Bazagmin.pl

Aktualności

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Aktualności | 18 maja 2010 13:15 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego-zarządzenie Wójta Nr 21/2010 z dnia 18 maja 2010 r. ... więcej...

Uroczyste nadanie obywatelstwa Miasta Złoczewa Siostrom Kamedułkom

Aktualności | 18 maja 2010 11:03 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

W sobotę 15 maja klasztorne mury były świadkiem niecodziennej uroczystości – nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta - Mniszkom Kamedułkom, które myślami i modlitwą towarzyszą mieszkańcom Miasta i Gminy Złoczew od ponad 60 – lat. Decyzję o przyznaniu tego zaszczytnego tytułu w styczniu . podjęła Rada Miejska w Złoczewie, popierając pomysł mieszkańca Złoczewa, Piotra Leśniewicza. Uroczystość miała charakter bardzo kameralny i rozpoczęła się Mszą Świętą koncele owaną przez zaproszonych księży. Po jej zakończeniu miały miejsce wystąpienia... więcej...

Odznaczenie Sztandaru Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Wrzesnia 1939 r. w Stolcu

Aktualności | 18 maja 2010 10:53 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

13 maja 2010 r. Szkoła Podstawowa w Stolcu upamiętniła 65 rocznicę zakończenia II wojny światowej. Uczniowie przygotowali montaż słowno - muzyczny oraz odtworzyli kronikę wojenną. Uroczystośc była okazją do odznaczenia sztandaru szkoły odznaką za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Wsród znakomitych zaproszonych gości byli przedstawiciele ZKRP oraz ZBWP, były wiec wzruszające pełne wspomnień przemówienia i gorące podziękowania dla młodzieży za pamięć o ludziach, którzy walczyli... więcej...

I etap konkursu wiedzy o odnawialnych źródłach energii

Aktualności | 14 maja 2010 14:27 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

10 maja odbył się I etap konkursu wiedzy o odnawialnych źródłach energii przeprowadzany we wszystkich szkołach podstawowych oraz gimnazjum w gminie Do zyca. Do II etapu konkursu dostało się 35 osób z najlepszymi wynikami uzyskanymi w teście wiedzy. Oto lista laureatów I etapu konkursu oraz materiały edukacyjne niezbędne do przygotowania się do testu II etapu konkursu. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie konkursu!... więcej...

Pożar w Przedszkolu Samorządowym w Wieliczkach

Aktualności | 14 maja 2010 14:16 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

W dniu 11 maja 2010 roku, około godziny 10:30 Powiatowe Stanowisko Kierowania PSP w Olecku otrzymało zgłoszenie o pożarze w budynku przedszkola samorządowego w Wieliczkach. Na miejsce zadysponowano 2 zastępy z JRG PSP Olecko i jeden zastęp OSP Wieliczki. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że do pożaru doszło w pomieszczeniach kuchennych, ale zadymienie objęło cały budynek przedszkola. Dyrektor poinformował strażaków, że w środku znajduje się jeden z jego pracowników. Na szczęście były to tylko ćwiczenia. Ewakuację dzieci i personelu z zagrożonego... więcej...

Decyzja środowiskowa - 6 kurników w Starych Kosinach

Aktualności | 14 maja 2010 13:37 | Publikujący: Urząd Gminy Wiśniewo

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt. 1, art. 75 ust.1 pkt. 4 oraz art.82 i art.85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 2 ust.1 pkt 43 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 20004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia... więcej...

Spotkanie autorskie z poetką Anną Baśnik

Aktualności | 14 maja 2010 09:29 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

W Filii Bibliotecznej w Unikowie 13 maja 2010r. odbyło się spotkanie autorskie z poetką Anną Baśnik. Uczestnikami spotkania byli uczniowie klas IV- VI ze Szkoły Podstawowej w Unikowie. Pani Ania oprócz prezentacji swoich utworów zachęcała młodzież do pisania wierszy (niekoniecznie tylko do szuflady) i udziału w konkursach poetyckich. Udzielała rad jak pisać wiersze tak zwane białe, czyli bez rymu. Spotkanie z poetką upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Kierownik FB wUnikowie - pani Anna Sworowska - ma nadzieję , że spotkania autorskie w bibliotece będą... więcej...

BIBLIOTEKA –SŁOWA, DŹWIĘKI, OBRAZY czyli Tydzień Bibliotek

Aktualności | 11 maja 2010 08:47 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek przypadający na 8 maja, jak co roku rozpoczyna bibliotekarskie święto czyli wielką akcję popularyzacji książki i czytelnictwa pod nazwą TYDZIEŃ BIBLIOTEK 8 - 15 maja. Akcja ta realizowana jest już po raz siódmy, a w tym roku pod hasłem "BIBLIOTEKA – SŁOWA, DŹWIĘKI, OBRAZY". Współczesna biblioteka bowiem stopniowo przestaje być wyłącznie zbiorem książek i czasopism drukowanych, a staje się miejscem gdzie czytelnik angażuje swoje zmysły: słuch, wzrok, dotyk. Złoczewska Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna i jej filie zaplanowały... więcej...

INFORMACJA WÓJTA GMINY HARASIUKI o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie

Aktualności | 10 maja 2010 15:18 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

INFORMACJA WÓJTA GMINY HARASIUKI o zamiarze dokonania podziału nieruchomościo nieuregulowanym stanie prawnym. Stosownie do art. 97a pkt. 1 w związku z art. 97 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i n f o r m u j ę o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działki nr 886 o pow. 0,08 ha położonej w o ębie Łazory, gmina Harasiuki. W myśl art. 97a pkt. 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia... więcej...

Informacja ze spotkania Wójta Gminy z uczniami i mieszkańcami Komorowa

Aktualności | 08 maja 2010 08:31 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Informacja ze spotkania Wójta Gminy Rząśnik z uczniami i mieszkańcami Komorowa W dniu 6 maja 2010 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie odbyło się spotkanie Wójta Gminy Rząśnik Jana Kozona z uczniami i mieszkańcami Komorowa. Powodem spotkania były osiągnięcia sportowe uczniów szkoły. W Powiatowych Zawodach Halowej Piłki Nożnej w Wyszkowie uczniowie Szkoły w Komorowie zajęli I miejsce. Wójt Gminy podziękował zawodnikom i rodzicom za osiągnięte sukcesy sportowe wręczając dyplomy uznania wraz z nagrodami. Poinformował również,... więcej...

Razem możemy więcej w trakcie realizacji

Aktualności | 07 maja 2010 15:04 | Publikujący: Urząd Gminy w Wilczynie

Gmina Wilczyn jest w trakcie realizacji projektu „Razem możemy więcej” współfinansowanego z przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy projektu z ogromnym zaangażowaniem biorą udział w warsztatach psychologicznych i spotkaniach z doradcą zawodowym. Warsztaty prowadzone są głównie w formie ćwiczeniowej. Mają na celu lepsze poznanie siebie, swych słabości oraz mocnych stron. Ich zadaniem jest również nabycie umiejętności prawidłowej komunikacji interpersonalnej czy negocjacji z ludźmi. Kolejnym etapem projektu... więcej...

Majowy turniej piłki nożnej szkół podstwowych klas I-III

Aktualności | 07 maja 2010 13:44 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Majowy turniej piłki nożnej szkół podstwowych klas I-III . Sośnica Galew Do zyca/Polskie Olędry/ Strzyżew Koźminiec wszystkie drużyny otrzymały puchary i medale. Mecze sędziowali: Tomasz Lewandowicz i Marek Szewczyk. ... więcej...