Bazagmin.pl

Aktualności

XXVI SESJA RADY GMINY PURDA

Aktualności | 15 marca 2017 08:21 | Publikujący: Gmina Purda

XXVI Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 24 marca 2017r. (piątek) o godz. 1030 w świetlicy wiejskiej w Purdzie Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian). 3. Przyjęcie protokołu z XXIV i XXV sesji. 4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2017- 2029. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Purda na 2017 r. 7. Rozpatrzenie uchwały... więcej...

Ocena jakości wody

Aktualności | 14 marca 2017 11:21 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

... więcej...

Ogłoszenie

Aktualności | 14 marca 2017 09:58 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

Podstawowa kwota dotacji Na podstawie art. 78 e ust. 1 w związku z art. 78 b ust. 1-3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza, że na terenie Gminy Gryfów Śląski podstawowa kwota dotacji na okres 01.01.2017 – 31.03.2017 dla: 1) szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z przeznaczeniem na ten oddział przedszkolny na dzień 01.01.2017 r. wynosi 6.029,54 zł/ucznia tj. 502,46 zł na 1 m-c; 2) szkół podstawowych... więcej...

Ogłoszenie o zwołaniu XXIII Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

Aktualności | 13 marca 2017 15:48 | Publikujący: Urząd Gminy Pozezdrze

Ogłoszenie zwołuję XXIII (dwudziestą trzecią) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 20 marca 2017 roku (poniedziałek) o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. 2. Powołanie Sekretarza obrad. 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad. 4. Przyjęcie przez Radę protokołu z XX Sesji Rady Gminy. 5. Informacje z działalności międzysesyjnej: a) przewodniczącego Rady Gminy b) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej c) przewodniczącego Komisji Rolnictwa,... więcej...