Bazagmin.pl

Aktualności

ZAPROSZENIE NA II SESJĘ RADY GMINY HARASIUKI

Aktualności | 29 listopada 2018 15:42 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

II SESJA VIII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 6 grudnia 2018r. o godz. 11 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Informacja o działalności bieżącej Wójta Gminy Harasiuki. 3. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie określenia przedmiotu działania komisji stałych. 4. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 5. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków iPetycji. 6. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały... więcej...

Godziny pracy urzędu - wigilia Bożego Narodzenia 2018

Aktualności | 29 listopada 2018 15:27 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

U W A G A Zgodnie z Zarządzeniem Nr 67/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 listopada 2018r. uprzejmie informujemy, że 24 grudnia 2018r. (Wigilia – poniedziałek) Urząd Gminy jest nieczynny. Ponadto informujemy, że 15 grudnia 2018r. (sobota) Urząd Gminy będzie czynny od godz. 7:30 do 13:00... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 29 listopada 2018 14:31 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2018-11-29 Znak: RPP. 6733.13.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: - art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), - art. 53 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) z a w i a d a m i a s i ę o pozytywnym uzgodnieniu projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji... więcej...

Zapytanie ofertowe

Aktualności | 29 listopada 2018 14:20 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Nabór otwarty dot. wyboru Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne Konkurs: RPWP.07.02.02‑IZ‑00‑30‑002/18... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 29 listopada 2018 14:17 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2018-11-29 Znak: RPP. 6733.13.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: - art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), - art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) z a w i a d a m i a s i ę że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia... więcej...

Zapytanie ofertowe

Aktualności | 29 listopada 2018 13:07 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

dot. wyboru Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Konkurs: RPWP.07.02.02-IZ-00-30-002/18... więcej...

Informacja

Aktualności | 29 listopada 2018 10:01 | Publikujący: Urząd Gminy Dzierzgowo

Dzierzgowo, 28.11.2018 r. GKM.041.1.2018 Informacja „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzgowo w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 9.436,96 zł.” Wójt Gminy Dzierzgowo Rafał Kuciński... więcej...

II sesja Rady Gminy Pawonków

Aktualności | 29 listopada 2018 09:24 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn.zm/ i § 7 Regulaminu Rady Gminy w Pawonkowie z w o ł u j ę II sesję Rady Gminy Pawonków w dniu 05 grudnia 2018r. /środa/ o godz.15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Pawonków przy ul. Zawadzkiego Pod linkiem https://www.youtube.com/channel/UCpfmBl7NY0RD-KJEdLfpI3w mieszkańcy mają możliwość śledzenia transmisji sesji RG na żywo natomiast pod linkiem portal dla mieszkańców http://pawonkow.rada24.pl/ mieszkańcy mają możliwość śledzenia... więcej...

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wyszkowie

Aktualności | 29 listopada 2018 08:56 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wyszkowie informuje, że w dniu 12 grudnia 2018r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wyszkowie (sala nr 8B na parterze) odbędzie się zapowiadane szkolenie w zakresie ochrony zwierząt podczas uboju z przeznaczeniem na użytek własny. Informację o terminie przeprowadzenia szkolenia zamieszczono również na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wyszkowie www.piwwyszkow.pl.... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, reprezentowanej przez Pana Andrzeja Łaszuka reprezentującego firmą A+A Projekt arch. Anita Łaszuk z siedzibą ul. Kościuszki 13/213A, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV (linia kablowa nN 0,4kV oraz złącze kablowo-pomiarowe), na terenie działki nr 170, w miej

Aktualności | 29 listopada 2018 08:18 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy zdnia 14czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, reprezentowanej przez Pana Andrzeja Łaszuka reprezentującego firmą A+A Projekt arch. Anita Łaszuk z siedzibą ul. Kościuszki 13/213A, decyzji oustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego... więcej...