Bazagmin.pl

Aktualności

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 11 czerwca 2018 11:51 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2018-06-11 Znak: RPP.6733.9.2017 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 11 czerwca 2018 roku z wniosku Pana Tadeusza Żądło pełnomocnika... więcej...

XVIII Promocyjny Spływ Kajakowy rzeką Bug 23-24 czerwca! Zapraszamy serdecznie!

Aktualności | 11 czerwca 2018 10:53 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Po raz osiemnasty miłośnicy aktywnego wypoczynku oraz dziewiczej przyrody będą mieli doskonałą okazję do poznawania urokliwych terenów Podlasia Nadbużańskiego. Oprócz zmagań z rzeką umożliwimy zwiedzanie dwóch nadbużańskich grodów: Mielnika oraz Drohiczyna w towarzystwie przewodnika, który w ciekawy sposób przybliży ich bogatą historię. Przy wieczornym ognisku zaproponujemy smaki lokalnej kuchni oraz żywiołową zabawę. Wszystko to z dala od wielkomiejskiego zgiełku w bliskim kontakcie z naturą. Spływ odbędzie się w pierwszy... więcej...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów

Aktualności | 08 czerwca 2018 11:45 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów, 06.06.2018r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów w dniu 15 czerwca 2018 roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fa yczna 8. Porządek o ad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku dziennego o ad. 3. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów. 4. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian... więcej...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów

Aktualności | 08 czerwca 2018 11:45 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów, 06.06.2018r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów w dniu 14 czerwca 2018 roku o godz. 12.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fa yczna 8. Porządek o ad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku dziennego o ad. 3. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy... więcej...

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Aktualności | 07 czerwca 2018 12:54 | Publikujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuślinie, ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin, pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w GOPS, jak również poinformować... więcej...

NOWY OKRES ZASIŁKOWY ŚWIADCZEŃ DLA DZIECI 2018 R.

Aktualności | 07 czerwca 2018 11:06 | Publikujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

INFORMACJA!!!!! OD 1 SIERPNIA 2018 R. PRZYJMOWANE BĘDĄ WNIOSKI O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE PROGRAM RODZINA 500+, ZASIŁEK RODZINNY FUNDUSZ ALIMENTACYJNY ORAZ ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+ (NOWE ŚWIADCZENIE DLA KAŻDEGO DZIECKA NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO), W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM: OD 1 SIERPNIA 2018 R. BĘDĄ PRZYJMOWANE NASTĘPUJĄCE WNIOSKI: 500+ NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO, 500+, ZASIŁKI RODZINNE ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – RODZINY NIE POSIADAJĄCE GOSPODARSTWA ROLNEGO, ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+ OD 25 WRZEŚNIA 2018 R. BĘDĄ PRZYJMOWANE POZOSTAŁE WNIOSKI - RODZINY POSIADAJĄCE... więcej...

Ogłoszenie o XXVI sesji Rady Gminy Bytnica w dniu 20 czerwca 2018r. godz. 12:00

Aktualności | 06 czerwca 2018 09:04 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

Ogłoszenie Informuję, mieszkańców Gminy Bytnica, że w dniu 20 czerwca 2018r. odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Bytnica. Miejsce posiedzenia – Centrum Kultury w Bytnicy Godzina rozpoczęcia o ad – 12:00. Porządek o ad XXVI sesji Rady Gminy w Bytnicy. 1. Otwarcie XXVI sesji Rady Gminy. 2. Występ przygotowany przez Zespół Edukacyjny w Bytnicy. 3. Przyjęcie porządku o ad XXVI sesji. 4. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy w Bytnicy. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 6. Sprawozdanie z działalności... więcej...

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Aktualności | 05 czerwca 2018 15:33 | Publikujący: Gmina Dmosin

projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, pobieranych przez publiczne oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego wszkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dmosin oraz udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Informujemy, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 w ramach współpracy jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Macieja Wilińskiego reprezentującego ELEKTRO-PROJEKT z siedzibą ul. Kościuszki 5/5, 12-130 Pasym, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kabl

Aktualności | 05 czerwca 2018 13:55 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 zezm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Macieja Wilińskiego reprezentującego ELEKTRO-PROJEKT zsiedzibą ul. Kościuszki 5/5, 12-130 Pasym, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, postępowania administracyjnego w sprawie... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Waldemara Matysiaka, prowadzącego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna Waldemar Matysiak z siedzibą Nowe Gizewo 2E, 12-100 Szczytno, działającego z upoważnienia i na rzecz Gminy Szczytno, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego z szafką oświetlenia na terenie dz

Aktualności | 05 czerwca 2018 13:52 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 zezm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Waldemara Matysiaka, prowadzącego firmę Projektowanie iNadzór Branża Elektryczna Waldemar Matysiak z siedzibą Nowe Gizewo 2E, 12-100 Szczytno, działającego z upoważnienia i na rzecz Gminy Szczytno, postępowania administracyjnego w sprawie wydania... więcej...