Bazagmin.pl

Aktualności

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Aktualności | 24 września 2019 08:14 | Publikujący: Gmina Radziejowice

WÓJT GMINY RADZIEJOWICE ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości: Oznaczenie nieruchomości: Działki nr: 65/13 o pow. 0.1254 ha, 65/25 o pow. 0.1222 ha, 65/27 o pow. 0.1209 ha, 65/29 o pow. 0.1229 ha, położone we wsi Kuklówka Radziejowicka gm. Radziejowice 1. Opis/przeznaczenie nieruchomości: wszystkie działki są nie zabudowane, uz ojone w sieć energetyczną i wodociągową / bez przyłączy / i przeznaczone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - C.MN5 2. Cena wywoławcza: dz. nr 65/13... więcej...

Transmisja internetowa sesji Rady Gminy w Rząśniku

Aktualności | 24 września 2019 08:14 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Aby obejrzeć transmisję o ad Sesji Rady Gminy w Rząśniku, należy kliknąć na poniższy link od godziny 14:00 w dniu 24.09.2019r Zapraszamy https://www.youtube.com/channel/UC9jSQbNGT_RHd2fYcrmCI8g/live NAGRANIE https://youtu.be/pvnxecAAQds ... więcej...

Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Dolny

Aktualności | 24 września 2019 07:53 | Publikujący: Gmina Krzeszów

Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Dolny w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020... więcej...

POSTANOWIENIE NR 314/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Aktualności | 23 września 2019 16:06 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Suchoże ach - Załącznik Nr 78 do Postanowienia Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Krynicy -Załącznik Nr 79 do Postanowienia Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Krześlinie -Załącznik Nr 80 do Postanowienia Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Suchoże ach -Załącznik Nr 81 do Postanowienia... więcej...

Ogłoszenie o zwołaniu IX Sesji Rady Gminy

Aktualności | 23 września 2019 12:41 | Publikujący: Urząd Gminy Pozezdrze

O G Ł O S Z E N I E zwołuję IX (dziewiątą) Sesję Rady Gminy Pozezdrze, która odbędzie się dnia 30 września 2019 roku (poniedziałek) o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu (sala widowiskowa), z następującym porządkiem o ad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. 2. Powołanie Sekretarza o ad. 3. Przedstawienie porządku o ad. 4. Informacje z działalności międzysesyjnej: a) przewodniczącego Rady Gminy, b) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, c) przewodniczącego Komisji ds. budżetu i mienia gminnego, d) przewodniczącego Komisji do spraw społecznych, e)... więcej...

Infromacja o posiedzeniu komisji

Aktualności | 23 września 2019 12:38 | Publikujący: Urząd Gminy Pozezdrze

Pozezdrze, dnia 20 września 2019r. INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI RADY GMINY POZEZDRZE Informuję, że dnia 27 września 2019r. na godz. 14:00 (piątek), w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu– sala widowiskowa, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Pozezdrze, z następującą tematyką spotkania: Analiza wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019r. Rozpatrzenie uchwał. Wolne wnioski i zapytania Przewodniczący Rady Gminy /-/ Tomasz Sikorski... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 23 września 2019 11:48 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Znak: RPP. 6733.7.2019 Gościeradów, 2019-09-19 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: - art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), - art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) z a w i a d a m i a s i ę że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 23 września 2019 11:44 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Znak: RPP. 6733.7.2019 Gościeradów, 2019-09-19 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: - art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), - art. 53 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) z a w i a d a m i a s i ę o pozytywnym uzgodnieniu projektu decyzji w sprawie... więcej...

Komunikat dla mieszkańców Lekowa

Aktualności | 23 września 2019 11:25 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

W związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowościLekowo, Gminny Zakład Komunalny informuje, że dnia 23.09.2019r nastąpi przerwa w dostarczaniu wody. Zakończenie prac przewidzaine na godz: 15:00 Za utrudnienia przepraszamy.... więcej...

INFORMACJA

Aktualności | 20 września 2019 15:34 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/3116/wiadomosci/487385/fotos/orign/123.jpg... więcej...

Informacja z otwarcia ofert i o wyniku postępowania

Aktualności | 20 września 2019 15:17 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

na dostawę sprzętu ICT w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna. Konkurs: RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑001/19 projektu pod nazwą: „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Skulsk”.... więcej...