Bazagmin.pl

Aktualności

Zaproszenie na festyn Dzień Ziemniaka

Aktualności | 14 września 2009 13:36 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Ochotnicza Straż Pożarna w Ochudnie zaprasza na festyn "Dzień Ziemniaka" dnia 27 IX (Niedziela) godz. 14-22 Remiza Strażacka w Ochudnie Program imprezy: Przywitanie wszystkich uczestników Wysłuchanie krótkiej bajki o ziemniaku Informacje przyrodniczo - historyczne, konkursy dla dzieci i dorosłych - nagrody Pieczenie ziemniaków i kiełbasek w ognisku Degustacja tradycyjnych potraw wiejskich związanych z ziemniakiem, swojski pieczony chleb ze smalcem, ciasta i inne przysmaki Zabawę umili zespół "EFEKT"... więcej...

WYKAZ NR 9/2009 NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

Aktualności | 14 września 2009 11:39 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj.Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gryfów Śląski i przeznaczonej do zbycia:... więcej...

Ogloszenie nabór wniosków

Aktualności | 14 września 2009 07:59 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”... więcej...

Informacja o spotkaniu usługodawców realizujących Program PIS

Aktualności | 12 września 2009 07:17 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

INFORMACJA W dniu 9 września 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik odbyło się spotkanie usługodawców realizujących Program Integracji Społecznej z Regionalnym Konsultantem ds. realizacji Programu Panią Barbarą Pędzich. Tematem głównym spotkania była sprawa dalszej realizacji wcześniej realizowanych projektów usług społecznych, kiedy nie będzie funkcjonował Program. Uczestnicy spotkania zastanawiali się jak można dalej wykorzystywać zaangażowanie społeczne i kontynuować różne projekty. Możliwości pozyskiwania środków... więcej...

Żywność z programu.

Aktualności | 11 września 2009 11:54 | Publikujący: Gmina Wólka

INFORMACJA Gmina Wólka informuje, iż za pośrednictwem Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdniku Dużym Pierwszym oraz przy pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce realizuje w 2009 roku Program „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE”. W ramach programu dostępne będą produkty żywnościowe odbierane z Banku Żywności w Lublinie: mleko UHT, mleko w proszku, makaron świderki, krajanka, mąka, kasza jęczmienna, cukier, płatki kukurydziane, musli, ser podpuszczkowy, topiony, dania gotowe, dżem, herbatniki. Pomoc skierowana jest do osób najbardziej... więcej...

Dożynki Powiatowe - Wieliczki 2009

Aktualności | 10 września 2009 09:17 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

W sobotę, 29 sierpnia 2009 roku w Wieliczkach odbyły się Dożynki Powiatowe. Największe w roku święto rolników rozpoczęto Mszą Świętą w kościele w Cimochach. Po modlitwie uczestnicy wraz z wieńcami udali się do Wieliczek. Spod budynku Urzędu Gminy korowód dożynkowy przeszedł na stadion przy gimnazjum w Wieliczkach, gdzie odbywały się główne uroczystości. Zaproszonych gości przywitał Wójt Gminy Wieliczki – Jan Jakimowicz. Następnie starostowie dożynek (Agnieszka Masłowska z Cimoszek oraz Adam Czarniecki z Wilkas) przekazali Wójtowi... więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Aktualności | 09 września 2009 14:11 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 8 września 2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r Nr 261 poz. 2603 z późn.zm./ o g ł a s z a m co następuje: I Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Harasiuki przeznaczona została do zbycia następująca nieruchomość: - dz. nr 2208/1 o pow. 0.0026 ha położona w o ębie: Łazory II Ogłoszenie wywieszono... więcej...

Zawiadomienie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (14-15.09.2009r)

Aktualności | 09 września 2009 09:14 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Z AW I A D O M I E N I E --------------------------------------------- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniach 14 – 15 września 2009 roku od godziny 900 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Rozstrzygnięcie konkursu „Najczystsza Wieś, Najczystsza Posesja”. 4. Sprawy różne. 5. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Ryszard Szeligowski ... więcej...

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Aktualności | 07 września 2009 14:45 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego odbędą się w dniu 08 września 2009 r. w Rząśniku. Program uroczystości Godzina 12:00 Msza w kościele Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Rząśniku Godzina 13:30 Uroczystość wręczenia medali Godzina 14:30 Poczęstunek ... więcej...

Opłaty za wodę i ścieki nie wzrosną.

Aktualności | 07 września 2009 12:28 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Po bardzo wnikliwej analizie kosztów i ocenie możliwości oszczędności w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, administracja przygotowała wniosek do Rady Miejskiej w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Jak można było się spodziewać, Rada Miejska jednogłośnie podjęła stosowną uchwałę. Przekonując kierownictwo ZGKiM do „zamrożenia” cen za wodę pitną i ścieki Burmistrz mówił o podwyżkach żywności, bezrobociu, klęskach żywiołowych... więcej...

Powiększenie cmentarza parafialnego w Białej Rawskiej.

Aktualności | 07 września 2009 12:27 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

W dniu 02.09.2009 r. Burmistrz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej podpisał akt notarialny z Dziekanem Dekanatu bialskiego, Księdzem Robertem Kwatkiem na sprzedaż Parafii pod wezwaniem Św. Wojciecha w Białej Rawskiej. za symboliczną kwotę, dwóch działek na powiększenie powierzchni cmentarza parafialnego. Jedna z tych działek była własnością gminy, drugą uzyskano w trybie zamiany. Dzięki wieloletnim zabiegom powierzchnia naszego cmentarza powierzyła się o 7 tys. 273 m2 (tj. 72 ary). Urządzenie cmentarza parafialnego będzie kosztowało Parafię znaczne kwoty. (badania geologiczne,... więcej...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Aktualności | 07 września 2009 11:12 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Nazwa inwestycji: UDA-RPLD.02.04.00-00-002/09-00 „Poprawa retencji w dolinie rzeki Białki poprzez modernizację Ośrodka Sportu i Rekreacji wBiałejRawskiej” Całkowita wartość projektu: 3312352,93 PLN Kwota dofinansowania z EFRR: 2815499,99 PLN Nazwa beneficjenta: Gmina Biała Rawska Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego... więcej...