Bazagmin.pl

Aktualności

O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z A G N I E W K O W A z dnia 22 lipca 2011r w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Aktualności | 22 lipca 2011 09:48 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z A G N I E W K O W A z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz.2782 z późn zm./. o g ł a s z a m co, następuje: Z zasobu nieruchomości gminy Gniewkowo przeznaczone zostały do sprzedaży w trybie przetargu następujące nieruchomości : Lipie - prawo własności nieruchomości niezabudowanej - działka nr 43/12 o powierzchni... więcej...

Promesa dla Lwówka Śląskiego

Aktualności | 21 lipca 2011 12:15 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

W dniu 20 lipca 2011 w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu odbyło się wręczenie promes środków finansowych pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Gmina Lwówek Śląski otrzymała środki finansowe w wysokości 700.000 zł., które zostaną przeznaczone na remonty dróg na terenach wiejskich uszkodzonych w wyniku powodzi, która wystąpiła na terenie Gminy Lwówek Śląski w okresie 06-08.08.2010 oraz 27-28.09.2010 roku.... więcej...

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 25 lipca (poniedziałek) 2011 r. o godz. 14:00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Aktualności | 19 lipca 2011 14:47 | Publikujący: Urząd Gminy w Białowieży

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Projekt lasów ochronnych. 2. Analiza materiałów sesyjnych. 3. Sprawy różne. Zaproszeni goście: 1. Wojciech Niedzielski Nadleśniczy Nadleśnictwa Białowieża. 2. Ala Bajko Skarbnik Gminy Białowieża. 3. Albert Waldemar Litwinowicz Wójt Gminy Białowieża. 4. Dariusz Dutkowski Z-ca Wójta Gminy Białowieża. Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Eugeniusz Superson... więcej...

Kolejna edycja konkursów ekologicznych ogłoszona!

Aktualności | 19 lipca 2011 12:28 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Poważne efekty, jakimi zakończyły się cztery poprzednie edycje konkursów zbiórki makulatury i zużytych baterii, jakie ogłaszał dla szkół Wójt Gminy Regimin spowodowały, że cieszą się one wielkim uznaniem władz powiatu i województwa. Przez cztery kolejne lata do utylizacji trafiło już ok. 800 kg niebezpiecznych baterii i ponad 60 ton makulatury! 18 lipca 2011 r. Wójt Gminy ogłosił kolejną, piątą już edycję konkursów „Chroń środowisko -zbieraj baterie” oraz „ Ratuj drzewa – zbieraj makulaturę” skierowana... więcej...

Dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych”

Aktualności | 19 lipca 2011 10:38 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych”, Gmina i Miasto Lwówek Śląski uzyskała wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o łącznej wysokości 965.000,00 zł w tym dotacja 320.000,00 zł oraz pożyczka 645.000,00 zł. Ogólna wartość zadania wyniosła 1.694.092,35 zł. http://www.wfosigw.wroclaw.pl/... więcej...

Ogłoszenie - dzierżawa pomieszczenia

OGŁOSZENIE Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Słowackiego 9-9B w Sianowie wydzierżawi pomieszczenie o pow. 22,70 m2 (po byłej hydroforni) znajdujące się w piwnicy w budynku. W zamian za przeprowadzenie remontu dzierżawca zostanie zwolniony z opłat za dzierżawę (okres zwolnienia z opłat - po uzgodnieniu z Wspólnotą Mieszkaniową).... więcej...

Ogłoszenie o umorzeniu odsetek

Sianów, dnia 14.07.2011r. O G Ł O S Z E N I E Zakład Budżetowy Administracji Budynków Komunalnych w Sianowie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 191/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 29.06.2011r., jeżeli najemca lokalu mieszkalnego komunalnego zapłaci w terminie od 15 lipca 2011r. do 31.08.2011r. pełną zaległość główną opłat z tytułu czynszu najmu i opłat za media za zajmowany lokal, wówczas umorzeniu podlegają naliczone odsetki.... więcej...

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Aktualności | 18 lipca 2011 15:46 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań został zakończony 30 czerwca 2011r. Pragniemy wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia NSP na terenie Gminy Pniewy serdecznie podziękować. Wójt - Gminny Komisarz Spisowy dziękuje wszystkim sołtysom, którzy przeprowadzili w terminie akcję informacyjną, mieszkańcom którzy bardzo pozytywnie odnosili się do rachmistrzów spisowych i udzielali bardzo wyczerpujących odpowiedzi.... więcej...

Od dziś ARiMR przyjmuje wnioski o wsparcie na odbudowę gospodarstw zniszczonych przez klęski żywiołowe

Aktualności | 18 lipca 2011 14:59 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Kołodziej poinformował za pośrednictwem strony internetowej ARiMR oraz dziennika o zasięgu ogólnopolskim, o terminie przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy z działania \"Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych\". Od 18 lipca do 29 sierpnia 2011 r., rolnicymogą składać wnioski o przyznanie wsparcia na przywrócenie potencjału produkcji gospodarstw rolnych, zniszczonego w wyniku wystąpienia... więcej...

Zaproszenie na festyn dn. 24 lipca 2011r. o g. 13.00 - Wólka, Restauracja GOŚCINIEC - wstęp wolny

Aktualności | 15 lipca 2011 10:14 | Publikujący: Gmina Wólka

Restauracja „Gościniec” Halina Ratajewska serdecznie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na „Festyn w Ogrodzie” objęty Honorowym Patronatem Wójta Gminy Wólka W programie przewidziano wiele atrakcji dla dzieci, w tym zabawy, pokazy cyrkowe, karaoke, konkursy z nagrodami i loterie- całkowity dochód z festynu przeznaczony zostanie dla dzieci, które ucierpiały w wyniku ubiegłorocznych powodzi. Restauracja „Gościniec” 24 lipca 2011r. o g. 13.00 WSTĘP WOLNY... więcej...

X nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilczyn

Aktualności | 15 lipca 2011 07:42 | Publikujący: Urząd Gminy w Wilczynie

Wilczyn, dn. 14.07.2011 r. Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, oraz § 27 ust. 4 Statutu Gminy Wilczyn /Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 39, poz. 738 oraz 747, z 2007 r. Nr 17, poz. 450 oraz z 2010 r. Nr 158, poz. 3001/, z w o ł u j ę X nadzwyczajną sesję Rady Gminy Wilczyn w dniu 18 lipca 2011 r. o godz. 09.00 /poniedziałek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wilczynie. Proponowany porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Przyjęcie... więcej...

Konkurs - Sołtys Roku Woj. Kujawsko – Pomorskiego 2011

Aktualności | 14 lipca 2011 12:04 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Celem Konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów z terenu woj. kujawsko – pomorskiego, którzy podejmują działania na rzecz integracji społeczności lokalnej, dbają o rozwój sołectwa i gminy. Mieszkańcy powiatu, zgodnie z zapisami regulaminu konkursu, mają okazję zgłosić do konkursu kandydatury aktywnych sołtysów, których sylwetki warto wypromować jako przykład samorządności. Konkurs promowany będzie przez Telewizję Polską Oddział Regionalny w Bydgoszczy. W pierwszym etapie konkursu zgodnie z zapisami regulaminu, wyłonionych... więcej...

Wójt Gminy Kowale Oleckie podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Aktualności | 14 lipca 2011 10:35 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU Wójt Gminy Kowale Oleckie, działając na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(j.t.Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, położonych na terenie Gminy Kowale Oleckie- zarządzenie Wójta nr 54/2011.... więcej...

Odbiór drogi

Aktualności | 13 lipca 2011 11:57 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

W dniu 12 lipca odbyło się oficjalne oddanie do użytku drogi gminnej Dą ówka- Daszew. Jest to ciąg jezdny o długości 562 m. Na tym odcinku położony został asfalt. Pracę zostały wykonane przez firmę Fedro z siedzibą w Osiecku, która została wy ana w drodze przetargu. Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali Pan Wiesław Nasiłowski – Wójt Gminy Pniewy, Pani Zofia Rokosz- Przewodnicząca Rady Gminy, Sołtys wsi Dą ówka- Pani Teresa Szymańska i Sołtys wsi Daszew- Pani Barbara Kowalska, W uroczystości wzięli również udział Inspektor Nadzoru-... więcej...