Bazagmin.pl

Aktualności

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku szk. 2009/2010 w Gminie Biała Rawska

Aktualności | 07 lipca 2009 13:05 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku szk. 2009/2010 w Gminie Biała Rawska 1. Pomoc w zakresie zakupu podręczników udzielana jest uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2009/2010 naukę: - w klasach I - III szkoły podstawowej lub w klasach I –III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, - w klasie I gimnazjum. 2. Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny: - nie przekracza kwoty 351,- zł miesięcznie ( 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz. U. z 2008... więcej...

90 - lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Babsku

Aktualności | 07 lipca 2009 12:13 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

28 czerwca 2009 roku obchodzono 90 rocznicę powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Babsku. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym, którą odprawiali księża: kanonik Sławomir Sasin, kanonik Andrzej Kamiński oraz nasz kochany ksiądz Senior Bogdan Rusinowski. Po Mszy poczty sztandarowe, orkiestra strażacka i zaproszeni goście przemaszerowali na plac przy strażnicy. Tam nastąpiło przekazanie zakupionego i poświęconego sztandaru, odznaczenia strażaków za zasługi, wbicie pamiątkowych gwoździ przez sponsorów oraz przemówienia... więcej...

Kampania Wróć bez HIV

Aktualności | 07 lipca 2009 07:23 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Krajowe Centrum ds. AIDS po raz kolejny zorganizowało multimedialną, ogólnopolską kampanię społeczną mającą na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV i AIDS. Kampania jest kluczowym elementem działań profilaktycznych w Polsce i ma na celu ograniczenie zasięgu epidemii HIV/AIDS. Kampania realizowana w latach 2008-2009 jest skierowana do osób podróżujących w kraju i za granicę – zarówno w celach turystycznych, jak i zawodowych. Pragniemy, by główne hasło kampanii – „Wróć bez HIV” – przekonało jej odbiorców,... więcej...

Noc Świętojańska 2009 w Gminie Pniewy

Aktualności | 06 lipca 2009 16:08 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Noc Świętojańska 2009 w Gminie Pniewy 20 czerwca 2009 roku mieszkańcy Gminy Pniewy, atakże całego Powiatu Grójeckiego bawili się po raz czwarty na gminnym święcie „Noc Świętojańska". Impreza rozpoczęła się występami artystycznymi dzieci ze szkół zGminy Pniewy oraz sąsiedniej Gminy Grójec. Publiczność niezmiernie została rozbawiona skeczami zaprezentowanymi przez najmłodszych artystów. Następnie Wójt Gminy Pniewy uroczyście otworzył imprezę iprzywitał wszystkich przybyłych gości, mieszkańców Gminy Pniewy i sąsiednich... więcej...

Migawki z basenu

Aktualności | 06 lipca 2009 15:16 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

O dnia 1 lipca 2009 r. funkcjonuje basen otwarty dla młodzieży. Zatrudniony jest pracownik,który czuwa nad bezpieczeństwem korzystajacych z basenu. Pływanie w basenie cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży o czym świadczą migawki fotograficzne.... więcej...

Mariusz Pudzianowski po raz VI Mistrzem Europy

Aktualności | 06 lipca 2009 14:24 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

W zakończonych w niedzielę mistrzostwach Europy Strong Man w Bartoszycach, Nasz Mistrz powracający do wysokiej formy Mariusz Pudzianowski okazał się najlepszy zdobywając po raz szósty tytuł najsilniejszego człowieka starego kontynentu. Serdecznie gratulujemy p. Mariuszowi zwycięstwa i życzymy dalszych sukcesów... więcej...

Informacja Wójta Gminy o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedazy w miejscowości Turkowo

Aktualności | 06 lipca 2009 11:15 | Publikujący: Urząd Gminy Kuślin

Wójt Gminy Kuślin działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.) informuje, że w dniu 30 czerwca 2009 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Turkowo, gmina Kuślin. Wykaz wywieszony jest w siedzibie Urzędu Gminy w Kuślinie, ul. E. Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin Szczegółowe informacje o przedmiotach sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy, pok. nr 21, tel. (061) 44 72 724. Osoby,... więcej...

Przemarsz Choragwi Rycerskiej z Taborami

Aktualności | 06 lipca 2009 09:53 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

W dniu 3 lipca tj. piątek Złoczew odwiedzili wyjątkowi goście, za sprawa których Zloczewiacy na chwilę mogli przenieść się w odległe historycznie czasy. Tuż przed południem do Złoczewa wjechała Chorągiew Rycerska z taborami, która zmierza na inscenizację bitwy pod Grunwaldem z 1410 r. Z ojni rycerze z Polski i Czech oraz koniuszy, giermkowie kobiety i dzieci zostali powitani po staropolsku chlebem i solą w centrum miasta, skąd ruszyli do złoczewskiego parku, gdzie zatrzymali się by posilić się, napoić konie i odpocząć przed dalszą drogą. Mieszkańcy mieli... więcej...

Aby mieszkańcom żyło się wygodniej

Aktualności | 03 lipca 2009 14:32 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Aby mieszkańcom żyło się wygodniej Jednym z najpoważniejszych problemów w każdej gminie jest stan dróg. Dlatego też władze samorządowe podejmują starania, aby pozyskiwać środki zewnętrzne na ich modernizację. Niebawem droga gminna Chojno – Lubianki – Głęboczek zyska asfaltową nawierzchnię. Wykonawcą inwestycji zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lipnie, które zakończy prace najpóźniej na początku września. Wszystko jednak wskazuje na to, że mieszkańcy będą korzystać z nowej drogi już w lipcu. Przebudowa... więcej...

Sprawozdanie z realizacji profilaktycznego programu zdrowotnego poprawy stanu zdrowia jamy ustnej i zapobiegania próchnicy dla uczniów z gminy Regimin na rok 2008/2009

Aktualności | 02 lipca 2009 12:28 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROFILAKTYCZNEGO PROGRAMU ZDROWOTNEGO POPRAWY STANU ZDROWIA JAMY USTNEJ I ZAPOBIEGANIA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW Z GMINY REGIMIN NA ROK 2008/2009 I. MONITOROWANIE - liczba uczniów u których przeprowadzono profilaktyczne badanie stomatologiczne - 553 - liczba dzieci klas „0", „I", „II", u których przeprowadzono lakowanie zębów "6"- 78 - liczba zalakowanych zębów "6" ogółem - 196 - liczba dzieci 11, 12, 13-letnich, u których przeprowadzono lakowanie zębów "7" - 81 - liczba zalakowanych... więcej...

Ogłoszenie - przerwa w dostawie wody

Aktualności | 01 lipca 2009 10:59 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

W związku z planowanymi pracami przy remoncie mostu na ul: Jaśkiewicza w Lwówku Śląskim, w dniu 3 lipca 2009 roku / piątek / od godziny 2100 do dnia 4 lipca 2009 roku / sobota / do godziny 1000 nastąpi przerwa w dostawie wody dla miasta Lwówek Śląski oraz wsi Płóczki Dolne i Radłówka. /zgodnie z § 10 Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków „o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody Zakład powinien poinformować odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej... więcej...

Zarządzenie Nr 38/2009 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Aktualności | 29 czerwca 2009 08:04 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Zarządzenie Nr 38/2009 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr. 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Kowale Oleckie Nr XXII/156/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie określenia trybu i zasad postępowania w zakresie udzielania... więcej...

Wręczenie aktów powierzenia funkcji dyrektorskich.

Aktualności | 26 czerwca 2009 15:22 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

W dniu 26 czerwca 2009 roku Burmistrz Białej Rawskiej Pan Bogdan Pietrzak dokonał uroczystego wręczenia aktów powierzenia funkcji dyrektorskich na kolejną, pięcioletnią kadencję: Pani Katarzynie Charzewskiej – dyrektorowi Przedszkola w Białej Rawskiej Pani Bogumile Dan Woronieckiej – dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej. Z dniem 31 sierpnia 2009 roku upływa okres powierzenia funkcji kierowniczej w/w dyrektorom, wyłonionym pięć lat temu na to stanowisko w drodze konkursu ofert. Po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych i Rad... więcej...

Przed premierowy pokaz filmu - Dzień Świąteczny

Aktualności | 26 czerwca 2009 15:19 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Prapremiera filmu w reżyserii młodego bialszczanina. 28 czerwca (niedziela) od godz. 12.00 do godz. 14.00 w bialskim kinie odbędzie się projekcja filmu „Dzień Świąteczny”. Seanse będą odbywać się co pół godziny w kinie "Zbyszko" reżyseria Łukasz Chojecki w roli głównej Wojciech Siemion Serdecznie zapraszamy ... więcej...