Bazagmin.pl

Aktualności

UWAGA MIESZKAŃCY ! Ruszył rządowy program termomodernizacji „Czyste powietrze”

Aktualności | 03 października 2018 09:48 | Publikujący: Gmina Woźniki

UWAGA MIESZKAŃCY Ruszył rządowy program termomodernizacji „Czyste powietrze” 19 września 2018 r. rozpoczął się nabór wniosków o dotacje i niskooprocentowane pożyczki na termomodernizację (domów jednorodzinnych) w programieCzyste powietrze. Wnioski przyjmowane są w formie elektronicznej lub papierowej przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Program dotyczy wymiany pieców na ekologiczne, termomodernizacji budynków, a także zakupu i instalacji urządzeń produkujących energię ze źródeł odnawialnych,... więcej...

Realizacja projektu "Nauczanie eksperymentalne oraz indywidualizacja nauczania szansą na rozwój szkół z obszarów wiejskich w gminie Gołańcz"

Aktualności | 03 października 2018 09:05 | Publikujący: Miasto i Gmina w Gołańcz

W trzech szkołach Miasta i Gminy Gołańcz tj. w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Morakowie, Szkołe Podstawowej im Mikołaja Kopernika w Panigrodzu oraz Szkole Podstawowej im. dyr. Norberta Przybylskiego w Smogulcu jest realizowany projekt z dofinansowaniem Unijnym pn. "Nauczanie eksperymentalne oraz indywidualizacja nauczania szansą na rozwój szkół z obszarów wiejskich w gminie Gołańcz". Przystąpienie do projektu ma na celu poszerzenie wiedzy wszystkich uczniów w powyższych szkołach w zakresie wiedzy z przedmiotów ścisłych a także doposażenie... więcej...

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 1 października 2018 r.

Aktualności | 02 października 2018 15:59 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Regimin.... więcej...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

Aktualności | 02 października 2018 15:15 | Publikujący: Miasto Leżajsk

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 3 października 2018 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy obejmujące: lokal nr 23 w budynku położonym przy ul. Mickiewicza 63A przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy oraz nieruchomości gruntowe przeznaczone do dalszej dzierżawy i najmu. Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości zostały zawarte w wywieszonych wykazach. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, ul. Rynek 1, pokój 2 – Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Tel. 17 242... więcej...

Konferencja pt. „Innowacyjna Firma. Wspieramy Przedsiębiorców”

Aktualności | 02 października 2018 09:03 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Do zyca, 2018-10-02 Urząd Miejski Gminy Do zyca uprzejmie informuje o konferencji pt. „Innowacyjna Firma. Wspieramy Przedsiębiorców” Szanowni Państwo, W imieniu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (organizatora wydarzenia) serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji dla przedsiębiorców dot. wsparcia firm na realizację innowacyjnych projektów pt. "Innowacyjna Firma. Wspieramy przedsiębiorców". Wydarzenie odbędzie się dn. 9 października 2018 roku o godz. 10:00 w auli Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych w Pleszewie... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Regimin etap 1

Aktualności | 02 października 2018 08:37 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Regimin, dnia 25.09.2018 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Regimin – etap 1. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.... więcej...

Gminny Gabinet Rehabilitacyji w Rząśniku

Aktualności | 01 października 2018 13:36 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

https://bip-files.idcom-web.pl/sites/3116/wiadomosci/438438/fotos/orign/gabinet.jpg https://bip-files.idcom-web.pl/sites/3116/wiadomosci/438438/fotos/orign/gabinet1.jpg... więcej...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Aktualności | 01 października 2018 10:54 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów dn.2018.09.13 RG.6840.2.2018 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY gmina Ciechanów Nr Kw. Nr. działki Pow. w ha Cena /zł/ Przeznaczenie w planie Opis Forma sprzedaży Miejscowość KW 160A 173/1 0,1266 47 790,00 zł Brak opracowania planu zagospodarowania przestrzennego i nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Poza obszarem przewidzianym do rewitalizacji. Niezabudowana działka gruntu W drodze przetargu ustnego nieograniczonego Ujazdówek ... więcej...

Informacja - brak wody

Aktualności | 28 września 2018 17:49 | Publikujący: Gmina Radziejowice

W związku z koniecznością połączenia istniejącej sieci wodociągowej z nowowybudowanymi odcinkami sieci położonej wzdłuż trasy katowickiej w dniu 4 października 2018 r. (czwartek) w godzinach 8-16.00 nastąpi przerwa w dopływie wody we wsi Krze Duże (mieszkańcy, Helukabel, Sevroll, ITA, Dryvit, Circle K) oraz we wsi Radziejowice Parcel przy ulicy Leśnej i na ulicach odchodzących od ulicy Leśnej. Ponadto mieszkańcy posesji: Krze Duże 22, Krze Duże 15a, Krze Duże 8, Krze Duże 5, Krze Duże 4 , Krze Duże 8a będą pozbawieni dostawy wody od 4 października 2018 r. od godziny... więcej...