Bazagmin.pl

Aktualności

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Aktualności | 18 kwietnia 2017 15:21 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z póź. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na terenie Gminy Skulsk. OBRĘB GEODEZYJNY: ŁUSZCZEWO Lp. Oznaczenie Treść 1 Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości KW KN1N/00082652/7 działka nr 225/9 KW 39887 działka nr 225/2 2 Powierzchnię nieruchomości o powierzchni: 225/9 - 0,0485 ha; 225/2 –... więcej...

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Aktualności | 18 kwietnia 2017 15:16 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z póź. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na terenie Gminy Skulsk. OBRĘB GEODEZYJNY: MIELNICA DUŻA Lp. Oznaczenie Treść 1 Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości KW KN1N/00030261/0 część działki nr 147/2 2 Powierzchnię nieruchomości o powierzchni 0,2000 ha; 3 Przeznaczenie nieruchomości... więcej...

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Aktualności | 18 kwietnia 2017 14:49 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z póź. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na terenie Gminy Skulsk. OBRĘB GEODEZYJNY: KALINA Lp. Oznaczenie Treść 1 Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości KW KN1N/00066725/2 działka nr: 297 2 Powierzchnię nieruchomości o powierzchni 0,1000 ha; 3 Przeznaczenie nieruchomości i sposób... więcej...

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Aktualności | 18 kwietnia 2017 14:47 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z póź. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na terenie Gminy Skulsk. OBRĘB GEODEZYJNY: KALINA Lp. Oznaczenie Treść 1 Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości KW KN1N/00066725/2 działka nr: 283 2 Powierzchnię nieruchomości o powierzchni 0,1500 ha; 3 Przeznaczenie nieruchomości i sposób... więcej...

W Y K A Z nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Aktualności | 18 kwietnia 2017 14:32 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Wójt Gminy Skulsk podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać n/wymienioną nieruchomość położoną na terenie gm. Skulsk. OBRĘB GEODEZYJNY: PILICH Lp. Oznaczenie Treść 1 Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości KN1N/00073231/4 działka nr 26 2 Powierzchnię nieruchomości o powierzchni 0,1700 ha; 3 Opis nieruchomości Niezabudowana 4 Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Brak aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W studium uwarunkowań... więcej...

W Y K A Z nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Aktualności | 18 kwietnia 2017 14:30 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Wójt Gminy Skulsk podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać n/wymienioną nieruchomość położoną na terenie gm. Skulsk. OBRĘB GEODEZYJNY: LISEWO Lp. Oznaczenie Treść 1 Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości KN1N/00066390/4 działka nr 61 2 Powierzchnię nieruchomości o powierzchni 0,3100 ha; 3 Opis nieruchomości Niezabudowana 4 Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Brak aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W studium uwarunkowań... więcej...

W Y K A Z nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Aktualności | 18 kwietnia 2017 14:28 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Wójt Gminy Skulsk podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać n/wymienioną nieruchomość położoną na terenie gm. Skulsk. OBRĘB GEODEZYJNY: GAWRONY Lp. Oznaczenie Treść 1 Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości KN1N/00069197/2 działka nr 196 2 Powierzchnię nieruchomości o powierzchni 1.6600 ha; 3 Opis nieruchomości Niezabudowana 4 Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Brak aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W studium uwarunkowań... więcej...

BURMISTRZ WOŹNIK ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA Przedszkola w Psarach, ul. Główna 91, 42-287 Psary

Aktualności | 18 kwietnia 2017 14:15 | Publikujący: Gmina Woźniki

Załącznik do Zarządzenia nr KR.120.67.2017 Burmistrza Woźnik z dnia 13 kwietnia 2017 r. BURMISTRZ WOŹNIK ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA Przedszkola w Psarach, ul. Główna 91, 42-287 Psary Podstawa prawna : art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.) 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora... więcej...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent

Aktualności | 18 kwietnia 2017 13:42 | Publikujący: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - referent. Warunki naboru oraz pełna treść ogłoszenia znajdują się w załączniku. ... więcej...

XXVIII Sesja kadencji 2014 - 2018

Aktualności | 18 kwietnia 2017 13:16 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

I N F O R M A C J A W dniu 24 kwietnia 2017r. /poniedziałek/ o godz. 15:00 odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji ... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

Aktualności | 18 kwietnia 2017 12:40 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Skulsk, dnia 18.04.2017r. ZP.6733.4.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, zmianę konstrukcji i pokrycia... więcej...

Burmistrz Woźnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie 1.06.2017 do 31.12.2017 roku zadania publicznego w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2017 roku oraz zaprasza podmioty do składania ofert.

Aktualności | 18 kwietnia 2017 12:06 | Publikujący: Gmina Woźniki

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr KR.120.71.2017 Burmistrza Woźnik z dn. 18.04.2017 OGŁOSZENIE Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały Nr 188/XXI/2016 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 21.11.2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017 Burmistrz Woźnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie 1.06.2017 do 31.12.2017 roku zadania publicznego w... więcej...

Wykaz nieruchomości stanowiacych własność Gminy Gościeradów przeznaczonych do sprzedaży

Aktualności | 18 kwietnia 2017 11:59 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, dnia 05.04.2017 r. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gościeradów przeznaczonych do sprzedaży. Lp. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Cena nieruchomości Informacje o przeznaczeniu Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 1 KW LU1K /00050805/8 prowadzona przez Sąd... więcej...