Bazagmin.pl

Aktualności

Spotkanie informacyjno – instruktażowe dla rolników z gminy Wieliczki, którzy prowadzą gospodarstwo rolne i są ubezpieczeni w KRUS

Aktualności | 04 grudnia 2009 14:56 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Placówka Terenowa w Olecku ul. Armii Krajowej 25, 19 - 400 Olecko tel./fax: (0-87) 520-43-10 http://www.krus.gov.pl/ e-mail: olecko@krus.gov.pl Olecko, 04.12.2009r. OGŁOSZENIE Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Olecku informuje, że w dniu 14.12.2009r. o godz. 10:00 w budynku GOK w Wieliczkach odbędzie się spotkanie informacyjno – instruktażowe dla rolników z gminy Wieliczki, którzy prowadzą gospodarstwo rolne i są ubezpieczeni w KRUS. Tematem spotkania będzie omówienie... więcej...

Herb Gminy Złoczew - nowy wizerunek!!

Aktualności | 03 grudnia 2009 14:14 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Uwzględniając opinię Komisji Heraldycznej działającą przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącą projektu herbu i flagi Gminy Złoczew, uchwałą nr XXXVII/240/09 z 30 września 2009 r. Rada Miejska w Złoczewie ustanowiła herb Gminy Złoczew dla wizerunku którego przyjęto tarczę herbową późnogotycką. Na niebieskim tle tarczy postać św. Andrzeja w białych szatach, ze złota aureolą i czarnym krzyżem w kształcie litery X oraz 2 literami w kolorze złotym - S A, rozmieszczonymi po bokach postaci. Jednocześnie traci moc uchwała nr II/19/90 z dnia... więcej...

XLV Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo - 30 grudnia 2009r.

Aktualności | 03 grudnia 2009 11:14 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

Kolejna , a zarazem ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej Gniewkowo zaplanowana została na dzień 30 grudnia 2009r. Sesja zaplanowana została w częściach : -roboczej , która ma się odbyć w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego i rozpocząć o godz. 11:00, -uroczystej - przewidzianej od godz. 15:00 w auli MGOKSiR w Gniewkowie przy ul.Dworocowej 5 . Zgodnie z planem pracy Rady tematem o ad części roboczej będzie budżet Gminy na rok 2010 oraz sprawozdania z działalności Rady, Burmistrza i Komisji . Proponowany porządek o ad: Część robocza : 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,... więcej...

Bokserskie mistrzostwa w Regiminie

Aktualności | 03 grudnia 2009 11:14 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Hala sportowa w Regiminie była miejscem jednej z największych imprez sportowych, jakie zorganizowane zostały w 2009 roku na terenie powiatu ciechanowskiego. 28 i 29 listopada na nowoczesnym ringu bokserskim rozegrane zostały tutaj Mistrzostwa Mazowsza Młodzików w boksie, na które przyjechali zawodnicy reprezentujący 10 klubów pięściarskich z całego Mazowsza. W ciągu dwóch dni odbyło się ponad 30 walk, tak mistrzowskich, jak i towarzyskich. Mistrzostwom towarzyszyło bardzo duże zainteresowanie kibiców, bowiem przez regimiński obiekt przewinęło... więcej...

Zawiadomienie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego (09.12.2009r).

Aktualności | 03 grudnia 2009 10:43 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 09 grudnia 2009 roku o godzinie 1200 odbędzie się posiedzenie w/w Komisji w pok. nr 14 Urzędu Miasta w Białej Rawskiej. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Wyrażenie opinii w sprawie umorzenia zaległości czynszowych. 4. Zapoznanie się i omówienie projektu budżetu Gminy Biała Rawska na 2010 rok. 5. Sprawy różne. 6. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Piotr Karwecki ... więcej...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

Aktualności | 02 grudnia 2009 12:19 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy uprzejmie zaprasza na trzydziestą siódmą zwyczajną sesję Rady Gminy Rząśnik, która odbędzie się w dniu 10 grudnia 2009 roku o godz.900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z proponowanym porządkiem o ad: 1. Otwarcie o ad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokołu z o ad XXXVI sesji Rady Gminy. 4. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami. 5. Zapytania radnych. 6. Uchwalenie budżetu Gminy na 2010 rok 7. Podjęcie uchwał: a/ w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania... więcej...

Zawiadomienie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (01.12.2009r)

Aktualności | 30 listopada 2009 08:41 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Z AW I A D O M I E N I E --------------------------------------------- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 01 grudnia 2009 roku od godziny 1100 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Udział przy odbiorze dróg gminnych na terenie Gminy Biała Rawska, na których realizowane były makadany. 4. Przyjęcie protokołu Nr 34/09 z dnia 07.10.2009 r. oraz Nr 35/09 z dnia 28.10.2009r. 5. Sprawy różne. 6.... więcej...

„Dziękuje, nie piję, nie palę , nie biorę…” – nowy program profilaktyczny w GZS w Regiminie

Aktualności | 27 listopada 2009 08:39 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Od października w Gminnym Zespole Szkół w Regiminie jest realizowany projekt edukacyjny dotyczący profilaktyki uzależnień „Dziękuje, nie piję, nie palę , nie biorę…”. Projekt jest skierowany do uczniów klas VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum. Uczniowie z obu szkół miały możliwość obejrzenia spektaklów profilaktycznych („Trzeźwe spojrzenie” w gimnazjum i „Używki to fałszywki” w szkole podstawowej); ponadto uczestniczyły w warsztatach profilaktycznych na temat szkodliwości stosowania używek i kształcenia... więcej...

Informacja o wynikach poszukiwania pracownika do OPS w Wólce

Aktualności | 27 listopada 2009 08:01 | Publikujący: Gmina Wólka

Wólka, dn. 27.11.2009 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce Informacja o wynikach poszukiwania pracownika na stanowisko pracy podinspektor ds. księgowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce Informuję, że w wyniku poszukiwania pracownika. na stanowisko pracy podinspektor ds. księgowych zatrudniony został Pan Marcin Jabłoński zam. Pliszczyn. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Sławomir Włosek ... więcej...

Gimnazjum świętowało swoje dziesięciolecie

Aktualności | 25 listopada 2009 12:30 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Gimnazjum świętowało swoje dziesięciolecie W minioną sobotę Publiczne Gimnazjum w Chrostkowie obchodziło swój pierwszy okrągły jubileusz. Świętowanie rozpoczęto od mszy świętej w miejscowym kościele pw. św. Barbary, po której uczestnicy uroczystości spotkali się w szkole. Tam dyrektor Bożena Cylc przybliżyła historię kierowanej przez siebie placówki, pochwaliła się sukcesami gimnazjalistów oraz podziękowała władzom samorządowym, sponsorom i rodzicom. W tym stosunkowo krótkim czasie wybudowano nowy budynek na potrzeby gimnazjum oraz... więcej...

Lubią wiersze Brzechwy

Aktualności | 25 listopada 2009 11:57 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Lubią wiersze Brzechwy W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Chrostkowie odbył się konkurs pod hasłem „Brzechwa dzieciom”, skierowany do uczniów klas II i III. Oprócz gospodarzy wzięły w nim udział drużyny ze szkół podstawowych w Nowej Wsi i Stalmierzu. Uczestnicy musieli wykazać się do ą znajomością wierszy Jana Brzechwy. Okazało się, że poeta ten nie sprawia swoim wielbicielom większych trudności. Pierwsze miejsce zajęły ex aequo drużyny z Chrostkowa, drugie klasa II ze Stalmierza, a trzecie ich starsi koledzy. Nagrody ufundowała Gminna... więcej...