Bazagmin.pl

Aktualności

ZAPROSZENIE

Aktualności | 27 maja 2011 12:25 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Rada Sołecka Wsi Ochudno i Ochotnicza Straż Pożarna w Ochudnie zapraszają Dzieci z miejscowości Ochudno wraz z Rodzicami na festyn organizowany z okazji Dnia Dziecka w dniu 04 czerwca 2011 roku w Świetlicy Wiejskiej. Początek zabawy dla dzieci godzina 16:00 Od godziny 21:00 zapraszamy na zabawę taneczną. Cena biletu 5 zł. Organizatorzy zapewniają liczne atrakcje, niespodzianki i doskonałą zabawę.... więcej...

Przewodniczący Rady uprzejmie zawiadamia, że zwołuje na dzień 10 czerwca 2011 roku o godz.9.00 w sali narad Urzędu Gminy Kochanowice VII sesję Rady Gminy Kochanowice VII sesję Rady Gminy Kochanowice VI kadencji

Aktualności | 27 maja 2011 11:55 | Publikujący: Urząd Gminy w Kochanowicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję na dzień 10 czerwca 2011 r. o godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy Kochanowice VII sesję Rady Gminy Kochanowice VI kadencji. Porządek o ad sesji: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. Zatwierdzenie porządku o ad sesji. Przyjęcie protokołu z o ad V i VI sesji Rady Gminy. Informacja Przewodniczącego o działaniach radnych podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz informacja z prac komisji. Sprawozdanie... więcej...

II otwarty konkurs na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Gniewkowo rozstrzygnięty

Aktualności | 26 maja 2011 14:13 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

II otwarty konkurs na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Gniewkowo rozstrzygnięty Dnia 26 maja 2011r. w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie komisja konkursowa powołana na mocy Zarządzenia Burmistrza nr 49 z dnia 12 maja 2011 dokonała merytorycznej oceny ofert , jakie wpłynęły w II otwartym konkursie na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Gniewkowo w roku 2011. Spośród 7 złożonych ofert po uzupełnieniu aków formalnych wszystkie oferty zostały poddane ocenie merytorycznej i przedłożone Burmistrzowi Gniewkowa celem ostatecznego rozstrzygnięcia... więcej...

Posiedzenie Naukowe Towarzystwa Chirurgów Polskich Oddziału Dolnośląskiego

Aktualności | 26 maja 2011 09:21 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Dnia 20-05-2011 w Pałacu Brunów odbyło się 528 /wyjazdowe/ Posiedzenie Naukowe Towarzystwa Chirurgów Polskich Oddziału Dolnośląskiego, które zbiegło się w czasie z obchodami 65 lecia działalności Oddziału Chirurgii w Lwówku Śląskim. Organizatorem spotkania był ordynator Oddziału Chirurgii Szpitala w Lwówku Śląskim dr n.med. Marek Kaźmierczyk wraz z zespołem lekarskim. To wyróżnienie przypadło oddziałowi po 21 latach, gdyż wcześniejsze tego typu spotkanie było zorganizowane w 1990roku przez ówczesnego ordynatora chirurgii dr... więcej...

Festyn rodzinny już w najbliższą niedzielę - ZAPRASZAMY

Aktualności | 25 maja 2011 21:39 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

FESTYN RODZINNNY 29.05.2011R. WIELICZKI Stadion przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliczkach Program imprezy: 1230 – Rozpoczęcie Festynu 1235– Występ przedszkolaków 1315– Występ gimnazjalistów, 1350– Poczęstunek dla uczestników, 1400 –Występ dzieci ze szkoły podstawowej, 1430 – Występ zespołu gitarowego z Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach , Atrakcje od godziny 1100: -malowanie twarzy, -zjeżdżalnie pneumatyczne dla dzieci, -potyczki rodzinne- zawody sportowe, -ogródek z atrakcjami dla maluchów... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży we wsi Jeziora, gmina Pniewy, pow. grójecki

Aktualności | 25 maja 2011 10:44 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży we wsi Jeziora, gmina Pniewy, pow. grójecki GG.6840.2.2011 Pniewy, 23.05. 2011r. OGŁOSZENIE Urząd Gminy Pniewy działając zgodnie zart. 35 ust.1 i2 ustawy zdnia 21 sierpnia 1997r. ogospodarce nieruchomościami /Dz. U. Nr 102, poz.651 tekst jednolity z 2010 r. z późn. zm./, Uchwały nr VII/33/11 z dnia 24 marca 2011r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w o ębie Jeziora... więcej...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Pniewy

Aktualności | 25 maja 2011 10:43 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 06.06.2011r. /poniedziałek/ o godz. 10 30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy wPniewach. Proponowany porządek o ad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. 2. Przyjęcie protokółu: Nr VIII z dnia 15 kwietnia 2011r. 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami. 4. Zapytania Radnych odnośnie sprawozdania Wójta. 5. Wnioski i interpelacje. 6. Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok. 7. Informacja z wykonania budżetu... więcej...

Aktualności w Gminie Pniewy

Aktualności | 25 maja 2011 10:35 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

W ostatnim czasie Wójt Gminy Pniewy podjął wiele działań, by zapewnić mieszkańcom stabilny rozwój oraz poprawę warunków życia. Wójt Wiesław Nasiłowski jako nadrzędny cel stawia inwestycje. Działania, które obecnie realizujemy są finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej jak i własnych. Ponadto stale pracujemy nad pozyskaniem środków na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie. Ruszyły prace nad przygotowaniem i realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE realizowanego w ramach Priorytetu... więcej...

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej, które odbędzie się dnia 27 maja 2011 roku (piątek) o godz. 14:00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Aktualności | 25 maja 2011 10:33 | Publikujący: Urząd Gminy w Białowieży

Proponowany porządek: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej do ,,wsi puszczańskich”. 2. Analiza materiałów sesyjnych. 3. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej Jerzy Droń... więcej...

Zaproszenie na sesję

Aktualności | 25 maja 2011 08:19 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Do wiadomości mieszkańców gminy Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 27 maja 2011r. ( piątek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wieliczkach o ady VIII Sesji Rady Gminy Wieliczki. Proponuję następujący porządek o ad: 1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku o ad. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji. 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 4. Interpelacje radnych. 5. Zaopatrzenie mieszkańców... więcej...

Złote Gody

Aktualności | 24 maja 2011 09:17 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

W dniu 13 maja 2011r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lwówku Śląskim odbyła się uroczystość Złotych Godów. Specjalnymi medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznanymi przez Prezydenta RP zostali udekorowani Państwo Rozalia i Zenon Bartnik. Aktu dekoracji dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski Pan Ludwik Kaziów. Dostojni Jubilaci są mieszkańcami naszej gminy. Przybyli tu jak większość ówczesnych mieszkańców z odległych terenów. Pan Zenon z zamojszczyzny, Pani Rozalia z kresów /tarnopolskie/. Związek... więcej...