Bazagmin.pl

Aktualności

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Chrostkowie.

Aktualności | 20 września 2017 11:51 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Na wniosek Wójta Gminy Chrostkowo wymieniono stare i szkodliwe dla otoczenia lampy rtęciowe na nowe energooszczędne lampy. Również powstało nowe oświetlenie na drodze Chrostkowo – Wildno (do cmentarza). Nowe oświetlenie ulic ma na celu poprawy bezpieczeństwa oraz doświetlenie ciemnych ulic Chrostkowa. To dopiero początek prac związanych z oświetleniem. W roku 2017 planuje zbudować nową od podstaw sieć lamp przy drodze Chrostkowo – Janiszewo (od ośrodka – do skrzyżowania w Janiszewie) oraz wprowadzić kilka lamp solarowych w miejscowościach, które... więcej...

Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Gminy Chrostkowo 2016

Aktualności | 20 września 2017 11:48 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Więcej informacji na : http://chrostkowo.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/95981/konkurs_na__najpiekniejszy_wieniec_dozynkowy_gminy_chrostkowo_20... więcej...

"Wakacje w bibliotece"

Aktualności | 20 września 2017 11:46 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

W dniach od 4 do 8 lipca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Chrostkowie odbywały się zajęcia w ramach akcji, Wakacje w bibliotece". Na zajęcia zapisały się 23 osoby. Zgodnie z planem zajęć w poniedziałek dzieci miały zajęcia plastyczne. Wykonywały serca z papierowikliny. Praca była mozolna, jednak efekt końcowy został osiągnięty.Dzieci ozdobiły je kwiatkami i za ały ze sobą, aby obdarować nimi swoich najbliższych. We wtorek na placu zabaw i boisku sportowym przed Urzędem Gminy odbyły się zabawy,gry i zawody sportowe.Każdy z uczestników włożył sporo wysiłku i... więcej...

Absolutorium dla gospodarza gminy

Aktualności | 20 września 2017 11:45 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

27 czerwca podczas XII sesji Rady Gminy Chrostkowo, Wójt Gminy Pan Mariusz Lorencotrzymał absolutorium. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Chrostkowo po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy Chrostkowo z wykonania budżetu za 2015 rok oraz po zapoznaniu się z uchwałą Regionalnej Izby O achunkowej w Bydgoszczy zwróciła się z wnioskiem do Rady Gminy Chrostkowo o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Chrostkowo. Chrostkowscy radni jednogłośnie i bezdyskusyjnie głosowali za udzieleniem absolutorium. Wójt, w imieniu swoim i podległych mu pracowników Urzędu... więcej...

Gminne zawody sportowe-pożarnicze

Aktualności | 20 września 2017 11:44 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

W niedzielę 3 lipca odbyły się zawody sportowo – pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Chrostkowo. Tym razem impreza zorganizowana została w Chojnie. W zawodach wzięło udział pięć drużyn, które zmierzyły się w sztafecie pożarniczej oraz w ćwiczeniach bojowych. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie. Druhowie ochotnicy po wcześniejszych ustaleniach odstąpili od ćwiczeń musztry i zawody zaczęli od sztafety pożarniczej 7 x 50 metrów z przeszkodami a później... więcej...

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Informacje

Aktualności | 20 września 2017 11:42 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Informacja Gmina Chrostkowo informuje, że rozpoczyna realizację projektu mającego na celu opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chrostkowo. Pierwszym etapem będzie przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie Gminy oraz ze anie informacji na temat sposobów ogrzewania budynków iprzygotowywania ciepłej wody użytkowej, a także ogólnych danych o budynkach, celem określenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do środowiska. Kolejnym etapem, a tym samym celem projektu jest opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Chrostkowo,... więcej...

Witajcie wakacje !

Aktualności | 20 września 2017 11:34 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

W piątek, 24 czerwca w szkołach Naszej Gminy odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. W Zespole Szkół w Chrostkowie w uroczystości zakończenia roku szkolnego udział wzięli uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście, w tym Wójt Gminy Chrostkowo Mariusz Lorenc, skarbnik Gminy Monika Lewandowska oraz ks. Marek Trymers. Uczniowie, którzy w tym roku szkolnym odnieśli największe sukcesy w konkursach przedmiotowych i sportowych przyjęli gratulacje, dyplomy, nagrody Wójta Gminy Chrostkowo oraz nagrody książkowe. Wyróżnieni zostali... więcej...

WAŻNY KOMUNIKAT W SPRAWIE WODOCIĄGU

Aktualności | 20 września 2017 11:17 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Wieliczki informuje, że zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 19.09.2017 r. woda przeznaczona do spożycia z wodociągu Niedźwiedzkie NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA przez LUDZI I DO CELÓW GOSPODARCZYCH ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody, tj.: obecność bakterii grupy coli. Strefa zaopatrzenia wodociągu Niedźwiedzkie obejmuje 11 miejscowości: Niedźwiedzkie, Wieliczki, Wilkasy, Sobole, Małe Olecko, Nowy Młyn, Cimochy, Cimoszki, Szeszki, Starosty, Lipkowo. Wójt Gminy /... więcej...

XXXII sesja Rady Gminy

Aktualności | 20 września 2017 08:09 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

na dzień 27.09.2017 r.( tj. środa ) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Celinowie. Proponuje się następujący porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza o ad. Ustalenie porządku o ad XXXII sesji Rady Gminy. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. Interpelacje i pytania radnych. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skulsk na lata 2017-2020. Podjęcie uchwały... więcej...

XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

Aktualności | 20 września 2017 07:51 | Publikujący: Gmina Mirsk

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XXXV sesję Rady, która odbędzie się 28 września 2017 r. o godz. 1500 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39. Proponowany porządek o ad: 1. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 30.08.2017 r. 2. Informacja Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mirsk oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r.: a) wystąpienie Burmistrza – przedstawienie informacji, b) wystąpienia przewodniczących komisji stałych Rady, c) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej... więcej...

Konsultacje społeczne - rewitalizacja

Aktualności | 19 września 2017 17:43 | Publikujący: Gmina Radziejowice

WÓJT GMINY RADZIEJOWICE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XXXIV/161/2017 RADY GMINY RADZIEJOWICE Z DNIA 05.01.2017 r. W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY RADZIEJOWICE W dniu 27 września o godzinie 17.00 w OSP Radziejowice odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/161/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 05.01.2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Radziejowice.... więcej...