w/w Komisji w pok. Nr 14 Urzędu Miasta w Białej Rawskiej. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska fragment obszaru wsi Stanisławów. 4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska... więcej...

Komisja Rewizyjna - 22-23.03.2010 r.

Aktualności | 19 marca 2010 14:48 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, iż w dniach 22 - 23 marca 2010 roku o godzinie 900 odbędzie się posiedzenie w/w Komisji w Urzędzie Miasta w Białej Rawskiej pok. Nr 14. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku. 3. Wyrażenie opinii w sprawie sprawozdań z wykonania planów finansowych za 2009 rok: w dniu 22.03.2010 r - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej - Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Białej Rawskiej - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białej Rawskiej - Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy... więcej...

Rozlicz się z fiskusem

Aktualności | 19 marca 2010 12:43 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Rozlicz się z fiskusem W najbliższy poniedziałek, tj. 22 marca w godz. 12.00 - 14.00 w Urzędzie Gminy w Chrostkowie będzie pełnił dyżur pracownik Urzędu Skarbowego w Lipnie, który będzie przyjmował zeznania podatkowe za ubiegły rok. Będzie on dyżurował w pokoju Rady Gminy (pierwsze piętro). Małgorzata Chojnicka ... więcej...

Przewodniczący Rady uprzejmie zawiadamia, uprzejmie zawiadamiam, że zwołuje na dzień 26 marca 2010 r. o godz. 900 w sali narad urzędu gminy XLI sesję Rady Gminy Kochanowice V kadencji.

Aktualności | 19 marca 2010 11:37 | Publikujący: Urząd Gminy w Kochanowicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję na dzień 26 marca 2010 r. o godz. 900 w sali narad urzędu gminy XLI sesję Rady Gminy Kochanowice V kadencji. Porządek o ad sesji: § Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. § Zatwierdzenie porządku o ad. 1 Przyjęcie protokołu z przebiegu XL sesji Rady Gminy. 2 Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach radnych podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz informacja z prac komisji. 3 Sprawozdanie... więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu w sprawie dofinansowania w 2010 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Gniewkowo

Aktualności | 19 marca 2010 11:18 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

Rozstrzygnięcie konkursu w sprawie dofinansowania w 2010 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Gniewkowo ZARZĄDZENIE NR 17 / 2010 BURMISTRZA GNIEWKOWA Z DNIA 19 MARCA 2010R. w sprawie :dofinansowania w roku 2010 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Gniewkowo Na podstawie art. 31 i art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm . ), art.176 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r.... więcej...

Porządek obrad XXIV Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 26.03.2010r.na godz. 10,00

Aktualności | 19 marca 2010 10:32 | Publikujący: Urząd Gminy w Bobrownikach

Bo owniki, dnia 18.03.2010r. Pan/i/ ........................................................... Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami). Zwołuję na dzień 26 marca 2010 roku (piątek) na godz.10,00 XXIV Sesję Rady Gminy Bo owniki. Porządek o ad : 1. Otwarcie o ad i stwierdzenie quorum. 2. Wybór sekretarza o ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy. 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy. 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania... więcej...

MECZ MŁODZIEŻOWEJ REPREZENTACJI POLSKI I CZECH W BIAŁEJ RAWSKIEJ

Aktualności | 18 marca 2010 14:55 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAPROSZENIE NA MECZ PIŁKI SIATKOWEJ MŁODZIEŻOWYCH REPREZENTTACJI POLSKI I CZECH , KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 19.03.2010 R. O GODZ. 17 W SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJIUM IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁEJ RAWSKIEJ... więcej...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Aktualności | 18 marca 2010 13:52 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Mieszkańcy Gminy Wieliczki Zapraszam na o ady XXXI Sesji Rady Gminy Wieliczki , które odbędą się dnia 25 marca (czwartek) 2010 r. o godz. 10-tej w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wieliczkach. Tematyka Sesji będzie obejmować m.in. 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku o ad. 2. Przyjęcie protokółu z ostatniej Sesji. 3. Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje radnych. 4. Przyjęcie sprawozdania SP GOZ w Wieliczkach za 2009 r. oraz planu finansowego na 2010 r. 5. Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej mieszkańców gminy. 6. Informacja na temat zimowego utrzymania... więcej...