Bazagmin.pl

Aktualności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Aktualności | 07 czerwca 2018 12:54 | Publikujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuślinie, ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin, pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w GOPS, jak również poinformować... więcej...

NOWY OKRES ZASIŁKOWY ŚWIADCZEŃ DLA DZIECI 2018 R.

Aktualności | 07 czerwca 2018 11:06 | Publikujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

INFORMACJA!!!!! OD 1 SIERPNIA 2018 R. PRZYJMOWANE BĘDĄ WNIOSKI O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE PROGRAM RODZINA 500+, ZASIŁEK RODZINNY FUNDUSZ ALIMENTACYJNY ORAZ ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+ (NOWE ŚWIADCZENIE DLA KAŻDEGO DZIECKA NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO), W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM: OD 1 SIERPNIA 2018 R. BĘDĄ PRZYJMOWANE NASTĘPUJĄCE WNIOSKI: 500+ NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO, 500+, ZASIŁKI RODZINNE ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – RODZINY NIE POSIADAJĄCE GOSPODARSTWA ROLNEGO, ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+ OD 25 WRZEŚNIA 2018 R. BĘDĄ PRZYJMOWANE POZOSTAŁE WNIOSKI - RODZINY POSIADAJĄCE... więcej...

Ogłoszenie o XXVI sesji Rady Gminy Bytnica w dniu 20 czerwca 2018r. godz. 12:00

Aktualności | 06 czerwca 2018 09:04 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

Ogłoszenie Informuję, mieszkańców Gminy Bytnica, że w dniu 20 czerwca 2018r. odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Bytnica. Miejsce posiedzenia – Centrum Kultury w Bytnicy Godzina rozpoczęcia o ad – 12:00. Porządek o ad XXVI sesji Rady Gminy w Bytnicy. 1. Otwarcie XXVI sesji Rady Gminy. 2. Występ przygotowany przez Zespół Edukacyjny w Bytnicy. 3. Przyjęcie porządku o ad XXVI sesji. 4. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy w Bytnicy. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 6. Sprawozdanie z działalności... więcej...

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Aktualności | 05 czerwca 2018 15:33 | Publikujący: Gmina Dmosin

projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, pobieranych przez publiczne oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego wszkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dmosin oraz udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Informujemy, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 w ramach współpracy jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Macieja Wilińskiego reprezentującego ELEKTRO-PROJEKT z siedzibą ul. Kościuszki 5/5, 12-130 Pasym, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kabl

Aktualności | 05 czerwca 2018 13:55 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 zezm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Macieja Wilińskiego reprezentującego ELEKTRO-PROJEKT zsiedzibą ul. Kościuszki 5/5, 12-130 Pasym, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, postępowania administracyjnego w sprawie... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Waldemara Matysiaka, prowadzącego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna Waldemar Matysiak z siedzibą Nowe Gizewo 2E, 12-100 Szczytno, działającego z upoważnienia i na rzecz Gminy Szczytno, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego z szafką oświetlenia na terenie dz

Aktualności | 05 czerwca 2018 13:52 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 zezm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Waldemara Matysiaka, prowadzącego firmę Projektowanie iNadzór Branża Elektryczna Waldemar Matysiak z siedzibą Nowe Gizewo 2E, 12-100 Szczytno, działającego z upoważnienia i na rzecz Gminy Szczytno, postępowania administracyjnego w sprawie wydania... więcej...