Bazagmin.pl

Aktualności

Informacja. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzgowo w 2017 roku.

Aktualności | 21 grudnia 2017 10:44 | Publikujący: Urząd Gminy Dzierzgowo

Dzierzgowo, 20.12.2017 r. GKM.041.1.2017 Informacja „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzgowo w 2017 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 18.725,00 zł.” Wójt Gminy Dzierzgowo Rafał Kuciński... więcej...

Ocena jakości wody.

Aktualności | 21 grudnia 2017 08:31 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

... więcej...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla orgfanizacji pozarządowych oraz klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Gniewkowo w 2018 roku.

Aktualności | 20 grudnia 2017 11:07 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

https://panel.idcom-web.pl/bip/site/3082/moduly/wiadomosci/218/wiadomosc/403539- patrz załączony plik.... więcej...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Pniewy

Aktualności | 19 grudnia 2017 13:59 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Pniewy, dnia 18.12.2017 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2017 r. o godz. 900 w Sali konferencyjnej Urzędu. Proponowany porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami. Zapytania Radnych odnośnie sprawozdania Wójta. Wnioski i interpelacje. Podjęcie uchwał w sprawie: 5.1 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy. a/odczytanie opinii Regionalnej Izby O achunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 19 grudnia 2017 09:56 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2017-12-19 Znak : RPP. 6733.9.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: - art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), - art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) z a w i a d a m i a s i ę że w dniu 18.12.2017 roku zostało wszczęte na wniosek Pana Tadeusza Żądło zam. ul. Okopowa 10/3,... więcej...