Bazagmin.pl

Aktualności

Zawiadomienie o wszczęciu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego mostu nad kanałem Warta-Gopło w ciągu drogi powiatowej nr 3189P w miejscowości Mielnica Duża. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach nr ewidencyjny 212, 243 i 312 obręb Mielnica Duża, gmina Skulsk, powiat koniński.

Aktualności | 08 sierpnia 2017 12:27 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Skulsk, dnia 08.08.2017r. OŚiPG.6220.17.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J TA G M I N Y S K U L S K Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257) oraz art. 33, art. 71 i art. 73 ust. 1, art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) ZAWIADAMIAM iż, na wniosek Pana Damiana Ziółkowskiego... więcej...

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY (2)

Aktualności | 08 sierpnia 2017 12:11 | Publikujący: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. 2014, poz. 639 z późn. zm.), ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego... więcej...

Bądź widoczny na drodze

Aktualności | 08 sierpnia 2017 11:55 | Publikujący: Urząd Gminy Wiśniewo

Materiały Promujące widoczność na drodze.... więcej...

Zakaz używania wody z sieci gminnej do celów spożywczych

Aktualności | 07 sierpnia 2017 14:35 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

Urząd Gminy Stawiguda informuje, że w dalszym ciągu w miejscowościach Stawiguda, Miodówko i Wymój, obowiązuje zakaz używania wody z sieci gminnej do celów spożywczych. Badania z dnia 04.08.2017 r. wykazały ak bakterii w sieci, ale znaleziono bakterie na ujęciu wody. W dalszym ciągu trwa odkażanie i płukanie studni i sieci wodociągowej. Awaryjne źródła zaopatrzenia w wodę: m. Stawiguda - cysterna stoi na parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stawigudzie ul. Warszawska 5 w godz. 6.30 - 22.00. m. Miodówko i Wymój – wodę można... więcej...

Informacja o ogłoszeniu krajowego etapu Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA)

Aktualności | 07 sierpnia 2017 10:42 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

Przewodniczący Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) ogłosił kolejną edycję corocznego konkursu naEuropejską Nagrodę wDziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). Wroku bieżącym zaprzeprowadzenie konkursu napoziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Estonia, jako kraj sprawujący prezydencję wRadzie Unii Europejskiej w II połowie 2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprasza doudziału wtegorocznym konkursie podmioty administracji rządowej, administracji samorządowej,inne służby, straże, inspekcje, jak również organizacje pozarządowe... więcej...

Dożynki Powiatowe 2017

Aktualności | 07 sierpnia 2017 09:36 | Publikujący: Gmina Woźniki

... więcej...