Bazagmin.pl

Aktualności

Idą święta...

Aktualności | 17 grudnia 2008 08:45 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

W Złoczewie już coraz mocniej czuć atmosferę przedświąteczną i to nie tylko za sprawą świątecznie przystrojonego miasta ale za sprawą płynących z ust do ust życzeń „Wesołych Świąt", za sprawa gorączki przedświątecznych zakupów, czy zapachów dobywających się z kuchni złoczewskich domostw. W atmosferę tą wpisują się zbliżające się I Złoczewskie Spotkania Bożonarodzeniowe (21 grudnia!!), wystawa dekoracji świątecznych, którą można oglądać w Złoczewskim Pałacu czy płyta z kolędami nagrana przez Zespół Wokalny CHORUS, dzięki... więcej...

Przewodniczący Rady uprzejmie zawiadamia, że zwołuje na dzień 30 grudnia 2008 roku o godz. 9.00 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Pawełkach XXVI sesję Rady Gminy Kochanowice V kadencji

Aktualności | 16 grudnia 2008 15:48 | Publikujący: Urząd Gminy w Kochanowicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję na dzień 30 grudnia 2008 r. o godz. 900 wSzkolnym Schronisku Młodzieżowym w Pawełkach XXVI sesję Rady Gminy Kochanowice V kadencji. Porządek obrad sesji: § Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. § Zatwierdzenie porządku obrad. 1 Przyjęcie protokołu z przebiegu XXIV sesji Rady Gminy. 2 Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach radnych podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz informacja... więcej...

Życzenia

Aktualności | 16 grudnia 2008 14:18 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Życzenia Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć wszystkim mieszkańcom Gminy Rząśnik życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. Nadchodzący Nowy Rok 2009 niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń. Krzysztof Soliwoda - Przewodniczący Rady Gminy Jan Kozon - Wójt Gminy Karol Kołakowski - Sekretarz Gminy ... więcej...

życzenia śweiąteczno-noworoczne

Aktualności | 16 grudnia 2008 08:00 | Publikujący: Gmina Herby z siedzibą w Herbach

Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego 2009 Roku pragnę złożyć wszystkim Mieszkańcom gminy Herby oraz ich Gościom najserdeczniejsze życzenia : zdrowia, radości, szczęścia, pomyślności, wzajemnego zrozumienia i jak najmniej trosk oraz samych pięknych i szczęśliwych dni. Wójt Gminy Herby mgr inż. Roman Banduch ... więcej...

Zawiadomienie - sesja (19.12.2008 roku )

Aktualności | 12 grudnia 2008 14:44 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ z w o ł u j ę XXX sesję Rady Miejskiej na dzień 19 grudnia 2008 roku o godzinie 830 w świetlicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie XXX sesji Rady Miejskiej. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/140/08 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 30 stycznia 2008 roku... więcej...

Uroczyste otwarcie kompleksu boisk ORLIK w Białej Rawskiej

Aktualności | 10 grudnia 2008 10:41 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Burmistrz Biała Rawska Bogdan Pietrzak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Biała Rawska Adam Stępniewski mają zaszczyt zaprosić na uroczystość otwarcia kompleksu boisk zrealizowanych w ramach rządowego projektu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” która odbędzie się 15 grudnia 2008 r. o godz. 10.00 w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej, ul. Mickiewicza 24 Program uroczystości  Powitanie gości  Wystąpienie zaproszonych gości  Uroczyste przecięcie wstęgi  Poświecenie obiektu  Uroczysta akademia... więcej...

XXVI sesja Rady Gminy Wilczyn

Aktualności | 05 grudnia 2008 07:44 | Publikujący: Urząd Gminy w Wilczynie

Wilczyn, 03.12.2008 r. Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ zwołuję XXVI sesję Rady Gminy Wilczyn w dniu 18 grudnia 2008 r. o godz. 9,00 / czwartek / w sali Urzędu Gminy w Wilczynie. Proponuję następujący porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Ustalenie porządku obrad. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. Wnioski i interpelacje radnych. ... więcej...

Konkurs na projekt flagi rozstrzygnięty

Aktualności | 04 grudnia 2008 20:23 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

W czwartek tj. 4 grudnia przed godziną 15 pięcioosobowa Komisja Konkursowa do oceny i wyboru projektu flagi dla Miasta i Gminy Złoczew dokonała wyboru projektu flagi dla naszego miasta i gminy. Komisja w składzie: Przewodnicząca Jadwiga Pędziwiatr - polonistka, Dyrektor Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych oraz członkowie Tomasz Bartosik - nauczyciel historii, opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej - protokolant, Aniela Bartosz - członek Zarządu Samorządu Mieszkańców Miasta Złoczewa - reprezentująca głos mieszkańców miasta, Antoni Mrowiński - zastępca przewodniczącego... więcej...

Sprawozdanie z realizacji Programu Integracji Społecznej - wyniki konkursów przeprowadzonych w roku 2008

Aktualności | 04 grudnia 2008 12:40 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Wyniki konkursów przeprowadzonych w ramach Programu Integracji Społecznej w roku 2008. Procedura konkursowa: Wójt Gminy Skulsk Zarządzeniem nr 9/08 z dnia 2 czerwca 2008 roku powołał Komisję Oceniającą upoważnioną do rozpatrzenia ofert składanych w ramach Programu Integracji Społecznej w roku 2008 w następującym składzie: Pani Kochaniecka Armela, Pani Iwona Milas, Pan Kucharski Zdzisław, Pan Jastrzębski Jan, Pan Różański Wiesław. Wyniki konkursów które odbyły się w roku 2008: 1. konkurs na realizację usług na rzecz dzieci i młodzieży w... więcej...