Bazagmin.pl

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

Aktualności | 08 listopada 2017 10:27 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

... więcej...

ARiMR: Zmiana znakowania trzody chlewnej oraz terminów dokonywania zgłoszeń tych zwierząt

Aktualności | 08 listopada 2017 10:03 | Publikujący: Urząd Gminy w Bobrownikach

Na prośbę Biura Powiatowego w Lipnie z/s w Skępem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podajemy do wiadomości informację dotyczącą zmian znakowania trzody chlewnej oraz terminów dokonywania zgłoszeń.... więcej...

Z A P R O S Z E N I E na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 13 listopada 2017 r. o godz. 15.00 w Sali konferencyjnej Urzędu.

Aktualności | 07 listopada 2017 13:15 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Pniewy, dnia 27.10.2017 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 13 listopada 2017 r. o godz. 1500 w Sali konferencyjnej Urzędu. Proponowany porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami. Zapytania Radnych odnośnie sprawozdania Wójta. Wnioski i interpelacje. Podjęcie uchwał w sprawie: 5.1 Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Pniewy na rok 2017. 5.2 Określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pniewy. 5.3... więcej...

XLIV sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie- 29.11.2017r.

Aktualności | 07 listopada 2017 09:41 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

Kolejna, XLIV już sesja Rady Miejskiej zaplanowana została wstepnie na dzień 29 listopada 2017r. na godz. 13:00. Z uwagi na to, że uchwały podatkowe zostały przyjęte przez Radę na XLIII sesji do zrealizowania w listopadzie pozostał temat budżetu obywatelskiego w roku 2017. Tradycyjnie , w poniedziałek przed sesją tj. 27 listopada 2017r. planowane jest wspólne posiedzenie Komisji Rady (godz. 15:30, sala nr 20 UM).... więcej...

Nabór wniosków w konkursie na ułatwienie dostępu do usług społecznych

Aktualności | 06 listopada 2017 18:31 | Publikujący: Gmina Purda

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach: Poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn. Konkurs skierowany jest do podmiotów z gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna działających w sferze ekonomii społecznej, pomocy i integracji społecznej,... więcej...

Wyniki naboru partnera spoza sektora finansów publicznych

Aktualności | 06 listopada 2017 15:29 | Publikujący: Gmina Krzeszów

Protokół z wyboru partnera spoza sektora finnów publicznych w celu wspólnego napisania i realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego z dnia 03.11.2017 r.... więcej...

Dzień wolny w PCPR 22 grudnia 2017r.

Aktualności | 06 listopada 2017 09:43 | Publikujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim

OGŁOSZENIE Zgodnie z zarządzeniem 5/2017 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim z dnia 27 października 2017r. w sprawie wyznaczenia w 2017r. innych dni wolnych od pracy za dni świąteczne wypadające w dni ustawowo wolne od pracy, informuję, że za dzień 11 listopada tj. Narodowe Święto Niepodległości- przypadającym w 2017 roku w sobotę, dzień 22 grudnia 2017 roku, jest dniem wolnym od pracy dla pracowników PCPR w Lwówku Śląskim.... więcej...

Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Aktualności | 03 listopada 2017 14:59 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Sztutowo, 03.11.2017 r. KT.524.1.35.2017 Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie Urząd Gminy w Sztutowie informuje, że w dniu 30.10.2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo złożyło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn.: „Popularyzacja aktywnych sposobów... więcej...