Bazagmin.pl

Aktualności

„Kronika wsi Lekówiec”

Aktualności | 19 września 2008 13:06 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Przez prawie trzy lata Pan Lech Perzanowski zbierał materiały do swojej „Kroniki wsi Lekówiec”. Gromadził relacje i wspomnienia, zdjęcia, informacje na temat losów obecnych i byłych mieszkańców tej niewielkiej i bardzo rozproszonej miejscowości, leżącej na terenie gminy Regimin. Ukoronowaniem żmudnej pracy jest książka, którą dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Gminy i pomocy Wójta Lecha Zduńczyka wydrukował jeden z ciechanowskich zakładów poligraficznych. Jej prezentacja była okazją do spotkania autora, urodzonego i do dzisiaj... więcej...

Tygodniowy plan zajęć Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej

Aktualności | 17 września 2008 14:12 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Tygodniowy plan zajęć Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej czynny: wtorek - piątek w godz.12.oo – 20.oo sobota w godz. 9.oo – 17.oo poniedziałek 17.oo – 20.oo – Trening tenisa stołowego – /gimnazjum/ 17.15 – 18.15 – Trening karate – /sala widowiskowa MGOK / 16.oo – 20.3o – Kurs języka angielskiego dla dorosłych wtorek 14.oo – 19.oo – Młodzieżowy Klub Rozrywki – bilard, tenis stołowy itp. 16.oo – 17.oo – Nauka gry na gitarze gr. I 17.oo – 19.3o – Zajęcia plastyczne... więcej...

Sprawozdanie z akcji „Zachowaj Trzeźwy umysł” przeprowadzonej w Gminnym Zespole Szkół w Regiminie oraz w Szkole Podstawowej w Szulmierzu

Aktualności | 17 września 2008 12:42 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Sprawozdanie z akcji „Zachowaj Trzeźwy umysł” przeprowadzonej w Gminnym Zespole Szkół w Regiminie oraz w Szkole Podstawowej w Szulmierzu Akcja „Zachowaj Trzeźwy Umysł” trwała w Gminnym Zespole Szkół od 26 kwietnia do 20 czerwca 2008 roku. Przystąpili do niej uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum . Pierwszym etapem działań było stworzenie programu, który promowałby profilaktykę uzależnień oraz zdrowy tryb życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Nadrzędnym celem programu było upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych. Za... więcej...

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY POSIADAJĄCY ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH !!

Aktualności | 17 września 2008 09:02 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Przypominamy o obowiązku wniesienia opłaty III raty zakorzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wterminie do dnia 30 września 2008 roku do kasy Urzędu Miasta Biała Rawska lub na rachunek bankowy, na podstawie art 111 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości iprzeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 07 Nr 70 poz. 473 z późn. zm.). Przedsiębiorcy, którzy nie dokonają opłaty w terminie na podstawie art. 18 ust. 12 w/w ustawy, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wygasną z dniem 01 października 2008 roku. ... więcej...

„SPRZĄTANIE ŚWIATA – Polska 2008” 18-20 września 2008r.

Aktualności | 17 września 2008 08:28 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

„SPRZĄTANIE ŚWIATA – Polska 2008” 18-19-20 września 2008r. Zgodnie z wieloletnią tradycją Burmistrz Biała Rawska proponuje dni 18-19-20 września 2008r. wykorzystać na jesienne porządki. W tych dniach czynne będzie składowisko odpadów w miejscowości Rokszyce Nowe w godzinach od 8°° do 16°°. Śmieci powinny być posegregowane i będą przyjmowane bezpłatnie! Akcja skierowana jest do mieszkańców miasta i gminy Biała Rawska, a wszystkim biorącym udział w akcji Urząd zapewnia worki na śmieci. Po odbiór worków i rękawic... więcej...

nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach obszaru „A” programu PFRON

Aktualności | 16 września 2008 13:58 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Biała Rawska, dnia 16.09.2008 r. Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach obszaru „A” programu PFRON pt.„Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkałe gminy wiejskie oraz gminy wiejsko-miejskie” O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która: 1. posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 2. pobiera... więcej...

Biblia w drewnie dorobek twórczy Kazimierza Włochacza.

Aktualności | 16 września 2008 11:02 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

W piątkowy wieczór (5 września 2008 r.) w Złoczewskim pałacu odbyło się spotkanie z twórcą ludowym Kazimierzem Włochaczem. Przybyli na spotkanie mieli możliwość obejrzeć tylko cześć z prac artysty, które składały się na wystawę tematyczną - „Biblia w drewnie". Spotkanie rozpoczęto od toastu za zdrowie i za twórczość artysty. Na ręce Pana Kazimierza złożono kwiaty i życzenia. Burmistrz Miasta Złoczewa wręczył twórcy lokalny prezent w postaci oprawionego zdjęcia. Wyrażanie poruszony Pan Kazimierz podziękował zgromadzonym, a... więcej...

Starosta podziękował

Aktualności | 16 września 2008 08:48 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Starosta podziękował Wieniec dożynkowy wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Chrostkowie reprezentował powiat lipnowski w konkursie na najładniejszy wieniec wykonany w stylu tradycyjnym, który odbywał się w ramach dożynek wojewódzkich. Spotkał się on z dużym uznaniem komisji konkursowej, co zaowocowało drugim miejscem. Gospodynie już teraz deklarują, że za rok powalczą o zwycięstwo. Niedawno odwiedził je starosta lipnowski Krzysztof Baranowski i podziękował za trud włożony w przygotowanie tego prawdziwego działa sztuki. Małgorzata Chojnicka ... więcej...

Seminarium na temat produkcji zdrowej żywności

Aktualności | 15 września 2008 19:35 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

<!-- /* Font Definitions */ @font-face @font-face /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal .MsoChpDefault @page Section1 div.Section1 --> SEMINARIUM - Produkcja żywności ekologicznej W dniu 26 sierpnia 2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rząśniku ul. Jesionowa 3 odbyło się seminarium na temat produkcji żywności ekologicznej. Organizatorem spotkania był Społeczny Instytut Ekologiczny. Uczestnikami spotkania w ramach projektu „ Między Bugiem a Narwią „ byli przedstawiciele z gmin biorących udział w projekcie a położonych między... więcej...

Gminne Centrum Kultury-uroczystość otwarcia

Aktualności | 15 września 2008 19:17 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

FESTYN w RZĄŚNIKU Uroczyste otwarcie Gminnego Centrum Kultury odbyło się w dniu 29 czerwca 2008 r. Na uroczystości obecni byli Wicemarszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej- Jarosław Kalinowski oraz władze powiatu wyszkowskiego i wójtowie gmin. Obecni byli również dyrektorzy szkół i zakładów pracy które działają na naszym terenie. Obecnością swoją zaszczycili nas proboszczowie z Parafii Rząśnik i Lubiel. W festynie wzięli udział licznie przybyli mieszkańcy Gminy Rząśnik ... więcej...

Porządek obrad XV Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 23 września 2008r.

Aktualności | 15 września 2008 13:44 | Publikujący: Urząd Gminy w Bobrownikach

Bo owniki, dnia 15.09.2008r. Pan/i/ ....................................................... Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Zwołuję na dzień 23 września 2008 roku (wtorek) na godz.10,00 XV Sesję Rady Gminy Bo owniki. Porządek o ad : 1. Otwarcia o ad i stwierdzenie quorum. 2. Wybór Sekretarza o ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy. 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy Bo owniki. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu... więcej...

Zawiadomienie-komisja (18 wrześnień 2008 r.)

Aktualności | 12 września 2008 12:53 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamiają, że w dniu 18 września 2008 roku o godzinie 900 w świetlicy Urzędu Miasta Biała Rawska odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu Gminy Biała Rawska za I półrocze 2008 roku. 4. Wyrażenie opinii do projektu... więcej...

Proponowany porządek obrad XXIV sesji Rady Miejskiej na dzień 19 września 2008 roku

Aktualności | 12 września 2008 12:51 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ z w o ł u j ę XXIV sesję Rady Miejskiej na dzień 19 września 2008 roku o godzinie 830 w świetlicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. Proponowany porządek o ad: 1. Otwarcie XXIV sesji Rady Miejskiej. 2. Przyjęcie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokołu Nr XXIII/08 z sesji w dniu 31.07.2008 r. 4. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami. 5. Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu „Najczystsza... więcej...

Spotkanie organizacyjne dotyczące treningów karate

Aktualności | 12 września 2008 11:14 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

15 września o godzinie 17:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się spotkanie organizacyjne dotyczące treningów karate z p. Adamem Sopczakiem (II dan - czarny pas). Zapraszamy dzieci ze Szkół Podstawowych.... więcej...