Bazagmin.pl

Aktualności

Ostrzeżenie - burze z gradem

Aktualności | 15 maja 2017 13:26 | Publikujący: Urząd Gminy w Bobrownikach

OSTRZEŻENIE Nr 23 Zjawisko: Burze z gradem Stopień zagrożenia: 1 Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych regionalne Obszar: województwo kujawsko-pomorskie Ważność: od 2017-05-15 12:30:00 do 2017-05-15 22:00:00 Przebieg: Z zachodu na wschód przemieszcza się strefa burz z opadami deszczu do 25 mm, oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad. Prawdopodobieństwo: 85% Uwagi: Brak. Czas wydania: 2017-05-15 11:52:00 Synoptyk: Maria Poświata... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oraz złoczy kablowo pomiarowych w obrębie geodezyjnym Trelkowo Gmina Szczytno

Aktualności | 15 maja 2017 10:53 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Nasz znak: RR-AB.6733.13.2017 Szczytno, dnia 11.05.2017 r.. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Tomasza Dąbrowskiego reprezentującego firmę EL-VIK PROJEKT Tomasz Dąbrowski z siedzibą... więcej...

Ogłoszenie o zwołaniu XXV Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

Aktualności | 15 maja 2017 08:56 | Publikujący: Urząd Gminy Pozezdrze

zwołuję XXV (dwudziestą piątą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 22 maja 2017 roku (poniedziałek) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. Powołanie Sekretarza obrad. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad. Przyjęcie przez Radę protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy. Informacje z działalności międzysesyjnej: przewodniczącego Rady Gminy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej... więcej...

Zaproszenie

Zakład Budżetowy Administracji Budynków Komunalnych w Sianowie działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Dworcowej 11 w Sianowie zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usług kominiarskich na budynku mieszkalnym...(więcej w załączniku)... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu decyzji administracyjnej celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie i rozbudowie sieci wodociągowej w obrębie geodezyjnym Wały

Aktualności | 11 maja 2017 15:00 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Nasz znak:RR-BA.6733.5.2017 Szczytno, dnia 09.05.2017 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2015 r, poz 199), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie zamierzenia polegającego na rozbudowie... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu decyzji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE Dn63 oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia PEdn32 w obrębie geodezyjnym Rudka

Aktualności | 11 maja 2017 14:52 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Nasz znak:RR-BA.6733.3.2017 Szczytno, dnia 09.05.2017 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2015 r, poz 199), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PEdn63... więcej...